Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Germáni - německy

Germáni - německy


Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje původ Germánů, jejich životní styl a hlavně vztah k Římu, a jeho vzájemné dopady, včetně křesťanství. Poslední část nastiňuje situaci na počátku stěhování národů.

Obsah

1.
Woher kamen die Germanen?
2.
Wichtigste Punkte aus der Animation
3.
Schlacht im Teutoburger Wald (Varusschlacht)
4.
Der Limes als Grenze
5.
Leben der Germanen
6.
Einfluss der Römer auf die Germanen
7.
Der Aufstieg des Christentums
8.
Die Zeit der Völkerwanderung

Úryvek

“Einfluss der Römer auf die Germanen
● zahlreiche Städtegründungen, häufig aus Römerkastellen hervorgegangen: Mainz, Köln, Regensburg, etc.
● Übernahme römischer Handwerkstechniken
● Ausbau der Infrastruktur (Straßennetz, Handel)
● neue Anbaumethoden in der Landwirtschaft; Einführung des Weinanbaus
● Germanen übernahmen römischen Lebensstil, ließen sich in Rom ausbilden, machten Karriere

Der Aufstieg des Christentums
● Christen wurden im römischen Reich verfolgt, da ihre Auffassung von Gott dem herkömmlichen Götterbild widersprach und als Gefährdung Roms angesehen wurde
● 313: Toleranzedikt von Mailand (Kaiser Konstantin): völlige Religionsfreiheit und Gleichberechtigung des Christentums, Abschaffung des Staatskults
● 391: Christentum wird römische Reichsreligion, Germanen nahmen Christentum zunächst nicht an, röm. besetzte Gebiete wurden christianisiert.
● Germanen: verschiedene Götter (Wodan/Odin, Thor/Donnar, Freya), die in Kultbezirken (Hl. Haine, Berge, hl. Bäume) verehrt wurden.
● bei german. Reichsgründungen auf röm. Boden (Völkerwanderungszeit) unterschiedliche Religionen von Nachteil: 498 Merowinger König Chlodwig lässt sich taufen"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efe523daa4d.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Germanen.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse