Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Harmonizace soukromého práva v EU

Harmonizace soukromého práva v EU

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z Harmonizace českého a evropského práva se zaměřuje na aktuální trendy ve sjednocování soukromého práva na evropské úrovni. Seznamuje s návrhem Evropského občanského zákoníku, jeho možnými formami a obsahem, od nichž přechází k úpravě spotřebitelského, pracovního a závazkového práva v rámci Evropské unie. Dále informuje o vybraných projektech spojených s unifikací závazkového práva a je uzavřena autorovým zamyšlením nad harmonizací soukromého práva na úrovni Evropské unie, jejími výhodami, nevýhodami a podmínkami. Autor své názory sděluje občasně i ve stati textu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Evropský občanský zákoník
2.1.
Forma
2.2.
Obsah
3.
Spotřebitelské právo
4.
Pracovní právo
5.
Závazkové právo
5.1.
Incoterms
5.2.
Landova komise
5.3.
Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT
5.4.
Společný referenční rámec
6.
Závěr

Úryvek

"2. Evropský občanský zákoník
„Občanské právo je odvětvím práva, které má nejblíže k lidem v jejich každodenním životě, a které tvoří základní součást jejich právního vědomí. Odráží se v něm zpravidla staleté kulturní a sociální tradice jednotlivých států, a tvoří proto významnou součást identity každého národa.“ Unifikace a zásah do systémů jednotlivých členských zemí byl dlouho pokládán za krok, který nemůže uspět, avšak perzistence institucí EU začíná v současné době nahlodávat odpor oponentů a řešení ve formě Evropského občanského zákoníku pomalu nabývá po letech vědeckého bádání konkrétnějších rozměrů. Již v lednu 2011 má expertní komise ustavená rozhodnutím Komise 2010/233/EU předložit první návrhy v oblasti harmonizace smluvního práva. Pokud má dojít k celounijní harmonizaci soukromého práva v žádném případě nelze ovšem očekávat okamžitý široký konsenzus a jednomyslné schválení. Bude se jednat spíše o lítý boj o slova a co největší ústupky každé ze zúčastněných stran. Nejpalčivějšími a nejzákladnější otázkami jsou pak forma a obsah.
2.1. Forma
Nejradikálnější, a nutno říci, že v praxi asi nejhůře realizovatelnou možností pro sjednocení soukromého práva v EU by bylo vytvoření zákoníku, plně nahrazujícího všech 27 systémů členských států. Jednalo by se o variantu radikálního řezu umožňující okamžité nasazení v celé EU bez problematických implementací a neshod, fakticky garantujícího všem občanům EU stejná práva a povinnosti. Tato varianta je ovšem velmi utopická, dosáhnout konsenzu mezi všemi státy (obzvláště pak státy s angloamerickým typem právní kultury některými se značně odlišnými systémy a zakládajícími si na své odlišnosti), s tím že jim budou odejmuty pravomoci v oblasti národní soukromoprávní normotvorby, je pouze vizí proevropských fanatiků s nulovou šancí na život.
Vytvoření komplementárního „28. systému“, který by bylo možno v případě souhlasu subjektů aplikovat v případě rozporů národních norem je zajímavá varianta nabízející poměrně velkou dávku jistoty garantovanou EU a jasnou alternativu k národním úpravám. Přijetí tohoto systému je v případě kompromisů několika členských států poměrně reálné a nezasahovalo by plně do národních suverenit, ale poskytovalo jim garantovanou alternativu a inspiraci pro další legislativu v soukromoprávní oblasti.
Doporučení pro národní normotvorbu, zahrnující základní vytyčená pravidla pro upravené oblasti je řešení s nejmenší dávkou právní jistoty pro obyvatele EU a obávám se, že časem by z těchto doporučení mohl vzniknout spíše petit základních pravidel soukromého práva na území EU, přičemž aktuální normotvorba by stále zůstávala na bedrech sekundárního práva. Stejně jako v současnosti, tak i v takovém případě by vznikala členským státům neplnícím svoje povinnosti řádně a včas odpovědnost za svoje konání, resp. nekonání a tím pádem by se zvyšovala již tak dost vysoká zátěž ESD.
Pokračovat dále ve vydávání závazných sekundárních norem – nařízení a směrnic – s individuálně vytyčenou problematikou je současná varianta, která přináší řadu komplikací při implementacích do řádů jednotlivých členských států a celý legislativní proces přináší nemalou zátěž pro rozpočet institucí EU – jak legislativních, tak soudních. Tato varianta je přijatelná jako ad hoc řešení, ovšem s růstem nároků obyvatel a případným dalším rozšiřováním EU se může stát balvanem tížícím EU v dalším rozletu, a to nejenom finančně, ale i v očích veřejnosti, kdy příliš horlivý nebo příliš laxní přístup členských států může zmařit dobré myšlenky přicházející z Bruselu.
2.2. Obsah
Soukromé právo upravené na centrální evropské úrovni by mělo obsahovat ty oblasti, s kterými přicházejí občané EU během života do styku nejčastěji. Tzn. právo spotřebitelské, v současné době již poměrně vyspělé, právo pracovní pro podporu trhu a právo závazkové, řešící problematiku spotřebitelů a obchodníků uvnitř i vně EU."

Poznámka

Práce obsahuje drobné gramatické chyby.
Zpracováno na Právnické fakultě Univerzity Palackého jako seminární práce do předmětu Harmonizace českého a evropského práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22203
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse