Název Goodness Staženo

Dějiny etnologie - FF MU

Jedná se o přepis přednášek z Dějin etnologie z Filozofické fakulty MU Brno v 1. semestru. V úvodu je vysvětleno několik základních pojmů a vývojové e... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

39x

Melanésie, Polynésie, Mikronésie - přednášky z etnologie Oceánie

Hlavním tématem práce je etnologie Oceánie. V úvodu se autor věnuje geografii Melanésie a konkrétními ostrovy, které oblast tvoří. Další části se zabý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

20x

Národopis - přednášky

Jedná se o heslovitý, velmi stručný, přepis přednášek z národopisu. Obsahuje definici národopisu a jeho historii, včetně historie venkovanů. Popisuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

13x

Advent

Advent. Adventní věnec. 30. listopad, den sv. Ondřeje. 4 . 12. - Barborka čeká na ženicha. 5. procince - Mikuláš. 13. prosince uklízí Lucie. Tradice b... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Religionistika/Náboženství

11x

Problematika narodnostních menšin - přednáška

Práce se zaměřuje na problematiku národnostních menšin, uvádí její základní definice a dělení. Věnuje se rasám a jejich typům. Specifikuje pojmy etnik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

8x

Kulturní a sociální antropologie

Formou odrážek představují tyto studijní materiály základní problematiku kulturní a sociální antropologie. Sledují počátky tohoto oboru a popisují jed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Etnologie

8x

Hesla z lidové kultury - přednášky slovensky

Tato práce obsahuje první část souboru hesel z oblasti lidové kultury, která je řazena abecedně od A po K. Všechna hesla (pojmy, jména) jsou detailně ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

5x

Hesla z lidové kultury - přednášky slovensky

Tato práce obsahuje druhou část souboru hesel z oblasti lidové kultury, která je řazena abecedně od L po Z. Všechna hesla (pojmy, jména) jsou detailně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

5x

Melanésie: obchodní komodity, melanéská vesnice - přednášky z etnologie Oceánie

Přednáška je nejprve zaměřena na osidlování Melanésie a na charakteristiku znalostí a dovedností předků Melanésanů. V části vysvětlující původ Melanés... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

5x

Melanésie: hospodářství, lovecké nástroje - přednášky z etnologie Oceánie

V úvodu přednášky je vysvětlen pojem frátrie a zmíněny manželské třídy, ostatní část textu se věnuje hospodářství Melanésie. Nejprve jde o charakteris... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

4x
1  2  »