Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historie jako vědní obor - výpisky

Historie jako vědní obor - výpisky

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z dvousemestrálního vysokoškolského kurzu zaměřeného na teorii historie a historiografie, které nabízí stručný přehled metod historikovy práce. Kromě toho autor objasňuje problematiku historické kritiky a interpretace pramenů a seznamuje se základními druhy a charakterem pramenů (listiny, městské knihy apod.).

Obsah

1.
Historická metoda a její uplatňování
1.1
Induktivní a deduktivní metoda
1.2
Přímá a nepřímá metoda
1.3
Diachronní a synchronní přístup
2.
Historická kritika
2.1
Vnější kritika
2.2
Vnitřní kritika
3.
Interpretace
3.1
Kritika a interpretace pramenů
3.1.1
Kritika vnější
3.1.2
Kritika vnitřní
4.
Historické prameny
4.1
Nástin teorie historických pramenů
4.2
Klasifikace historických pramenů
4.3
Edice a ediční technika
4.4
Evidenční prameny
4.5
Sdělovací prameny
4.6
Pamětní prameny
4.7
Pojišťovací prameny
5.
Městské knihy- České Budějovice
6.
Použitá literatura

Úryvek

"1. Úvodní poznámka
- smyslem je určit, jak pramenná informace odráží historickou realitu, a jak informace využít k tvorbě historiografických faktů
- náznaky HK – antické Řecko (Thúkididés, Polibios); středověcí kronikáři (Kosmas) byli podřízeni teologické koncepci světa a ahistorickým rázem myšlení spolu se strnulostí společenského vývoje za feudalismu
- renesance a humanismus – protifeudální ideologie, sekularizace historického myšlení, emancipace historie od teologie, růst „historického smyslu“, angažovanost historiografie (např. vyvrácení pravosti Konstantinovy donace Lorenzem Vallou, 1440, tedy protipapežský zápas)
- kritický dějezpyt 17. a 18. století vytvořil PVH, vývoj byl završen pozitivistickou historiografií (povýšila pramenné poznání na jediný zdroj pravdivých poznatků… bylo to velmi jednostranné… kritika soustředěna na písemné prameny)
- marxistická historiografie – odmítá hypertrofii historické kritiky, zdůrazňuje význam obecné metodologie, vyžaduje rozšíření na všechny typy pramenů
- kritika vnější – analýza otázek, vše mimo vlastní obsah pramenné informace; zkoumá autentičnost pramene
- kritika vnitřní – nadřazená KV; rozbor obsahové stránky
- někteří autoři od dělení upouštějí
- heuristika spočívá nejen ve vyhledávání, ale i ve výběru pramenů; podobně u vztahu kritiky k interpretaci

2. Vnější kritika
- autentičnost – přezkoumání, určení původu, rekonstrukce původní podoby pramene
- u znakových pramenů je důležité určení doby a místa vzniku (datum a místo vzniku se musí, jsou-li v pramenu uvedeny, prověřit)
- omyl – může vzniknout již v originálu, v kopii, může být záměrný… časté je i antedatování písemností
- autorství – většinou není výslovně uvedeno (nebylo to zvykem nebo měl autor své důvody); šifry, pseudonymy
- pravost pramene – prameny pravé (autentické), podvržené (falza, padělky, spuria) a zpadělané (často motivováno osobním prospěchem – právní nároky, snaha obohatit se prodejem tzv. starožitností, oslavit… falza vynucená… více důvodů – Antonín Boček)
- mylné rozpoznání – omylem či záměrně
- odhalené falzum nepřestává být historickým pramenem

Určování data a místa vzniku:
1) vnější souvislosti; archeologové využívají stratigrafickou metodu (dataci určuje podle vrstev)
2) materiál a technologie zhotovení pramene – odráží dobu vzniku
3) typologie – prameny mívají své obdoby
4) funkce – musí odpovídat době
- prameny znakové navíc mají:
5) výrazové prostředky – zvláště jazyk a styl
6) obsah pramenné informace – přímé zmínky o osobách, institucích a objektech… čemu je věnováno více pozornosti nebo s čím je autor blíže seznámen"

Poznámka

Vhodné jako příprava ke zkoušce z historického prosemináře pro studenty historie na FF.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19945
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse