Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

Kategorie: Dějiny umění

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem seminární práce je přiblížit dílo Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů Itala Giorgia Vasariho, které je významným pramenem informací o řadě renesančních umělců. Úvodní část krátce shrnuje Vasariho přínos a osudy jeho sbírky kreseb Libro. Práce poté popisuje vznik a členění Źivotů a jmenuje prameny tohoto díla a osobnosti, které na něm spolupracovaly. Dále nechybí seznam jmen umělců, jimž se Vasariovy Životy věnují, včetně stručných medailonů několika vybraných. Součástí práce jsou rovněž komentované reprodukce dřevorytů obsažených v Životech.

Obsah

1.
Úvod
2.1.
Přínos a význam
2.2.
Libro
2.3.
Životy – zrození
2.4.
Členění díla
2.5.
Prameny a spolupracovníci
2.6.
Dřevoryty umělců
3.
Medailonky vybraných umělců
3.1.
Giovanni Cimabue
3.2.
Giotto
3.3
Sandro Botticelli
3.4.
Andrea Verrocchio
3.5.
Michelangelo Buonarroti
3.6.
Giorgio Vasari
4.
Seznam umělců, jimiž se zabývá vybraná použitá literatura
4.1.
Vasari, Giorgio, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I,
Odeon 1976
4.2.
Vasari, Giorgio, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů II,
Odeon 1976
4.3.
Vasari, Giorgio, Lebensbeschreibungen der ausgezeichnetsten Maler,
Bildhauer und Architekten der Renaissance, Berlin 1915
4.4.
Vasari, Giorgio, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I,
Mladá Fronta 1998
4.5.
Vasari, Giorgio, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů II,
Mladá Fronta 1998
5.
Obrazová dokumentace
6.
Vysvětlivky k obrazové dokumentaci

Úryvek

"2. 3. Životy – zrození: Myšlenka na zrození Životů se zrodila roku 1546 v Římě při vyprávění Paola Giovio o starých umělcích. Kardinál Alessander Farness, jež byl vyprávění také přítomen, požádal Vasariho aby byl Gioviovi nápomocen při sepsání historického traktátu o umění. Když posílá Gioviovi výsledky svého bádání Giovio je nadšen jeho literními schopnostmi. Sám se vzdává myšlenky na vlastní traktát a pobouzí Vasariho k sepsání Životů. Již roku 1547 je spis poslán nakladateli. Poté ještě byly doplněny některé údaje a roku 1549 byl definitivní rukopis svěřen tiskaři Lorenzu Torrentinovi van der Beckovi. Na tisk dohlížel v zastoupení Vasariho jeho přítel Vincenzo Borghini z jehož díla Záznamy (Commentarri) převzal Vasari některé informace i obsahový rámec Životů. Již na jaře následujícího roku byly oba svazky vysázeny. Toto dílo bylo věnováno Cosimovi I. a mělo završit kulturní kampaň Toskány a jejích vládců. Jsou sepsány typicky florentským historismem naplněným důstojností a hrdostí.
Vasari píše, že sepisuje dějiny „moderního“ umění, ale to je podle něj ryze toskánské. Uniká mu podíl např. bolognských, ferrarských, luckých a hlavně sienských umělců. Představa o italském umění té doby jíž Vasari nastínil byla platná až do začátku 20.století kdy se novým studiem objevily nové poznatky. Druhého vydání se Životy dočkali ještě za života jejího autora. Roku 1564 mělo být dílo znovu vytištěno, ale Vasari stále sháněl poznatky o umělcích jež do díla přidal. První dva díly byly vytištěny ještě téhož roku, ale na jmenný rejstřík museli čekat rok. Nakonec se čekalo na vlastní životopis Vasariho jež dílo uzavírá. Druhé vydání je mnohem obsáhlejší neboť přidal více jak třicet osm dalších umělců. Některé přiřadil k jiným umělcům např. proto, že k nim nenašel vyobrazení a tak nemohl zařadit samostatnou kapitolu.
2. 4. Členění díla: Vasari rozdělil Životy do tří oddílů, jež odpovídají jeho členění nového italského umění. První díl obsahuje životopisy Giottivých předchůdců, Giotta a jeho současníků a žáků. Druhý díl je zastoupen životopisy Brunelleschiho, Donatella a Masaccia a jejich současníky a žáky. Třetí díl se věnuje umělcům, jež podle Vasariho renesanční umění uzavírají. Jedná se o Michelangelovi současníky a Michelangela samotného. Každá tato část má svou předmluvu. Nejrozsáhlejší předmluva vysvětluje čtenáři stručný přehled dějin umění od jejich počátků po Cimabua, jímž začínají vlastní Životy, a jež se nachází na počátku knihy po úvodu. Umělec je posuzován pouze jako tvůrce na základě vidění jeho děl a nikoli na přejímání literárních podání a anekdot."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Práce obsahuje množství ilustrací a vysvětlivek k nim o rozsahu cca 17 stran, které nejsou započítány do celkového rozsahu práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22288
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse