Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historické příčiny vzniku regionální politiky - přednáška

Historické příčiny vzniku regionální politiky - přednáška

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zkoumající vznik regionální politiky z pohledu historického, ale i současného pohledu na tuto otázku z pozice vstupu ČR do EU. Práce se zmiňuje o současných autorech věnujících se této problematice jako jsou Hodgson, Maskell, Malmberg a uvedeny jsou i další zdroje, které přibližují situaci v ČR a financování regionálních politik z fondů EU. Zmíněny jsou fondy a instituce jako CEFTA, NUTS, Phare, SROP.
Obsah:
1. Regionální politika v době dominujících neoklasických přístupů
2. Regionální politika inspirovaná keynesiánstvím a teoriemi skupiny jádro – periferie
3. Regionální politika inspirovaná institucionálními teoriemi
4. Definice regionální politiky
5. Vývoj regionální politiky
6. Nástroje k realizaci regionálních politik
7. Vznik regionálních problémů ČR v období transformace
8. Priority regionální politiky ČR
9. Strukturální cíle regionální politiky EU
10. Základní principy strukturální politiky EU
11. Jaké jsou základní struktury strukturální politiky
12. Finanční nástroje regionální politiky ČR
13. Finanční nástroje strukturální politiky EU
14. Strukturální fondy
15. Co to jsou strategické dokumenty, co obsahují, uveď konkrétní příklady
16. Co je to CEFTA
17. Vysvětli pojmy: NUTS, Phare, SROP, implementace
Úryvek z práce:
"Regionální politika inspirovaná institucionálními teoriemi
Z hlediska praktických doporučení pro koncepci regionální politiky se institucionální teorie zaměřují zejména na způsoby, jakými je možné napomoci vzájemné interakci a učení jednotlivých aktérů a jak zvýšit jejich reflexivitu. Toho může být dosaženo prostřednictvím intervence veřejného sektoru (státu, regionu), nebo společného úsilí veřejného a soukromého sektoru. Konkrétně mohou tyto intervence znamenat zvýšení investic do vzdělání (Hodgson, 1999), podporu vzniku institucí na podporu učení, vědy a výzkumu (Maskell a Malmberg. 1999a), nebo vzniku organizací, které podporují a usnadňují vzájemnou komunikaci mezi podniky - tzv. regionální podpůrná infrastruktura (Florida, 1995). Samozřejmě žádoucí je také vznik místních podnikatelských sdružení a vzájemná komunikace a spolupráce mezi jeho členy. V tomto směru však pochopitelně může veřejný sektor působit pouze jako jakýsi katalyzátor, nebo facilitátor a vlastní iniciativa musí vzejít od soukromých firem. V zásadě se ukazuje, že nejúčelnější jsou investice do lidských zdrojů, do vzdělávání a výchovy kvalifikovaných lidí.
Definice regionální politiky
- Soubor cílů, opatření a nástrojů, který povede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v jednotlivých regionech
- V ČR je regionální politika chápána jak koncepční činnost státu, regionálních a místních orgánů, jejímž cílem je přispívat k vyváženému a harmonickému rozvoji jednotlivých regionů, ke snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a ke zlepšení regionální hospodářské struktury
Vývoj regionální politiky
Vznik regionální politiky se datuje počátkem 30. let ve VB a je spojen s velkou hospodářskou krizí. V rámci hledání řešení situace byl přijat „Zákon o speciálních územích“, první regionálně orientovaný dokument, který vymezuje problém regionů.
Po 2. sv. válce se regionální politika rozvíjí též ve Francii a Itálii. Na přelomu 50. a 60. let se též rozvíjí v Německu, Nizozemí a skandinávských zemích.
V postkomunistických evr. zemích se regionální politika objevuje koncem 80. let v souvislosti s regionálními důsledky přechodu k tržní ekonomice..."

Obsah

.

Úryvek

.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4152
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse