Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Historické proměny pedagogické teorie (významné osobnosti) a pedagogická praxe a jejich vliv na formování současných diskursů českého pedagogického myšlení

Historické proměny pedagogické teorie (významné osobnosti) a pedagogická praxe a jejich vliv na formování současných diskursů českého pedagogického myšlení


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázky z pedagogiky. Popisuje detailně dějiny pedagogiky. Dále charakterizuje teorie vzdělávání a představitele.

Obsah

1.
Dějiny pedagogiky
1.1.
Antika
1.2.
Středověk
1.3.
Renesance
1.4.
Jan Ámos Komenský
1.5.
Pedagogické teorie 19. století
1.6.
Alternativní pedagogika
2.
Pedagogické teorie
2.1.
Spiritualistické teorie
2.2.
Personalistické teorie
2.3.
Kognitivně psychologické teorie
2.4.
Technologické teorie
2.5.
Socio-kognitivní teorie
2.6.
Sociální teorie
2.7.
Akademické teorie
3.
Vztah pedagogické teorie a pedagogické praxe
4.
Zdroje
5.
Přehled

Úryvek

"Pedagogické směry 20. století

a) Pragmatická pedagogika – subjektivismus - ústředním pojmem této filosofie je pragma (čin) a míra jeho hodnoty a užitečnosti. Vychází z principu, že člověk je samostatně myslící, rozhodující se subjekt, individuální, který si sám určuje, co je pro něj správné-nesprávné, dobré-špatné na principu užitečnosti. Smyslem výchovy je připravit člověk na budoucnost na řešení problémových situací. Výchova je demokratická, každý člověk má své vlastní výchovné cíle. John Dewey, Václava Příhody, žáka J. Deweye.
JOHN DEWEY (1859 – 1952)
Základním pojmem je zkušenost získaná individuální praxí. Osobní zkušenost poskytuje motivy, rozvíjí zájmy a pomáhá odhalovat a řešit problémy. Na základě této teorie vybudoval Dewey tzv. činnou školu, tj. škola, která má organizovat činnosti, které by dětem umožňovaly žít ve škole plně - tvořit skupinu a neustále rekonstruovat vlastní zkušenosti v procesu mentálního růstu. Ačkoli Dewey sám neužíval termínu „projektová metoda“, dal k ní teoretický základ a může být považován za iniciátora této koncepce. Podle ní se učivo nečlení do jednotlivých předmětů z hlediska věd. Logický princip oborů je nahrazen psychologickým principem přirozené rekonstrukce zkušenosti vlastní aktivitou dítěte.
b) Německá duchovědná pedagogika – pedagogika hodnot, pedagogika kultury -je protikladem pragmatismu a je silně objektivistická. Důraz je kladen na hodnoty, kulturu, cíl výchovy = utváření osobnosti působením kulturních hodnot, hlavní výchovný prostředek je vzdělávání. Výchovu chápe jako zapojení jedince do kulturního a společenského celku.
c) Dynamická pedagogika – stojí na behaviorismu, bývá také často nazýván "S-R psychologií" - stimulus (podnět) a response (odpověď). Nutno je stimulovat jedince vhodnými podněty. Vždyť dítě se rodí jako nepopsaná bílá tabule – Tabula rassa – vývojem jedince a zejména vhodným působením se utváří k obrazu společnosti, do které byl zrozen. Vychovávat musíme pomocí správně zvolených podnětů.
d) Hlubinná pedagogika - hlubinná psychologie ve 20. letech silně ovlivňovala pedagogiku, především Freud a jeho dcera Anna, která se zabývala užitím psychoanalýzy u dětí. Základní otázka výchovy tkví podle nich v konfliktu, který u dětí vzniká mezi touhou uspokojit vlastní pudová hnutí a výchovou, jež je omezuje. Je-li výchova příliš násilná, je pak sama příčinou poruch vývoje dítěte. Behavioristi nezkoumají proč  Psychoanalytici – zkoumají proč. ¨
e) Experimentální pedagogika - pedagogický směr, který vychází ze snahy o přesná měření edukace (testy). Je to způsob výzkumu a hlavní metodou je experiment. Vedle testů měřících inteligenci se začalo také používat i didaktických testů, které měřily vědomosti žáků.

15. Historické proměny pedagogické teorie (významné osobnosti) a pedagogické praxe a jejich vliv na formování současných diskursů českého pedagogického myšlení
CHARAKTERISTIKA – klasifikace teorií vzdělávání
Toto rozdělení je nezbytné pro pochopení základní problematiky. Klasifikace zahrnuje sedm kategorií (teorií-viz. níže), které odrážejí závratný rozvoj kognitivních a sociokognitivních proudů. Cílem klasifikace je odhalení charakteristických a reprezentativních forem, byla vytvořena podle čtyř prvků:
1. subjekt (žák)

2. obsah (předměty)

3. společnost (svět, okolí)

4. pedagogické interakce mezi body 1.-3. (učitel, média, technologie)
akademické teorie
kognitivní psychologické; technologické; sociokognitivní

sociální teorie


spiritualistické a personální teorie
Pól subjektu zahrnuje duchovní vztah mezi člověkem a univerzem, náboženství a metafyzické filosofie. Dále též humanistický proud, zaměřený na vnitřní dynamiku jedince a jeho potřeb.
Pól společnosti, kultury a její transformace zahrnuje sociální teorie skrze vzdělávání jednotlivců."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29059
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse