Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hesla z lidové kultury - přednášky slovensky

Hesla z lidové kultury - přednášky slovensky

Kategorie: Etnologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje první část souboru hesel z oblasti lidové kultury, která je řazena abecedně od A po K. Všechna hesla (pojmy, jména) jsou detailně vysvětlena a popsána. Druhý závěrečný díl naleznete zde

Obsah

1.
Adaptace
2.
Aforismus
3.
Aktualizace
4.
Anonymnost
5.
Bajka
6.
Básnický folklór
7.
Burlasová Soňa
8.
Čarovné pohádky
9.
Demo Ondřej
10.
Démonologické pověsti
11.
Dětský folklór
12.
Dobšinský Pavol
13.
Droppová ľubica
14.
Dušování
15.
Elschek Oskár
16.
Elscheková Alica
17.
Epos
18.
Estetika folklóru
19.
Estetika lidového výtvarného umění
20.
Etnolingvistika
21.
Fabula
22.
Folklór
23.
Folkloristika
24.
Zlidovění
25.
Folklorismus
26.
Folklórovaný kontext
27.
Folklórovaný text
28.
Formule
29.
Francisci Ján, pseud. Rimavský
30.
Funkce
31.
Gesto
32.
Hádanka
33.
Halaša Andrej
34.
Herec
35.
Hlôšková Hana
36.
Hry
37.
Hry pří mrtvém
38.
Um a smysl
39.
Erotické hry
40.
Humorné povídky
41.
Humorné pohádky
42.
Humorka
43.
Improvizace
44.
Incipit
45.
Informace
46.
Inovace
47.
Interpret
48.
Interpretace
49.
Interpretační příležitosti
50.
Invariant
51.
Variant
52.
Jánošík Juraj
53.
Jazyk folklóru
54.
Kalendář
55.
Kalendářní obřadový folklór
56.
Kalendářní obyčeje
57.
Katalogizace
58.
Kellner Peter
59.
Klasifikace
60.
Klebeta
61.
Kletba
62.
Kolektivní norma
63.
Kolektivní paměť
64.
Kolektivnost
65.
Kollár Ján
66.
Komorovský Ján
67.
Komunikace
68.
Kosová Mária
69.
Pohádkář
70.
Krekovičová Eva
71.
Kresánek Jozef
72.
Kulturní hrdina
73.
Štúr ľudovít
74.
Kulturní vzor
75.
Leščák Milan
76.
Literárnost
77.
Profantová Zuzana

Úryvek

"aforizmus – ustálený výrok stručne formulujúci určitý poznatok alebo zásadu. Často sa nazýva “zlaté zrno” al. “zrnko múdrosti”. Má reflexívny al. satir. charakter. Tvorí samostatný a kontextovo izolovaný celok v rozsahu niekoľkých slov. Od ostatných paremiologických výrokov (parémia) sa odlišuje jedine pôvodnou autorizovanosťou, avšak veľké množstvo a. zľudovelo (napr. “Ponáhľaj sa pomaly!” pochádza od Octaviana Augusta; Hipokratove a. o zdraví a i.). A. často využíva mnohoznačnosť slov, rôzne formy antitézy, paralelizmus, prekvapujúce prirovnania a paradoxy. V súčasnosti sú a. rozšírené v masmédiách, kde sú citované nielen v zábavnej, ale hl. v spoločensko-kritickej funkcii.
aktualizácia – druh inovácie vo folklórnej tvorbe spočívajúci v reakcii tvorivého interpreta na konkrétnu aktuálnu spoločenskú situáciu, udalosť alebo podnet, ktoré sa premietajú do obsahu tradičného diela. A. sa obyč. nenarušuje pôv. forma folk. javu, aktualizuje sa iba jeho obsah. Miera a. je rôzna, pohybuje sa od vsúvania mien prítomných osôb do textov piesní cez začlenenie celých nových veršov a strof až po tvorbu nových textov piesní na pôv. melódie. A. sa vyskytuje i v próze, najčastejšie konkretizovaním opisu prítomných osôb al. ich charakt. vlastností, vsúvaním aktuálnych príhod do ustálených sujetov trad. rozprávania. Širokú škálu aktualizačných postupov možno nájsť v jarmočných piesňach, družstevných a partizánskych piesňach. A. sa opiera o postupy paródie a parafrázy najmä tam, kde sa tvorca snaží zvýrazniť satirické zamerania aktualizovaného diela.
anonymnosť – základný znak špecifického spôsobu života folklóru, v ktorom je tvorca folklórneho diela, na rozdiel od iných umeleckých foriem, neznámy, pretože v procese tradovania sa na jeho pretváraní zúčastňujú mnohí tvorcovia a interpreti, ba i publikum. Folk. dielo existuje v rade variantov, kt. prehlbujú anonymný charakter folk. tvorby. Žije a podlieha zmenám v procese pretvárania kolektívnych noriem, individuálny výraz nadobúda pri konkrétnej interpretačnej príležitosti (improvizácii al. aktualizácii). Aj keï v čase vzniku má každé folk. dielo svojho individuálneho tvorcu, jeho tvorba sa stáva majetkom kolektívu, pretože postupne prechádza variačným procesom a procesom folklorizácie, v kt. sa obmieňa a pretvára. Pre ľud. prostredie je autor a pôvod diela nepodstatný, aj keï je známy, rozhodujúce je jeho kolektívne prijatie a osvojenie. Ústne tradovanie neumožňuje uchovať v kolektívnej pamäti čas vzniku a konkrétnych tvorcov, na určitý čas sa uchovávajú vynikajúci interpreti folklóru.
bájka – poučne ladený krátky prozaický alebo veršovaný alegorický príbeh, v ktorom zvieratá konajú ako ľudia. Alegória, pod. ako metafora, má vlastnosť skratky, kt. obrazmi a dejom spodobňuje reálny utajený dej. Túto vlastnosť využíva b. , takže sa nemusí zastavovať pri opisnej charakteristike jednotlivých postáv. Tým, že sa v b. využívajú známe charakt. vlastnosti zvierat (prefíkanosť líšky, sila leva, pažravosť vlka, ťarbavosť medveïa ap.), dej b. sa skracuje, ale uchováva si zrozumiteľnosť. Alegória v b. však nie je sama osebe sebestačná, spája sa s určitou tendenciou, obyč. mravoučnou, kt. nie je nevyhnutná v rozprávkach o zvieratách. Poučná tendencia b. môže vyústiť do záverečnej sentencie, aforizmu al. porekadla, ale b. sa môže zaobísť aj bez nich, pokiaľ ich možno vyrozumieť z deja. V stredoveku b. neraz prerastala do eposu cyklizáciou príbehov okolo hl. hrdinu lišiaka (franc. Rainard, nem. Reinecke Fuchs). V modernej dobe máva b. niekedy rozvinutú novelistickú formu. Úzka spojitosť je medzi b. a príslovím al. porekadlom. Niektorí bájkári vzali z príslovia či porekadla ich aforistickú stručnosť, výstižnosť, významovú nasýtenosť a pádnosť. Avšak zatiaľ čo príslovie al. porekadlo podáva iba všeob. ideu mravoučnosti, poučenia, b. túto všeob. ideu obrazne rozvíja. Na druhej strane jestvujú také príslovia a porekadlá, v kt. možno vidieť zárodočnú formu b. , napr. lat.: Si leonina pellis non satis est, assuenda vulpina (Ak nemáš dosť levej kožušiny, priši kúsok líščej; čiže pridaj k sile trochu prefíkanosti); Mortuo leoni et lepores insultant (Mŕtvemu levovi sa aj zajace posmievajú); alebo slov.: Každá líška svoj chvost chváli, dokiaľ si ho nepopáli, a ktorá ho nemá, vraví, že je lepšie bez neho, ap."

Poznámka

Část 1/2

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1274
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse