Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Helénistická filosofie - maturitní otázka z filosofie 3/8

Helénistická filosofie - maturitní otázka z filosofie 3/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež přehledně pokrývá postavy a nauky helénistické filosofie, v úvodu zachycuje historické podmínky daného období a krátce se vyjadřuje k významu pojmu helénismus. Odtud autor přechází k jednotlivým myšlenkovým směrům doby od stoicismu po římský eklekticismus. Seznamuje zde vždy se základními myšlenkovými kategoriemi a učením škol jako celku i jejich významných osobností zvlášť. Předchozí část série naleznete zde Sókratés, Aristotelés, Platón - maturitní otázka z filosofie 2/8 a následující zde Středověká filosofie - maturitní otázka z filosofie 4/8.

Obsah

1.
Historický kontext
2.
Pojem „helénismus“
3.
Stoicismus
3.1.
Stoický systém, jeho členění a myšlenkové kategorie
3.2.
Lucius Annaeus Seneca
3.3.
Epiktétos
3.4.
Marcus Aurelius
4.
Epikureismus
4.1.
Základní charakteristika
4.2.
Epikúrova etika
5.
Skepticismus
5.1.
Základní charakteristika
5.2.
Pyrrhón z Élidy
5.3.
Tropy
5.4.
Sextos Empeirikos, Arkesiláos
6.
Římský eklekticismus
6.1.
Marcus Tullius Cicero
7.
Novoplatonismus
7.1.
Základní charakteristika
7.2.
Novoplatónské universum
7.2.1.
Jedno
7.2.2.
Emanace Jedna
7.3.
Duše, látka
7.4.
Etika
7.5.
Podstata lidského života podle Plótína
8.
Boëthius

Úryvek

"Helénismus

Historie
Čtvrté století př. n. l. bylo obdobím největšího rozmachu starořecké filosofie. Školy založené Platónem a Aristotelem se staly centry nejen antické filosofie, ale také antické vědy, především matematiky, fyziky, astronomie, biologie a humanitních věd.
Ve filosofii se objevují nové rysy: změnil se úkol a cíl filosofie. Byl vytvořen Korintský spolek (krom Sparty se zde sdružily všechny řecké státy poprvé v dějinách). V čele stanul Filip Makedonský, který vytáhl proti Persii.
Roku 336 na svatbě své dcery je zavražděn a na jeho místo dosedá jeho dvacetiletý syn Alexandr, přezdívaný mladý Achilles. Vychováván byl předními řeckými osobnostmi (např. Aristoteles). Po jeho smrti se ale jím vybudovaná obrovská říše po bojích mezi diadochy (jeho nástupci) rozpadá.
Vznikají tři velké nástupnické říše (Egypt, Sýrie, Makedonie). Státní zřízení nástupnických států: monarchie, veškerá moc v rukou panovníka, který vládne pomocí své družiny ("příbuzní", "přátelé") a dobře organizované byrokracie. Postupný vzestup římské republiky vedl k porážce Makedonie (215 - 168) a ovládnutí Řecka (146).
Důsledek pro filosofii: občan, polítés se už nemohl účastnit aktivně politického života a spoluurčovat politiku státu. Politika byla v rukou vládce. Občan se teď mohl starat pouze o své osobní záležitosti - což bylo v klasické době nemyslitelné, podezřelé a opovrženíhodné. Tyto nové možnosti jednotlivce reflektuje také helénistická filosofie. Nemožnost uplatnit se v politickém životě vedla k tomu, že člověk se zaměřoval více na sebe samého, a v důsledku toho se místo etiky sociální více praktikovala etika individuální.

Pojem "helénismus"
a) Termín má několik významů, př. hellénistai jsou ti, kteří užívali řečtinu. Jde tedy o přejímání vzdělanosti, mravů, způsobu života a všech kulturních hodnot, které vytvořili Řekové, neřeckými národy v Orientu => vznik nových kulturních center (Alexandrie, Pergamon...).
b) Dějinná epocha, v níž se toto přejímání děje - od Alexandra po Augusta (336 př. - poč. n. l.).

1. Stoicismus
Stoá poikilé - sloupořadí vyzdobené malbami slavného malíře Polyglota. Zakladatelem je Zénón z Kitia (333/2 – 262/61), který začal v malovaném sloupořadí vést filosofické hovory.
Stoikové dělí svůj systém filosofie na logiku - učí správnému myšlení a jasnému vyjadřování, fyziku – učení o přírodě, bytí, a etiku – jak správně žít. Přes logiku a fyziku je možné dostat se k etice, která zaujímá nejvyšší místo. Mravnost chápali jako život v souladu s přírodou, nejvyšší ctnost jako život v souladu s rozumem, tzn. život v souladu s rozumem a přírodou = blaženost.
Stoický systém je však velmi provázaný a tvoří nedělitelný celek - Proto se stoický mudrc vyznačuje vzdělaností ve všech 3 částech filosofie. Používají se přirovnání k mnoha věcem, např. k vejci: skořápka = logika, bílek = etika, žloutek = fyzika."

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy a jména jsou zvýrazněny tučně, citace kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse