Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historický vývoj veřejné správy v českých zemích od roku 1848 - přednáška 8/15

Historický vývoj veřejné správy v českých zemích od roku 1848 - přednáška 8/15

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky nastiňují historický vývoj veřejné správy v českých zemích od roku 1848 do konce 20. století. Rozdělují jej do několika časových období, která blíže charakterizují. Zmiňují se o reformě veřejné správy z 90. let, stručně popisují její fáze a vysvětlují pojem decentralizace. Předchozí část přednášek se nachází zde Veřejná správa - přednáška 7/15 a následující zde Komunální a krajský volební systém - přednáška 9/15.

Obsah

1.
Historický vývoj veřejné správy (VS) v českých zemích od roku 1848
1.1.
Před 1848
1.2.
Po 1848
1.3.
Státní správa
1.4.
Samospráva
1.4.1.
Obce
1.4.2.
Okresy
1.4.3.
Zemská samospráva
2.
Vznik ČSR 1918
2.1.
Obce
2.2.
Reformy VS
3.
Protektorát
4.
Po 1945
5.
1948
6.
1969
7.
Po 1989
8.
Vytvoření krajů – 1. fáze reformy územní VS
9.
2. fáze reformy
10.
Problémy v souvislosti s kraji

Úryvek

"Státní správa
a) okresní státní správa = okresní hejtmanství
- má na starost pořádek, bezpečnost, evidenci obyvatelstva, dohled nad obecní správou
b) krajská státní správa
- kraje zrušeny 1860 - 1862
c) zemská státní správa = místodržitelství
- zastupuje císaře v zemi, informuje vládu o situaci v zemi, dozor nad tiskem, vydává koncese k provozování tiskáren

Samospráva
a) obce
- tvořily základ samosprávy: 1849 prozatímní obecní zákon deklaruje, že základem svobodného státu je svobodná obec
- v obcích uplatněn smíšený model správy:
- samostatná působnost: správa obecního majetku, škol, obecních silnic
- přenesená: týká se pouze záležitostí, které byly obci uloženy na základě říšských nebo zemských zákonů (př. vojenské odvody, vymáhání pokut)
- orgány: zastupitelstvo (nazývané obecní výbor), představenstvo, starosta
- financování obcí: příjmy z kmenového jmění (př. z prodeje a pronájmu pozemků, udělení tržní výsady = povolení prodávat na tržnici, mýto)
- pokud příjmy z kmenového jmění nestačily, obecní výbor mohl stanovit příspěvky na obec v podobě přirážky k přímým daním (z pozemků, domovní, z příjmů), k dani z potravin
- dohled nad obcemi vykonávaly:
- v menším rozsahu vyšší úrovně samosprávy (okresní, zemské úrovně samosprávy)
- zejména orgány státní správy: okresní hejtmanství, zemská místodržitelství
- dohled se týkal: hospodaření obecní samosprávy, zákonnosti opatření obecní samosprávy, výkonu přenesené působnosti
- zemské místodržitelství mohlo rozpustit obecní zastupitelstvo

b) okresy
- okresní samospráva existovala v plném rozsahu pouze v Čechách
- orgány: zastupitelstvo, okresní výbor, starosta (potvrzovaný císařem)
- okresní samospráva vykonává samostatnou a přenesenou působnost
- přenesená: ne příliš rozsáhlá oblast (př. ubytování vojska a jeho zásobování)
- samostatná: hospodářská správa, správa silnic

c) zemská samospráva
- země: nejvyššími instancemi samosprávy v zemích byly zemské sněmy a zemské výbory
- zemské sněmy měly možnost schvalovat některé zákony - v oblastech, které nebyly prosincovou ústavou (1867) vyhrazeny říšské radě (př. zákony o obcích)
- 1867: rakousko-uherské vyrovnání
- zemské výbory = výkonné orgány, voleny zemskými sněmy
- pouze samostatná působnost
- představitel zemské samosprávy: zemský maršálek"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21399
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse