Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historický vývoj vzdělávacího systému v Polsku ve srovnání s ČR

Historický vývoj vzdělávacího systému v Polsku ve srovnání s ČR

Kategorie: Historie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje historický vývoj vzdělávacího systému v Polsku od jeho nejstarších počátků po současnost a porovnává jej s obdobným vývojem v ČR. Zaměřuje se na vliv, jaký měly na obě země obdobné události, a klade si otázku, co způsobilo rozdílný vývoj ve školství od 15.století. Rozsáhlá pozornost je věnována také současné podobě jednotlivých úrovní polského vzdělávacího systému.

Obsah

1.
Polsko
1.1.
Charakteristika země
1.2.
Historický přehled
1.3.
Vývoj polského vzdělávacího systému
1.4.
Současný polský vzdělávací systém
1.4.1.
Základní principy a cíle vzdělávání
1.4.2.
Preprimární výchova
1.4.3.
Primární vzdělávání
1.4.4.
Nižší a vyšší sekundární vzdělávání
1.4.5.
Postsekundární vzdělávání
1.4.6.
Vysokoškolské vzdělávání
1.4.7.
Vzdělávání dospělých
2.
Česká republika
2.1.
Vývoj českého vzdělávacího systému
3.
Srovnání
4.
Příloha: Struktura současného vzdělávacího systému v Polsku a ČR

Úryvek

“2.3. Vývoj českého vzdělávacího systému

Vzdělání se v celé české historii těšilo velké vážnosti a mnohdy ho nabývaly i skupiny obyvatelstva, které v jiných zemích vzdělány nebývaly (husitské ženy v 15. stol., všeobecná gramotnost v 30. letech 20. století převyšující hodnoty v Evropě obvyklé). Tato skutečnost se odrážela i v organizaci školského systému: univerzita byla založena roku 1348, České vysoké učení technické v roce 1717; povinná školní docházka byla uzákoněna císařovnou Marií Terezií v roce 1774 v délce šesti let, od roku 1869 již osmiletá. Protože značná část české minulosti proběhla v rámci Rakouska, jsou dějiny českého školství na jedné straně s Rakouskem společné, na druhé straně se v nich odrážejí procesy jazykové a národní emancipace.
Základy školské soustavy s navazujícími stupni byly položeny reformami v roce 1774 a v letech následujících: ve snaze upevnit říši a povznést hospodářství je škola podřízena státnímu dozoru. Byla vytvořena víceméně souvislá školská soustava, která sestávala ze tří na sebe navazujících stupňů s výraznou hranicí mezi masovými a selektivními články vzdělávání. Průmyslová revoluce počínaje 30. lety 19. stol., národnostní uvědomování a liberalismus přinesly nové vzdělávací potřeby, které nalezly svůj odraz ve školském zákonu z oku. 1869: povinná školní docházka byla prodloužena na osm let, garantem řízení škol a výchovy mládeže byl stát, zřizování a financování škol bylo záležitostí obcí. Církev měla právo zřizovat školy pouze za určitých podmínek.
Základním typem školy se stala osmiletá obecná škola. Po páté třídě bylo možno navštěvovat tříletou měšťanskou školu, která poskytovala nižší střední vzdělání na vyšší úrovni než škola obecná, popř. školy střední, tj. reálnou školu nebo gymnázium. Po absolvování měšťanky nebo nižšího stupně střední školy bylo možno pokračovat ve studiu na některé střední odborné škole.
Po vzniku Československa v r. 1918 bylo hlavním problémem vytvoření jednotné školské soustavy a vyrovnání kulturní úrovně ve třech různorodých částech země: v českých zemích, na Slovensku a na Zakarpatské Ukrajině. Bylo provedeno řadou zákonodárných aktů v letech 1919 - 1923, z nichž nejvýznamnějším byl tzv. malý školský zákon z června 1922. Struktura českého školství jím zůstala nedotčena, podařilo se ji rozšířit na Slovensko, nikoli však na Zakarpatskou Ukrajinu.
Rozkvět reformní pedagogiky ve 20. a 30. letech přinesl řadu prospěšných dílčích reforem vnitřního života školy vedených snahou o zkvalitnění obsahu vzdělání, o sblížení jednotlivých typů středních škol, o vyvažování vzdělávání všeobecného a odborného a o koncipování jednotné střední školy.
Síť vysokých škol byla národnostně reorganizována a značně rozšířena založením universit v Brně a Bratislavě. Za studium se zde platilo, přičemž existovaly významné úlevy pro nemajetné. Po německé okupaci v r. 1939 byly vysoké školy uzavřeny a znovu otevřeny až v r. 1945.
Směr poválečného vývoje byl určen politickým převratem v únoru 1948. Zákon o základní úpravě jednotného školství z dubna 1948 školy bez výjimky zestátnil a eliminoval vliv církve. Základní školní vzdělání bylo povinné, jednotné a bezplatné v délce 9 let. Zákonem bylo stanoveno i podpůrné vyučování sloužící k tomu, aby jednotná škola reálně fungovala i pro děti ze znevýhodněného prostředí, a nepovinné vyučování, které žákům nabízelo volnočasové aktivity a zároveň plnilo funkci sociální."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata českého a polského vzdělávacího systému o rozsahu cca 3/4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16742
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse