Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Gottfried Wilhelm Leibniz - monády

Gottfried Wilhelm Leibniz - monády

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Tato práce se zabývá základní filozofickou otázkou - Co je podstatou světa? Co je příčinou vzniku? Odpovědí je rozbor základních myšlenek filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibnize, který pro svou teorii využil pojem monáda. Monády jako body, síly a silová centra, duše a individua. Práce dále seznamuje s výchozím bodem Leibnizovy filozofie, tedy kritikou Descartova rozlišení dvou konečných substancí: nemyslící tělesnou a nerozprostraněnou duchovní. Rovněž je uvedena kritika Leibnizových myšlenek prostoru, předzjednané harmonie a uznáním lidské svobody. Proti těmto názorům stojí Russellův logický atomismus.

Obsah

1.
Úvod
2.
Monády
2.1.
Jednoduchá substance neboli monáda
2.2.
Bůh
2.3.
Nesmrtelná duše a tělo
2.4.
Co jsou to tedy monády
3.
Výchozí bod Leibnizovy filozofie - kritika Descarta
4.
Kritika Leibnizových myšlenek
5.
Russellův logický atomismus
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

" Leibniz také přisuzoval všem monádám vlastnost žádostivost a percepce – tyto vlastnosti nepotřebují materiální základ, jsou vlastní imateriálnímu duchovnu. Leibniz rozlišuje percepci vědomou a nevědomou. Nevědomá percepce je vnitřním stavem monády, představující okolní věci, kdežto vědomá percepce (apercepce) je sebevědomím neboli reflexivním poznáním tohoto vnitřního stavu. Apercepce jsou charakteristické pro racionální duše, ne však pro nižší tvory – ti mají pouze nevědomé. I duše racionální však může mít nevědomé percepce např. ve stavu bezesného spánku nebo v případě mdloby. V tomto stavu se duše nijak neodlišuje od jednoduché monády, protože však tento stav netrvá navždy, je duše přece jen něčím více, než jednoduchá monáda. Touto koncepcí malých nebo nepociťovaných percepcí se Leibniz zapsal do dějin psychologie – jsou prvním náznakem budoucí teorie nevědomí a podvědomí. Percepce a žádostivost jsou také jediným zdrojem vlastního pohybu. Jen percepce může působit na percepci, jen z předcházející percepce vzniká percepce další (přechod z percepce do percepce umožňuje žádostivost). Žádný jiný zdroj pohybu u monády není.

1.2. Bůh
Protože Bůh je dostatečným důvodem pro všechno zvláštní, existuje pouze jeden Bůh a ten je dostatečný. „ Z čehož plyne, že Bůh je naprosto dokonalý, neboť dokonalost není přesně vzato než velikost positivní reality, jež odsunuje stranou hranice neboli meze ve věcech, které je mají. A zde, kde není hranic to jest v bohu, je dokonalost naprosto nekonečná. Z toho také plyne, že tvorové mají své dokonalosti vlivem božím, avšak nedokonalosti ze své vlastní přirozené povahy, neschopné býti bez omezení. Neboť v tom právě liší se od boha. Tato původní nedokonalost tvorů projevuje se v setrvačnosti těles.“

Poznámka

Práce obsahuje překlepy. Poznámky pod čarou jsou přímo součástí textu.
Velké množství převzato z: http://www.phil.muni.cz/fil/studenti/leibniz(ulehlova).html.
Práce ze školy B.I.B.S., a.s. (Brno Internatioal Business School).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14393
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse