Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Globální oteplování a jeho sociální aspekty - diplomová práce

Globální oteplování a jeho sociální aspekty - diplomová práce

Kategorie: Pedagogika, Ekologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá aktuálními poznatky z oblasti globálního oteplování. V první části jsou analyzovány teorie vysvětlující současné globálního oteplování. Zejména stoupající koncentrace skleníkových plynů, změny orbitálních parametrů Země (Milankovičovy cykly) a změny sluneční aktivity. Druhá část je věnována možnostem snižování emisí skleníkových plynů využitím obnovitelných zdrojů energie. Další část je zaměřena na sociální aspekty globálního oteplování, ekonomické dopady, i sociální a zdravotní důsledky. Praktická část se zabývá výzkumem environmentální výchovy na základních školách.

Obsah

0.
Úvod
1.
Globální oteplování
2.
Faktory ovlivňující klimatické změny
2.1.
Skleníkový efekt
2.1.1.
Skleníkové plyny
2.1.1.1.
Vodní pára
2.1.1.2.
Oxid uhličitý
2.1.1.3.
Metan
2.1.1.4.
Oxid dusný
2.1.1.5.
Ozón
2.1.1.6.
Halogenované uhlovodíky – freony
2.2.
Astronomické faktory – orbitální parametry Země
2.2.1.
Milankovičovy cykly
2.2.2.
Vliv Slunce na klima Země.
2.2.3.
Solární cykly
2.2.4.
Změny intenzity slunečního záření
2.2.5.
Vliv kosmického záření na klima
2.2.6.
Faktory bránící oteplování
3.
Možnosti snižování emisí skleníkových plynů
3.1.
Alternativní energetické zdroje
3.2.
Energetické zdroje neprodukující skleníkové plyny
3.2.1.
Jaderné energetické zdroje
3.2.1.1.
Jaderná energie v ČR
3.2.1.2.
Jaderná energie jako obnovitelný zdroj energie
3.2.1.3.
Nakládání s jadernými odpady
3.2.1.4.
Budoucnost jaderné energie
3.2.2.
Vodní energetické zdroje
3.2.3.
Větrná energie
3.2.4.
Solární energetické zdroje
3.2.5.
Geotermální energie
3.2.6.
Biomasa, biopaliva, bioplyn
3.2.7.
Vodíková alternativa fosilních paliv
4.
Sociální aspekty globálního oteplování
4.1.
Socioekonomické změny ve světě
4.2.
Socioekonomické faktory
4.3.
Rizika globálního oteplování pro Českou republiku
4.3.1.
Migrace
4.3.2.
Ekonomická rizika
4.3.2.1.
Dopady pro zemědělství a lesnictví
4.3.3.
Bezprostřední rizika pro ČR
4.3.4.
Zdravotní rizika spojená s globálním oteplováním
4.4.
Pedagogika a globální oteplování
5.
Praktická část
5.1.
Metodika výzkumného šetření
5.1.1.
Cíl výzkumu
5.1.2.
Pracovní hypotézy
5.1.3.
Cílová skupina
5.1.4.
Výzkumná metoda
5.2.
Analýza výsledků výzkumu
5.3.
Shrnutí výsledků výzkumu
5.4.
Diskuse
6.
Závěr

Úryvek

"4.4 Pedagogika a globální oteplování
Z výše uvedených faktů vyplývá, že globálním oteplováním a jeho negativními dopady nejsou ohroženy anonymní „budoucí generace“ někdy kolem roku 2100 či později (což je bohužel u veřejnosti rozšířený názor), nýbrž dnešní mladá a střední generace, ale v neposlední řadě také generace dnešních padesátníků a šedesátníků, která vzhledem k stále se zvyšujícímu průměrnému věku má reálnou šanci dožít se roku 2030.
Proto je dnes zcela zásadní role výchovy, především mladé generace. Děti, které dnes začínají chodit do základních škol, budou v horizontu dvaceti let s vysokou pravděpodobností právě absolvovat školy vysoké. Měly by být připraveny čelit všem výzvám a rizikům, které globální oteplování může přinést a které s velmi vysokou pravděpodobností přinese (Horká, 2008).
Důležitá je v tomto kontextu především výchova k ekologicky šetrnému životnímu stylu. Můžeme formálně deklarovat ochotu snižovat emise skleníkových plynů a vytvářet ekonomické tlaky formou „uhlíkové daně“ na velké producenty oxidu uhličitého (Svoboda, Svobodová, 2009). Pokud se však do omezování emisí skleníkových plynů nezapojí naprostá většina občanů, nelze s největší pravděpodobností očekávat velké úspěchy. Nejde jen o recyklaci odpadů, kdy třeba právě recyklace plastických hmot znamená významný zdroj úspor ropy nebo hliníku, jehož recyklace šetří energii potřebnou k jeho novovýrobě z bauxitu; jde o celkovou žádoucí změnu postojů a názorů. Bez ní nemají myšlenky směřující k dlouhodobě udržitelnému rozvoji šanci na realizaci.
Stejně tak je důležitá výchova směřující k toleranci k jiným náboženstvím a etnikům. Pokud u nás bude přibývat imigrantů, je nezbytné, aby výchova ve školách byla intenzivně zaměřena proti xenofobii a rasismu; bez důsledné realizace těchto výchovných cílů by mohla v nedaleké budoucnosti vypadat předměstí našich měst jako francouzské Raincy v roce 2004 nebo Chomutov po akcích Dělnické strany v roce 2008.
Podle mého názoru je však nejdůležitější výchova směřující proti konzumnímu životnímu stylu. Lidé, kteří jej akceptují, jsou lhostejní nejen ke svému okolí, ale i ke všem ekologickým a globálním problémům, včetně globálního oteplování. Je jim zcela lhostejné, že levné zboží z jejich supermarketů je zaplaceno ekologickými škodami v rozvojových zemích, ze kterých pochází a nikdy v životě patrně neslyšeli pojem „Fair trade“. Svoje auta, šatníky atd. obměňují především s ohledem na módu každé dva roky bez ohledu na to, že by jim tyto věci mohly sloužit podstatně déle a výroba nových by tak nezatěžovala naši planetu dalšími emisemi skleníkových plynů. O něčem takovém totiž v naprosté většině případů tito lidé vůbec nechtějí slyšet, problémy spojené s globálním oteplováním je nezajímají, bohužel, zajímají je v jejich myšlenkově sterilních životech většinou pouze jejich plné nákupní vozíky... "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 48 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19430
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse