Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Gnoseologie (poznání) jako filozofický problém

Gnoseologie (poznání) jako filozofický problém

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zkoumá poznání jakožto filozofický problém. Představuje vědu gnoseologii a popisuje její vývoj od antiky, přes středověk, až po současnost. Největší pozornost přitom věnuje charakteristice filosofických názorů 17. století. V závěrečné části seznamuje se základními koncepcemi pravdy, nahlíží na ně z pohledu gnoseologického a ontologického.

Obsah

1.
Gnoseologické otázky jako součást filosofické problematiky
1.1.
Poznání
2.
Příklady řešení gnoseologického problému v antice
2.1.
Rozlišení antického mínění a vědění
3.
Problematika poznání ve středověké filosofii, vztah rozumu a víry
4.
Noetická filosofie 17. století
4.1.
Racionalismus
4.2.
Anglický empirismus
4.3.
Senzualismus
4.4.
Racionalismus
4.5.
Solipsismus,
4.6.
Dogmatismus
4.7.
Agnosticismus
4.8.
Skepticismus
5.
Poznání ve filosofii 18., 19. a 20. století
5.1.
I. Kant
5.2.
Pozitivismus
6.
Charakteristika základních kritérií vědeckosti, teorie vědeckých revolucí
7.
Základní koncepce pravdy
7.1.
Pravda ve smyslu gnoseologickém
7.1.1
Korespondenční teorie
7.1.2
Koherenční teorie
7.1.3
Konsensuální teorie
7.2.
Pravda ve smyslu ontologickém

Úryvek

"-Proces poznání lze označit za hledání. Nelze hledat a poznávat něco, o čem vůbec nevím. To znamená, že na počátku poznání jakékoliv skutečnosti stojí nějaký netušený poznatek o této zkušenosti. Filosofie se táže, jak široký je tento poznatek před tím, než začne být poznáván.
-V dějinách filosofie se vyskytují názory velmi odlišné. Jistou hranicí je náš výchozí poznatek, že ona skutečnost, kterou budeme poznávat, skutečně existuje.
-Poznáváním se zabývá gnoseologie. Analyzuje především následující problémy:
původ poznání (co poznávám), cesty poznání (jak poznávám – úloha zkušenosti a rozumu v procesu poznání), hranice poznání (zda jsou nebo nejsou), otázky pravdivosti poznání a jeho ověřování, vysvětlování a výklad poznatku (hermeneutika).

x Příklady řešení gnoseologického problému v antice; rozlišení antického mínění a vědění
-V antice se gnozeologie objevovala jen ojediněle. Za historicky významné lze považovat především odlišení skutečného poznání od mínění, které neobstojí před kritikou. Na tento problém poukazovali Eleaté. Rozlišují pravé poznání (doxa) a pouhé zdání – mínění (epistémé).
-Sofisté poukázali na relativnost poznání a pravdivost výroků. Kriticky na jejich názory reagoval Sokrates, který byl přesvědčen o objektivitě pravdy a možnost dopracovat se k ní rozumovou cestou.
-Aristoteles pokládá smyslovou zkušenost za základ poznání, které se však děje s účastí rozumu.

x Problematika poznání ve středověké filosofii, vztah rozumu a víry
-snaha sladit přirozené (rozumové) poznání a zjevení boží. Spor mezi rozumem a vírou rozhodoval převážně ve prospěch božího zjevení.

x Noetická filosofie 17. st., racionalismus, anglický empirismus, senzualismus, solipsismus, skepticismus, agnosticismus, dogmatismus
-V 17. století vznikají 2 varianty základní gnoseologické filosofie: Empirismus a Racionalismus, které specificky jednostranně modelují protikladné stránky procesu utváření novodobé vědy. Na jedné straně je tendence doceňovat smyslovost a zkušenost jako prostředek poznání, na druhé straně je tendence prosazovat poznání pomocí rozumu.
Empirismus: je to filosofický názor, který tvrdí, že základním a rozhodujícím pramenem našeho poznání je zkušenost – smyslové poznání (počitky, představy,…).

-Ve zkušenosti hledají empirikové těžiště poznání i jistotu a pravdivost. Neznamená to ale, že empirismus neuznává rozum a myšlení, jen jim nepřiděluje poznávací schopnost. Empirismus popírá vrozené ideje i předpoklady pro možnost smyslového poznání (Kant – apriory a aposteriory). Lidská duše je po narození tabula-rasa.

Sensualismus: je to filosofický názor, je úzce spjat s empirismem.Sensualismu odvozuje veškeré poznání z počitků a vjemů; myšlení je jen jejich asociativní spojování.

-Rozdíl mezi empirismem a sensualismem je v tom, že sensualismus bezezbytku ztotožňuje poznání s vnímáním.
-Typické heslo pro sensualismus je: „Nic není v rozumu, co nebylo ve smyslech“"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje chyby ve jménech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21589
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse