Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hermeneutika - základní metody

Hermeneutika - základní metody

Kategorie: Pedagogika, Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hermeneutikou v historickém kontextu jejího vzniku a vývoje. Popisuje základní metody hermeneutiky, zejména hermeneutický kruh, objektivní hermeneutiku, hermeneutiku autobiografického vyprávění, i analýzu konverzace.

Obsah

1.
Úvod do problematiky
2.
Základní metody hermeneutiky
2.1.
Hermeneutický kruh
2.2.
Objektivní hermeneutika
2.3.
Hermeneutika autobiografického vyprávění
2.4.
Analýza konverzace

Úryvek

"Hermeneutika ( odvozeno z řeckého slova herméneunein – vykládat, přeložit, vyložit) je nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, v širším významu pak i smyslu dialogů, výkladu uměleckých děl, ve filosofickém smyslu tohoto slova pak i porozumění lidskému bytí.
Hermeneutika vznikla v antice v rámci korigování a chápání starších textů (Talmud, Ilias, Odyssea), ve středověku se hermeneutika zabývala porozuměním a výkladem náboženských textů, především Bible. Vznikla tak nauka o čtyřech významech textu: doslovném, alegorickém, morálním a symbolickém. Hermeneutika měla velký význam v období reformace, kdy odmítla výklad Bible ovlivněný mnohdy zkreslenou katolickou církevní tradicí a snažila se pochopit Bibli analýzou jejího vlastního textu. Moderní hermeneutika (19. – 20. století) je spojena především se jmény F. Schiermachera, W. Diltheye a M. Heideggera a je chápána nejen jako věda o porozumění textům, symbolům, archetypům, řeči atd., ale i smyslu existence člověka a všeobecnému smyslu bytí.
Hermeneutika má rozsáhlé možnosti praktických aplikací nejen v humanitních, ale i přírodních vědách. V archeologii ji využíváme k interpretaci a pochopení možného významu nalezených artefaktů, v sociologii k porozumění různým událostem v jejich kulturním kontextu, v právu k výkladu platných zákonů a kodexů.

Základní metody hermeneutiky

Základním principem hermeneutické metody zkoumání je tzv. hermeneutický kruh. Ten je chápán jako kruhový pohyb výkladu, který začíná základní znalostí textu a jeho tématu, předběžným porozuměním, které tvoří pozadí pro analýzu jeho jednotlivých částí. Výsledky analýzy jednotlivých částí pak pomáhají pochopit zpětně celý text. Tuto problematiku podrobněji zkoumal H.G. Gadamer, který vycházel z předpokladu, že člověk nepřistupuje k textu nikdy zcela nepředpojatě, nýbrž vždy s určitým předběžným porozuměním. V rámci předběžného porozumění se ptáme především na to, proč analyzujeme právě tento daný konkrétní text, co v něm hledáme a co si o něm předběžně myslíme. Dalším krokem pak je nalezení spolehlivého zdrojového textu (pokud možno původního rukopisu) a vyjasnění případných nejasností (nesrozumitelná, neobvyklá slova). Následuje analýza vnějších okolností, za kterých text vznikl, tj. povahy textu, jeho původního účelu a záměru, toho, co víme o autorovi a historických souvislostech vzniku daného textu. V tomto kontextu pak lépe pochopíme souvislosti v rámci daného textu a jsme tak schopni mu podstatně dokonaleji porozumět. Podle Gadamera je nejen rozumění textu, ale i veškeré poznání závislé na porozumění a interpretaci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17173
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse