Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Geografie obecně a přírodní podmínky ČR

Geografie obecně a přírodní podmínky ČR

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma geografie jako věda a přírodní podmínky v ČR. Rozebírá geografii jako vědu, předmět studia, funkce a vývoj a také zámořské objevy. Ve druhé části se zaměřuje na přírodní podmínky ČR a to na povrch, geologický vývoj, vodstvo, klima, půdu a ochranu přírody.

Obsah

1.
Geografie jako věda, předmět studia, funkce a vývoj, zámořské objevy
2.
Česká republika – přírodní podmínky


Úryvek

"Geografie
- věda, která se zabývá zkoumáním a vysvětlováním jevů, procesů a dějů v krajinné sféře (vymezena ozonosférou a astenosférou)
-stojí na rozhraní mezi přírodními, humanitními a technickými vědami, zabývající se vzájemnými vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase
- slovo řeckého původu, znamená popis Země či zeměpis (gé = země a grafein)
- objektem zájmu ve starém Řecku byly otázky týkající se Země jako celku
- dělíme ji na řadu disciplín:
- fyzická geografie – geomorfologie, klimatologie, hydrogeografie, pedogeografie, biogeografie
- socio-ekonomická geogr. – geografie obyvatelstva a sídel, ekonomická a politická geografie
- dále ji dělíme na:
- obecnou – zabývá se danou problematikou v obecné poloze
- regionální – studuje komplexně různé regiony a interakci fyzické a sociální geogr.

- v uplynulých více než 2000 letech existence geografie došlo k těmto hlavním změnám:
- zúžil se objekt geografie - objektem geografie již není celá Země, ale jen její část => krajinná sféra
- změnil se ráz poznání v geografii - není pouze vědou popisnou, ale vědou, ve které má důležitou roli teorie poskytující vysvětlení jevů
- změnil se význam a zaměření geografie- je vědou s výrazným praktickým zaměřením
- Předmět studia vědního oboru geografie je tvořen 4 složkami výzkumu; jedná se o objekt, aspekt, metodu a cíl.
Objektem výzkumu geografie (tedy tím, co vědní obor studuje) je krajinná sféra, aspektem výzkumu je hledisko, ze které stránky je objekt studován, metody určují přístupy k výzkumu a postupy výzkumu a cílem výzkumu je využití výsledků vědeckého zkoumání v teorii i praxi

Objekt geografie
- Země je složena z vrstev koncentricky uspořádaných kolem kulového zemského jádra.
Tyto vrstvy nazýváme obaly – geosféry (KS)
- Zemské jádro, zemský plášť a zemská kůra tvoří pevnou část planety Země
- Zemská kůra (průměrná mocnost 35 km) je oddělena od zemského pláště Mohorovičičovou plochou nespojitosti
- Povrch zemské kůry tvoří georeliéf (povrch různého stáří, výšky)
- Zemská kůra a svrchní vrstva zem. pláště tvoří litosféru, která je rozdělena na litosférické desky, které jsou umístěny na plastické vrstvě zem. pláště tzv. astenosféře.

Krajinnou sféru tvoří:
1) fyzická
1. Litosféra - pevný obal Země (kamenný nebo horninový obal Z)
2. Pedosféra - půdní obal Země
3. Kryosféra - obal s teplotami po více než 2 roky pod bodem mrazu
4. Hydrosféra- vodní obal Země
5. Atmosféra - vzdušný obal Země
6. Biosféra - obal s organismy
Geografické vědy studující jednotlivé složky fyzickogeografické sféry:
=> Geomorfologie – vznik a vývoj tvarů zemského povrchu, nauka o georeliéfu
=> Klimatologie – podnebí
=> Meteorologie – počasí
=> Hydrogeografie – vodstva pevnin
=> Oceánografie – vodstva oceánů a moří
=> Glaciologie – sněhový pokryv a ledovce
=> Geokryologie – permafrost

2) socioekonomická - je tvořena lidmi a výtvory lidské společnosti
- od neolitické revoluce
- tvořena lidskou společností a jejími výtvory – obyvatelstva, sídel, průmyslu, zemědělství, dopravy, cestovního ruchu apod."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29837
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse