Název Goodness Staženo

Friedrich Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby

Práce podává stručnou formou obsah a hlavní myšlenky díla Friedricha Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby. Charakterizuje vývoj umění od dvou pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

778x

Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

Cílem seminární práce je přiblížit dílo Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů Itala Giorgia Vasariho, které je významným pramenem infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

26x

Susan Sontagová: Proti interpretaci

Text seznamuje s knihou Proti interpretaci od Susan Sontagové. Vypisuje nejdůležitější myšlenky z díla. Zmiňuje především počátky interpretace uměleck... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

9x

Význam díla Bernarda Bolzana v dějinách estetiky

Studie soustředící se na vliv Bernarda Bolzana v dějinách estetiky si klade trojí cíl. Chce upozornit na význam, který současná estetika Bolzanovu díl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

2x