Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Grafické metody a organizační diagnostika ve vztahu k organizačnímu projektování

Grafické metody a organizační diagnostika ve vztahu k organizačnímu projektování

Kategorie: Management, Informační systémy

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje, proč se používají grafické metody v organizační diagnostice podniku, a jaké jsou jejich výhody. Vysvětluje jednotlivé typy zobrazení výsledků, věnuje se problematice centralizace a decentralizace podniku, i rozpětí řízení. Podrobně rozebírá dotazníky. Závěr patří průzkumu a analýze IS, jako obvyklé problémové oblasti. Zde naleznete předchozí díl Analýza okolí, příležitosti, nebezpečí, potenciál nebo následující část práce - Kritéria banky pro poskytnutí úvěru podniku.

Obsah

1.
Metody v organizační praxi – funkce
2.
Organizační schéma
2.1
Divize
3.
Elementární aktivity
4.
Přiřazovací matice
5.
Jednořadý záznam
6.
Hymansův graf
7.
Ganttův diagram
8.
Termínovaný graf – lhůtník
9.
Bloková schémata
10.
Vývojové diagramy
11.
Síťové grafy
12.
Optimální rozpětí řízení
13.
Centralizace a decentralizace
14.
Dotazníky
14.1
Znění průvodního dopisu
14.2
Otázky
14.3
Výsledky z dotazníků
15.
Průzkum a analýza informačního systému

Úryvek

“Souhrnný pohled na celkovou organizaci podniku se snažíme získat pomocí dotazníků, zaměřených na práci jednotlivých podnikových útvarů. K podrobnější diagnóze nám podle dosavadních zkušeností slouží 10 základních hled sek. Posuzujeme v nich plnění základních cílů a úkolů, spolupráci, objem a kvalitu práce, využití zdrojů, předvídání problémů, znalost nových metod a technik práce, rychlost přijímání změn, vyrovnávání s nepředvídavými situacemi.
Dotazníky včetně průvodního dopisu, adresovaného vybraným 30 až 50 respondentům. Každá otázka umožňuje odpovědět v pětibodovém rozpětí, které je individuálně odstupňováno podle charakteru příslušné otázky. Ve skriptech je vybráno 8 podnikových útvarů, umožňujících uskutečnit diagnózu úspěšnosti organizace. Průzkum je anonymní, tím dochází k větší objektivnosti v odpovědích jednotlivých dotazovaných pracovníků. Úspěch závisí na výběru vhodných respondentů, kteří nepropadají chybám stereotypu – šedého nevýrazného hodnocení bez velkých rozdílů.

Znění průvodního dopisu

V každé organizaci je užitečné se čas od času zamyslet nad prací jednotlivých útvarů. Zejména je zapotřebí, má-li se organizace hlouběji hodnotit, připravují-li se nové organizační normy nebo posuzuje-li se účinek provedených změn. Názory pracovníků organizace se zaznamenávají v dotazníku, sumarizují se a analyzují.
Dotazníková akce s tímto zaměřením se má uskutečnit též ve Vaší organizaci. Prosíme Vás proto, abyste posoudil-a práci vlastního útvaru i práci útvarů. Které znáte nebo s kterými kooperujete, a to podle hledisek obsažených v dotazníku. V něm pak – na příslušné řádce a v příslušném sloupci – vyznačte svoji odpověď symbolem x.
Dotazník nepodepisujte, neuvádějte v něm název organizace ani datum vyplnění. Anketa je anonymní a vedení organizace bude seznámeno s jejími souhrnnými výsledky. Uskuteční ji externí pracovníci. Od nich obdržíte formuláře dotazníků a jim též předejte vyplněné dotazníky.
Děkujeme Vám za pochopení i za pozornost, kterou dotazníku věnujete a zejména za otevřené vyjádření svého stanoviska k jednotlivým otázkám.

Respondenti odpovídali na otázky:

1. Každý útvar má své základní cíle (úkoly účel, poslání), v jaké míře posuzovaný útvar svou skutečnou prací tyto cíle plní? (špatně – velmi důsledně)
2. Do jaké míry posuzovaný útvar a jeho pracovníci respektují cíle jiných útvarů organizace – zejména těch, s nimiž jsou často v pracovním styku?
3. Jaký je objem práce kolektivu pracovníků posuzovaného útvaru?
4. Co soudíte o kvalitě výsledků práce posuzovaného útvaru?
5. Jak účinně pracují pracovníci posuzovaného útvaru? Do jaké míry využili zdrojů, které mají k dispozici a odpovídají výsledky těmto zdrojům?
6. Jak dobře předvídají pracovníci posuzovaného útvaru eventuální budoucí problémy, které budou řešit a jak předcházejí jejich možným důsledkům hledáním uspokojivých a včasných řešení?
7. Občas se objeví nové metody práce, nové pracovní prostředky, nové způsoby organizace práce. Do jaké míry pracovníci posuz. útvaru znají soudobé metody a prostředky, které mohou ovlivnit objem a kvalitu výsledků nebo účinnost práce?
8. Dojede-li ke změnám v postupech práce, v dělbě či podmínkách práce nebo v technickém vybavení práce, jak rychle přijmou pracovníci posuzovaného útvaru změny a sžijí se s nimi
9. Jaký podíl pracovníků posuzovaného útvaru přijme a přizpůsobí se ochotně změnám v metodách, postupech a vybavení práce?
10. Občas vznikají nepředvídané situace, jako např. změny plánů apod. Tyto situace vyvolávají značná pracovní přetížení a různé skupiny pracovníků se vyrovnávají s těmito situacemi s rozdílnou ochotou i úspěšností. Jak je tomu u posuzovaného útvaru?

Výsledky z dotazníků zpracovává skupina externích odborníků, odpovědi se převádějí na body v 10 stupních, aby vynikly rozdíly mezi útvary a činnostmi. Z grafického přehledu vyhodnocených odpovědí je patrné, že při hodnocení svého útvaru se respondenti dopouštěli subjektivní chyby – přeceňovali vlastní pracoviště, a to ve všech případech velmi výrazně. Pouze tři výjimky nalézáme v útvaru zásobování a dvě ve výrobním oddělení. Nejmenší výkyvy mezi subjektivním a objektivním hodnocením, tj. hodnocení pracovníky jiných útvarů vykazuje útvar zásobování, což zřejmě odpovídá charakteru jeho práce – být neustále v pohotovosti a spolupracovat v mnoha směrech při stále se měnících podmínkách. S nejnižším celkovým hodnocením se setkáváme v případě ekonomického oddělení a propagace. Propagace většinou podle dosavadních zkušeností zůstává dlužná svým úkolům a její práce se vyznačuje nízkou účinností právě v souvislosti s důvody, uvedenými v dalších otázkách – kvalita, předvídání, nové metody, přijímání změn. V ekonomickém oddělení zaznamenáváme v rozporu s posláním útvaru nejnižší kvalitu výsledků i nejnižší hodnocení v oblasti předvídání problémů. S výjimkou objemu práce, který může být uměle vyvolaný, se nedostatky velmi výrazně projevují ve všech dalších oblastech."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2052
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse