Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Gramatika českého jazyka - maturitní otázka

Gramatika českého jazyka - maturitní otázka

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozsáhlá maturitní otázka představuje především problémy z morfologie a syntaxe. Jsou zde představeny ohebné a neohebné slovní druhy. Poté jsou vysvětlena pravidla psaní řeči přímé a nepřímé. Pozornosti neunikly ani základní a rozvíjející větné členy a následně větné rozbory. Práce dále objasňuje rozdíly mezi větou jednoduchou a souvětím. Autor se zabývá kromě morfologie a syntaxe i slovní zásobou a jejím obohacováním či útvary českého jazyka. Mozaiku o českém jazyce dotváří exkurz po původu a vývoji českého jazyka. Nechybí ani informace o zvukové a grafické stránce jazyka.

Obsah

Morfologie a třídění slovních druhů
1.
Ohebné slovní druhy
1.1.
Podstatná jména
1.1.1
Jejich dělení
1.1.2
Mluvnické kategorie
1.1.3
Vzory podstatných jmen
1.1.4
Skloňování podstatných jmen cizího původu
1.1.5
Nesklonná podstatná jména
1.2
Přídavná jména
1.2.1
Dělení
1.2.2
Mluvnické kategorie
1.2.3
Stupňování přídavných jmen
1.3
Zájmena
1.3.1
Dělení
1.3.2
Skloňování
1.3.2
Druhy
1.4
Číslovky
1.4.1
Dělení
1.4.2
Mluvnické kategorie
1.4.3
Skloňování
1.4.4
Druhy číslovek
1.5
Slovesa
1.5.1
Mluvnické kategorie
1.5.2
Slovesné tvary
2.
Neohebné slovní druhy
2.1
Příslovce a jejich tvoření
2.2
Předložky a jejich druhy
2.3
Dělení spojek
2.4
Částice a jejich význam
2.5
Citoslovce
3.
Řeč přímá a nepřímá
3.1
Nevlastní přímá řeč
3.2
Polopřímá řeč
3.3
Uvozování věty
4.
Větné rozbory
4.1
Základní větné členy
4.2
Rozvíjející větné členy
5.
Věta jednoduchá a souvětí
5.1
Druhy souvětí
5.2
Určování poměrů
5.3
Druhy vedlejších vět
6.
Slovní zásoba
6.1
Obohacování slovní zásoby
7.
Slovo a jeho význam
7.1
Homonyma
7.2
Synonyma
7.3
Antonyma
8.
Obecné poznatky o jazyce
9.
Útvary českého jazyka
10.
Jazykové skupiny - rodiny
11.
Původ a vývoj českého jazyka
12.
Zvuková a grafická stránka jazyka
12.1
Mluvidla
12.2
Soustava českých hlásek
12.3
Výslovnostní styly

Úryvek

"JAZYKOVÉ SKUPINY(RODINY)

- na světě existuje 3000 – 5000 jazyků->1500 jazyků má své lit. památky
- vznik jazyka souvisel s náboženstvím->překladem bible
- 5 nejrozšířenějších jazyků – čínština, ruština, angličtina, španělština, hindština
1)indoevropské jazyky:základem pro vytvoření indoevropské skupiny byla chetitština->jazyk vymřelý, který patří do anatolské skupiny, Chetité žili v oblastech Malé Asie(Turecko)a nejvíce památek pochází z 17.-12.st.př.n.l.,písmo,kt.používali bylo klínové, v této době vzniklo 20000 lit. památek a většinou se týkaly náboženské ale i právnické tématiky
a)slovanské jazyky:
- praslovanský jazyk=základ slovanských jazyků
- Slované původně žili mezi 2 řekami Visla a Dněpr
- 5.st. osidlování evropské části
1)východoslovanské:ruština,běloruština, ukrajinština->azbuka
2)západoslovanské:čeština, slovenština, polština, lužická srbština
3)jihoslovanské:staroslověnština=první spisovný jazyk na území Velké Moravy, chorvatština, slovinština, makedonština, srbština, bulharština
b)indické:hindština, bengálština, urdština, cikánština aj.
c)íránské:perština, tádžičtina, afgánština aj.
d)albánština a arménština
e)italické:->vyvinula se z latiny, tvoří skupinu románských jazyků=italština, portugalština, brazilština,španělština, francouzština aj.
f)keltské:dnes irština, bretonština
g)germánské:němčina, holandština s vlámštinou, angličtina, islandština, dánština, norština, švédština
h)baltské:litevština, lotyština, vymřelá pruština
ch)vyhynulá chetitština a tocharština:rozluštil Bedřich Hrozný
2)ugrofinská:maďarština, laponština, finština, estonština
3)altajská:turkotatarské(turečtina,uzbečtina,kazaština)mongolské(mongloština,
burjatština)mandžusko-tunguzské
- korejština, japonština, čínština:s příbuznou tibetštinou, barmštinou, thajštinou, laoštinou
- austroasijská:východoasijská(vietnamština, kambodžština)
- asutronéská:východních ostrovů – malajština, indonéština
- semitohamitská:hebrejština, aramejština
- jazyky africké:súdanské, bantuské, indiánské
- jazyky kavkazské:gruzínština, baskičtina

PŮVOD A VÝVOJ ČEŠTINY

9. STOLETÍ
- vzniká staroslověnština = 1. spisovný jazyk na VM, Cyril a Metoděj jsou zakladatelé, vymysleli hlaholici a cyrilici->azbuka
10.-11.STOLETÍ
-Sázavský klášter – středisko slovanské vzdělanosti, staroslověnština zde přetrvávala 200 let
- objevuje se čj ale jen v latinských spisech
glosy:české přípisky v latinských textech
bohemika:česká slova v latinských textech, které se objevují jen zřídka
- soupeření latiny a staroslověnštiny
- objevuje se v 10.st. první česká píseň (objevují se zde zkomoleniny latinských a ruských slov – krleš, žižň=život, mír=svět)
12.-13.STOLETÍ
- 2 česká píseň – Sv. Václave vévodo české země
- 12.st.vítězí latina
- ve 13.st. se objevuje 1 česká věta=nachází se v zakládající listině Kapituly litoměřické, která byla napsána již v 1057"

Poznámka

Práce je psána v heslech a odrážkách. Text je kompilační, nicméně práce je velmi ucelená a přehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19662
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse