Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie kriminologie - esej

Historie kriminologie - esej

Kategorie: Historie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je popsán vývoj kriminologie od počátku civilizace - přes starověk, středověk, novověk a renesanci až po současnost. Zmíněn je i historický vývoj kriminologie v ČR od doby zřízení prvních kriminologických institucí. Zmíněny jsou také základní směry současné kriminologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj kriminologie
3.
Kriminologie v ČR
4.
Závěr

Úryvek

"Pod vlivem francouzských utopistů se v období od druhé poloviny 18. století do 19. století objevuje snaha nahlížet na kriminalitu širším pohledem. Od druhé poloviny 18. století nastává období klasické kriminologie zastoupené klasickou školou trestního práva, která položila základy nazírání na kriminalitu z pohledu vědeckého a položila tak základy kriminologie jak vědecké disciplíny. Tato škola nepřinesla podstatnější poznatky o příčinách kriminality a to z důvodu, že se nezabývala osobou pachatele, ale spíše jen samotným zločinem. Nelze nezmínit osobu francouzského osvícence jménem Cesare Beccaria a jeho dílo „O zločinech a trestech“, které se zabývá trestní politikou a legislativou. Vyznačuje se odporem proti krutosti dosavadního trestního zákonodárství a soudnictví. Šanci na reformu vidí mimo jiné ve srozumitelnosti a rozšířené znalosti zákonů, prevenci zločinnosti, souzení v senátech při veřejném líčení, v principu presumpce neviny, zákazu mučení, co nejrychlejším uložení trestu po spáchání zločinu, vyjímečném uložení trestu smrti. Dalším přínosem byl názor francouzského lékaře a filosofa J. La Mettrie, který hledal prostředek boje proti kriminalitě v ovlivňování chování výchovou. Anglický právník Jeremy Bentham rozdělil prevenci na prevenci zaměřenou na celou společnost a prevenci zaměřenou na osobu pachatele. V 19. století poté přichází pro kriminologii důležitý její přechod od věd spekulativních do věd empirických. Nastupuje směr zkoumající lidské chování za pomocí přírodovědeckých metod, který je nazýván pozitivistická kriminologie. Iniciačním impulsem pro zavedení přírodovědných výzkumných metod do výzkumu sociálních jevů bylo Darwinovo dílo „O původu druhů“. V tomto období kriminologie se již objevují široké výzkumy zločinnosti v podání A. Quételeta. U pozitivistické školy lze již nalézt snahu o omezení samotné kriminality a ne jen trestů, jak tomu bylo u klasické školy. Ve společnosti se koncem 19. století a ve 20. století kriminalita stává velkým společenským problémem a vyvstala potřeba poznat, vysvětlit a ovlivňovat vývoj kriminality a tak se utvářet samostatný vědní obor nazvaný kriminologie, kdy samotný název vědy kriminologie ( z latinského Crimen – zločin, z řeckého Logos – nauka) byl poprvé užit v roce 1879. O šest let později se tento výraz objevil i v názvu Garofalovy knihy "Criminologia".
V této době na základě poznání různých vědních oborů začaly vznikat kriminologické teorie, které byly děleny na 3 základní směry dle vědních oborů, jejichž poznatky používaly k vysvětlení příčin kriminality. Vznik jednotlivých směrů byl podmíněn kulturní vyspělostí, úrovní poznání v různých vědních odvětvích. Časem se tedy objevily biologické, psychologické, sociologické kriminologické teorie, k nimž bývá přidružována multifaktorová teorie. Všechny tyto teorie vzniku jsou základem dnešní kriminologie, kdy zcela logicky nejvýraznější je multifaktorová teorie, neboť dnes je již známo, že na spáchání zločinu má opravdu podíl více faktorů. Mezi ně patří biologické, psychologické, právní, ekonomické, politické, kulturní faktory a svůj vliv mají také kriminogenní situace."

Poznámka

Skvěle napsané, jen škoda, že práce postrádá přehledné členění textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse