Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hlavní dokumenty regionálního rozvoje a rozvoje venkova - přednáška 12/15

Hlavní dokumenty regionálního rozvoje a rozvoje venkova - přednáška 12/15

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky charakterizují hlavní dokumenty regionální rozvoje a rozvoje venkova a to v dvojím členění - seznamují jak s dokumenty bez přímé vazby na EU, tak i s dokumenty s přímou vazbou. Dále popisují evropské fondy a nastiňují historický vývoj regionální politiky. Předchozí přednášku naleznete zde Základní pojmy regionální rozvoje, obast rozvojových projektů - přednáška 11/15 a následující zde Modely regionálního/rurálního rozvoje - přednáška 13/15.

Obsah

1.
Hlavní dokumenty regionální rozvoje (RR)
1.1.
Národní strategický referenční rámec
1.2.
Sektorové a regionální operační programy
2.
Hlavní dokumenty rozvoje venkova
2.1.
Program obnovy venkova
2.2.
Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
3.
Základní dokumenty RR a rozvoje venkova bez přímé vazby na EU
4.
Základní dokumenty RR s přímou vazbou na EU
5.
Zákon o podpoře RR
6.
Strategie RR ČR
6.1.
Zásady regionální politiky ČR
6.2.
Hlavní faktory RR
6.3.
Regionální struktura ČR a politika diversifikace
6.4.
Strategický rámec
7.
Program obnovy venkova
8.
Strategické znaky zásady Společenství pro soudržnost
9.
Národní strategický referenční rámec
10.
Národní rozvojový plán
11.
Program rozvoje venkova (PRV) 2007-13
11.1.
Charakteristiky PRV 2007-13 ČR
11.2.
Vztah PRV k operačním programům (OP)
12.
OP pro období 2007 – 13
12.1.
Tematické OP v ČR
12.2.
OP pro Prahu
12.3.
OP evropské územní spolupráce
13.
Fondy EU a jejich vývoj
13.1.
Strukturální fondy
13.1.1
Evropský fond pro regionální rozvoj
13.1.2
Evropský sociální fond
13.2.
Fond soudržnosti
13.3.
Strukturální fondy do roku 2007
13.3.1
Evropský zemědělský a záruční fond
13.4.
Finanční nástroj pro orientaci rybolovu
13.5.
Fond solidarity
13.6.
Nástroje pro efektivní a udržitelné využívání fondů
13.7.
Program Phare
13.8.
ISPA
13.9.
SAPARD
14.
Operační programy 2004 – 2006
15.
Regionální politika, principy a vývoj do 2006
15.1.
Regionální politika
15.2.
Politika soudržnosti
15.3.
Klíčové principy politiky soudržnosti
15.3.1
1. Programovací období 1989 – 1993
15.3.2
Programovací období 1994-1999
15.3.3
Programovací období 2000-6
16.
Iniciativy společenství a jejich vývoj
16.1.
Interreg
16.2.
Urban
16.3.
Equal
16.4.
Leader

Úryvek

" Zákon o podpoře regionálního rozvoje
- č. 248/2000Sb.
- představuje základní institucionální rámec regionálního rozvoje ČR
- stanovuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje
- zákon vymezuje:
1) oblasti podpory RR (§3)
- rozvoj podnikání
o s cílem zlepšit hospodářskou strukturu, vytvářet nová pracovní místa a stabilizovat ohrožená pracovní místa
- rozvoj lidských zdrojů a opatření v oblasti trhu práce (zvyšování kvalifikace, zabezpečení vzdělávání a rekvalifikace)
- výzkum a technologický vývoj
o podpora zavádění nových technologií, inovací, posilování výzkumných kapacit
- rozvoj CR
- rozvoj infrastruktury regionu, občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti
- rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura) a jejich infrastrukturu
- rozvoj služeb sociální péče a sociální pomoci
- zajištění dostupnosti a zlepšování úrovně poskytování zdravotnických služeb
- opatření k ochraně ŽP, udržení kulturní krajiny
- provádění pozemkových úprav

2) regiony podporované státem (§4)
- regiony se soustředěnou podporou státu, které se dle charakteru svého zaostávání dělí na strukturálně postižené, hospodářsky slabé, venkovské regiony
- ostatní regiony
o regiony s vyšší průměrnou mírou nezaměstnanosti se od 2003 uvádí jako regiony se soustředěnou podporou státu

3) finanční podporu (§7)
- ve státním rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na uskutečňování státního programu RR
- poskytnutá finanční podpora je jen doplňkovou výpomocí, není na ni právní nárok
o příjemce je povinen před převzetím doložit finanční zajištění jeho podílu z vlastních nebo jiných finančních zdrojů
o příjemci podpory mohou být kraje, sdružení obcí nebo obce a jimi založené PO, podnikatelé, NNO, ostatní PO, které o ni požádají a předloží projekt, kterým se má opatření obsažené ve státním programu RR realizovat
- finanční podpora se poskytuje ve formě dotací, úvěrů se zvýhodněnou sazbou a dobou splatnosti, návratných finančních výpomocí
- dotčené ústřední správní úřady a kraje kontrolují a hodnotí účinnost realizovaných projektů"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách, obsahuje 1 tabulku o rozsahu 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21495
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse