Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > HIV - pozitivní mezi námi

HIV - pozitivní mezi námi


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Práce nejprve definuje základní pojmy. Věnuje globální a regionální statistice vývoje nemoci a jejího rozvrstvení. Popisuje historii nemoci a prognózy do budoucnosti. Dále se věnuje diskriminaci, diskriminačním prvkům zahrnutým do zákonů ČR a způsobům ochrany práv nemocných a umírajících. Poslední odstavce teoretické části uvádějí dva příběhy HIV pozitivních lidí a věnují psychosociálním aspektům přijetí/vyloučení společností. Praktická část pak mapuje postavení lidí nakažených virem HIV ve společnosti, informovanost populace a předsudky, které jsou o HIV pozitivitě ve společnosti zakořeněny.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Úvod
1.2.
Motto
1.3.
Cíl práce
1.4.
Vymezení základních pojmů
1.5.
Globální statistika epidemie HIV/AIDS
1.6.
Situace HIV/AIDS v ČR
1.7.
Vývoj infekce HIV a onemocnění AIDS v ČR
1.8.
HIV pozitivní případy podle pohlaví
1.9.
Počty zemřelých na AIDS v ČR
1.10.
HIV případy podle přenosu
1.11.
Historie a rozšíření nemoci a její význam
1.12.
Prognózy šíření AIDS do budoucna
1.13.
AIDS a žena
1.14.
AIDS a děti
1.15.
Diskriminace HIV pozitivních a nemocných AIDS v zákonech ČR
1.16.
Ochrana lidských práv a důstojnosti smrtelně nemocných a umírajících
1.17.
Diskriminace HIV
1.18.
Hrozí nebezpečí přenosu při společném životě s člověkem, který má AIDS
1.19.
Jsem HIV pozitivní – příběh první
1.20.
Jsem HIV pozitivní – příběh druhý
1.21.
Psychosociální a etické aspekty
1.22.
AIDS/HIV – diskriminace a stigma
1.23.
Když se prudérie „spořádaných“ občanů stává nebezpečnou
2.
Praktická část
2.1.
Dotazník
2.2.
Výsledky dotazníku
2.3.
Vyhodnocení
3.
Závěr

Úryvek

“ Historie a rozšíření nemoci a její význam:

Rozšíření nákazy HIV na světě
AIDS je celkem nové onemocnění, objevené počátkem 80. let v USA, nicméně z lékařských záznamů je zřejmý jeho výskyt jak v USA, tak jinde již od poloviny 70. let (objevení choroby bylo ztíženo tím, že nemocný vlastně neumírá na AIDS, ale jinou chorobu, které AIDS uvolní cestu).

Rozšíření nákazy HIV v Africe
(data z let 1999–2000)
V rozvinutých zemích se daří držet AIDS pod kontrolou, katastrofální je ale situace v některých chudých zemích, zejména ve středojižní Africe, jejichž populace a sociální struktura se v důsledku nekontrolovaně se šířící pandemie hroutí. Situace je o to horší, že zde neexistuje lékařská a vzdělávací infrastruktura a že šíření nemoci je v některých zemích podporováno místními pověrami (např. že pohlavní styk s pannou může nemocného vyléčit nebo že AIDS je nemoc vyvinutá pro zničení zaostalých zemí a kondom a léky proti ní jsou ve skutečnosti prostředky pro její šíření)

(www.wikipedie.cz)

Prognózy šíření AIDS do budoucna:

Pesimistický pohled
Přestože ve vyspělých zemích je nákazová situace stabilizována, zejména v subsaharské Africe má obrovské rozměry a v některých státech svým rozsahem přímo ohrožuje přežití celé populace. Při 35 % nemocnosti je AIDS v chudých zemědělských státech, ve kterých výroba potravin závisí na živé pracovní síle, jednou z příčin hladomoru. Nedostatečná výživa a celková tíživá životní situace nadále podporují šíření nemoci.
Z této spirály smrti se Afrika nemůže bez cizí pomoci dostat. Pro bohatší země je epidemie takových rozměrů nebezpečná z toho důvodu, že virus má dostatek příležitostí k dokonalejšímu přizpůsobení se lidskému organismu a vytváření nových forem. Ty se mohou naučit pronikat do organismu i jinými způsoby než jen krví a pohlavním stykem, případně se stát zcela rezistentními proti nadějným lékům.

Optimistický pohled
Konkrétní přípravek na spolehlivou likvidaci HIV věda zatím neposkytla, přesto se poslední dobou hromadí poznatky, jež by jeho vývoj mohli značně urychlit. Nadějný je i rozvoj tzv. mikrobicidů, tedy látek aplikovaných do pochvy před pohlavním stykem, které zabíjejí mikroorganismy včetně virů. Do konce roku 2007 by se měly dostat na trh přípravky, které zatím v kombinaci s kondomem zajistí téměř stoprocentní ochranu před nákazou virem HIV. Mikrobicidy jsou přitom dostatečně levné, údajně se jejich cena bude pohybovat v hodnotě srovnatelné s kondomem. Vzhledem ke značné naději na to, že se v průběhu příštích deseti let vědcům podaří nalézt účinné vakcíny a vzhledem ke skutečnosti, že již prakticky existuje téměř stoprocentní a zároveň levný způsob prevence, měl by počet nově nakažených postupně klesat. Pokud by se navíc podařilo objevit i lék, mohla by se do poloviny tohoto století z nebezpečné smrtící nákazy stát jen otravná nepříjemnost, srovnatelná s dnešní běžnou chřipkou. I když takový vývoj událostí může vypadat jako neuskutečnitelná naděje, dnešní vědě k němu chybí už jen krůček a trocha toho štěstí.

Realistický pohled
Několik současných projektů dává naději, že se nalezne jak účinná vakcína, tak lék proti AIDS. Zatím příliš neřešeným problémem však kromě toho nadále zůstává nedostupnost přípravků pro chudé obyvatele subsaharské Afriky. Podle posledních průzkumů dosáhl nárůst nově nakažených lidí minulý rok vrcholu a po několik dalších let se očekává stagnace.
I v případě, že se nepodaří najít účinnou vakcínu, měl by se vlivem zlepšení dalších preventivních opatření počet nově nakažených postupně snižovat. V současné době se na boj s HIV vynakládá kolem 8,5 miliard dolarů ročně. Aby se však potřebná pomoc dostala všem, kteří ji potřebují, bylo by zapotřebí pro rok 2008 vynaložit celkem 22 miliard dolarů. Přes veškeré snahy se tato částka podaří však sehnat jen stěží.

(www.21stoleti.cz)

AIDS a žena

Infekce HIV, donedávna považovaná za téměř výlučně „mužskou“ záležitost, stále více a více začíná postihovat i ženy. Ze všech nakažených je jich už více než třetina. Až osmnáctkrát větší nebezpečí prožívá žena při nechráněném styku s nakaženým partnerem než muž při styku s nakaženou ženou. Z toho je jasná nesmyslnost opatření proti prostitutkám, aniž se pozornost zaměřuje na jejich zákazníky, kteří jsou právě největším nebezpečím. Nemoc sama pak u žen probíhá téměř dvakrát rychleji, a co horšího: bývá zjišťována značně později. První příznaky totiž bývají často zaměňovány za běžná gynekologická onemocnění: opakující se výtoky, plísňová onemocnění poševní sliznice, „vřídek“ na děložním čípku, zánět vaječníků apodobně. Podle posledních výzkumů může HIV infekce procházet i neporušenou poševní sliznicí. Každý zánět, jiné onemocnění nebo drobné poranění pochopitelně toto nebezpečí ještě znásobí.
Velikým problémem je také otázka případného mateřství HIV pozitivních žen. Zrazování žen od těhotenství nebo nabádání k jeho přerušení má jistě racionální jádro, v žádném případě však nemůžeme nic takového ženě nařizovat nebo ji k podobným opatřením nutit. Vždyť více než 60 % dětí HIV pozitivních matek zůstává zdravých. Bezprostředně po narození mají ještě všechny děti, které se narodí HIV pozitivním matkám, také pozitivní HIV test – protilátky tyto děti získaly od matky během těhotenství. Je však třeba vyčkat několik měsíců a opravdu potom tři z pěti těchto dětí jsou zdravé.

(AIDS a my aneb co je třeba vědět o AIDS, MUDr. J. Holub, Csc. a kol., nakl. Grada, Praha, 1993; kapitola AIDS a žena, MUDr. R. Uzel, Csc.)"

Poznámka

Obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11528
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse