Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Globální tektonika - maturitní otázka 7/8

Globální tektonika - maturitní otázka 7/8

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky je globální tektonika. Autor nejprve věnuje pozornost litosférickým deskám, jejich hranicím a stadiím pohybu globální tektoniky. Poté velmi stručně představuje období geologické historie Země a vyjmenovává morfologické typy reliéfu. Charakterizuje druhy zemětřesení, tzv. P-vlny a S-vlny, a v závěrečné části přibližuje tvary georeliéfu vytvořené endogenními pohyby. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Vody pevnin - maturitní otázka 6/8 a následující zde Biosféra - maturitní otázka 8/8.

Obsah

1.
Litosférické desky
2.
Hranice desek
2.1.
Oceánské rifty
2.2.
Hlubokomořské příkopy
2.3.
Transformní zlomy
3.
Pět stadií pohybu v globální tektonice
4.
Geologická historie Země
4.1.
Kosmogonická doba
4.2.
Před-geologická doba
4.3.
Prekambrium
4.4.
Starší prvohory
4.5.
Mladší prvohory
4.6.
Druhohory
4.7.
Třetihory
4.8.
Čtvrtohory
4.9.
Štíty
5.
Hypsografická křivka
6.
Morfologické typy reliéfu
7.
Zemětřesné jevy
8.
Druhy zemětřesení
9.
Tvary georeliéfu vytvořené endogenními pochody
9.1.
Klenby a pánve
9.2.
Vrásová pohoří
9.3.
Příkrovová pohoří
9.4.
Vrásno-zlomová pohoří
9.5.
Kerná pohoří
9.6.
Příkopové propadliny
9.7.
Sopečná pohoří

Úryvek

"V globální tektonice lze rozlišit pět stádií pohybu:
1. stádium divergence neboli rozpínání, kdy uprostřed vyklenuvší se kůry vznikají prolomy (rifty), jako např. ve východní Africe, provázené zejména bazaltovým vulkanismem a zvýšenou seizmicitou
2. stádium úzkého oceánu vyvolané vniknutím moře do prolomu
3. stádium rozsáhlého oceánu zvětšujícího se rozšiřováním oceánského dna podél rozpínajících se středooceánských riftů
4. stádium subdukce - jde o styk dvou litosférických desek, a to kontinentální s aktivním okrajem a oceánské. Na jejich hranici vzniká oceánský příkop a od kontinentálního okraje se někdy oddělují ostrovní oblouky
5. stádium kolize je období uzavření oceánu, kdy nakonec kontinenty na sebe narazí a přitom vyvrásní mořské sedimenty za vzniku pásemných pohoří.

Geologická historie Země
- Kosmogonická doba – vznik Země před 4,6 mld. lety, trvá půl mld. let
- Před-geologická doba (rozpad radioaktivních látek, z mlhoviny se tvoří tekutá láva, ukončena tuhnutím lávy na povrchu), před 4500-4000 lety
- Prekambrium
o Prahory (4000-2500)
o starohory (3500-570) – super-kontinenty Rodinie, Pannotie
- Starší prvohory – paleozoikum
o kambrium (570-500)
o ordovik (500-440)
o silur (440-405) - kaledonské vrásnění (pohoří v dnešním Norsku a Británii, severní část Apalačského pohoří)
o devon (405-350)
- Mladší prvohory – paleozoikum
o karbon (350-285)
o perm (285-225) - hercynské vrásnění na přelomu prvohor a druhohor, vzniká super-kontinent Pangea (obklopen oceánem Panthalassa), dodnes existují některá vyvrásněná pohoří (Atlas, Ural, Česká vysočina)
- Druhohory – mesozoikum
o trias (225-195)
o jura (195-137) – během jury a křídy se Pangea rozpadá na dva celky – severní Laurasie a jižní Gondwana (ty se poté postupně rozpadly na dnešní kontinenty), mezi nimi moře Tethys
o křída (137-65) - na konci druhohor začalo alpínské vrásnění, které přes třetihory a čtvrtohory pokračuje dodnes. Dalo vzniknout horstvům Alpsko-himálajské soustavy (nejvyšší dnešní pohoří světa).
- Třetihory – kenozoikum, terciér
o paleogén (65-25)
o neogén (25-2)
- Čtvrtohory – antropozoikum, kvartér
o pleistocén (2-0,01)
o holocén (0,01 - nyní)"

Poznámka

Práce je částečně kompilačního charakteru. Některé části jsou psány formou odrážek. Obsahuje několik schémat a tabulku, rozsah čistého textu je cca 3,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21731
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse