Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Gotika a románské stavby v České republice

Gotika a románské stavby v České republice


Kategorie: Dějepis, Zeměpis, Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky nejprve stručně časově zařazují gotiku a uvádějí architektonické principy gotických staveb. Druhá část seznamuje se třemi románskými stavbami na našem území.

Obsah

1.
Zařazení gotiky
2.
Gotická architektura
3.
Románské stavby v České republice
3.1.
Rotunda sv. Jiří
3.2.
Rotunda sv. Kateřiny
3.3.
Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Úryvek

"gotika

-vrcholný středověk
-přirozený vývoj= románský sloh-> gotika

Gotika
-gotické katedrály – sahají do neuvěřitelných výšek, působí lehce
- 3 architektonické principy
-lomený oblouk
-křížová žebrová klenba
-vnější opěrný systém (opěrný oblouk) – připomíná kostru
-tímto se změnil celý vnitřek -> vysoká barevná okna
-1. gotická stavba st. Dennis na předměstí Paříže

Rotunda sv. Jiří
Stojí na vrcholu hory Říp. Je to jedna z nejstarších dochovaných staveb ČR. Byla původně zasvěcená sv. Vojtěchovi. Do 17. stol. bylo zasvěcení změněno na sv. Jiří. Má tři díly-věž, samotná rotunda a „kruhová část“ .

Rotunda sv. Kateřiny
Se nachází na přemyslovském hradě ve Znojmě. Byla postavena v raném středověku na území Moravy a Čech. Je, ale jiná než ostatní…liší se zachovanými nástěnnými malbami z roku 1134. Malby jsou výjimečné v celém románském umění Evropy svým zaměřením na ideologii státu. A nemá lucernu.

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Byla založená v 920. Původně to měl být křesťanský kostel. Až na pár vyjímek (průčelí a některé prvky interieru) si kostel zachoval svůj románský charakter. V roce 1142 vyhořel. Vlastní kostel je trojlodní bazilika se dvěma věžemi v průčelí, čtvercovým kněžištěm s apsidou a trojlodní kryptou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e99911af743.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Gotika_romanske_stavby_CR.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse