Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodslavice: krajinná struktura a vymezení typů vegetace

Hodslavice: krajinná struktura a vymezení typů vegetace

Kategorie: Biologie, Ekologie, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je vymezit na území obce Hodslavice potenciální a aktuální typy vegetace. Naplnění vlastního cíle předchází rozsáhlé seznámení s fyzicko-geografickými, socioekonomickými či historickými podmínkami obce. Práce seznamuje s polohou, historií, geologickou stavbou, klimatickými poměry či hydrologickými poměry území. Dále se zaměřuje na historii osídlení, hospodářství, socioekonomickou situaci, památná místa i obraz místní krajiny v umění. Následně se zabývá strukturou krajiny a předkládá metodiku zamýšleného vymezování typů vegetace. Zjištěný potenciální a aktuální stav vegetace je pak jen velmi stručně nastíněn. Práce proto působí nedokončeným dojmem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní charakteristika vybraného území
2.1.
Název území, vymezení území, lokalizace a širší územní vztahy
2.2.
Stručný popis obce Hodslavice
3.
Primární krajinná struktura – charakteristika přírodních podmínek
3.1.
Geologická stavba
3.2.
Geomorfologické členění
3.3.
Charakteristické typy a znaky reliéfu, výšková členitost
3.4.
Pedologické charakteristiky
3.5.
Klimatické poměry
3.6.
Hydrologické poměry – povrchové a podzemní vody
3.7.
Biogeografické jednotky v území
3.8.
Chráněná území přírody
4.
Sekundární krajinná struktura
4.1.
Historie osídlení
4.2.
Charakteristika socioekonomických podmínek
4.3.
Základní sociologické údaje
4.4.
Lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství, těžba a průmysl, doprava
4.5.
Rekreace
5.
Terciární krajinná struktura
5.1.
Významná a památka místa
5.2.
Odraz krajiny v umění
5.3.
Tradiční architektura a folklór
6.
Aktuální stav krajiny
6.1.
Land use – popis
6.2.
Analýza struktury krajiny
7.
Metodika
7.1.
Funkční využití ploch zeleně
7.2.
Bodové hodnocení stability ploch městské a krajinné zeleně
7.3.
Kritéria pro hodnocení ploch zeleně
7.4.
Používané zkratky
8.
Aktuální a potenciální stav vegetace

Úryvek

"2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO ÚZEMÍ
2.1 Název území, vymezení území, lokalizace a širší územní vztahy
Jméno Hodslavic se odvozuje od zakladatele Hodislava, který přišel na území obce asi během kolonizace za Přemysla Otakara II. Ve 13. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1411. Německý název obce je Hotzendorf (www.hodslavice.cz).
Vybrané území je katastr obce Hodslavice. Nachází se v Moravskoslezském kraji v bývalém okrese Nový Jičín.
Obec Hodslavice leží na severozápadním úpatí Moravskoslezských Beskyd v nadmořské výšce 337 m, v nejjižnější části okresu Nový Jičín a rozlohou 1085 ha patří mezi ty středně velké obce okresu. Leží na rozhraní Kravařska a Valašska v údolí po obou stranách silnice spojující Nový Jičín, vzdáleného asi 9,5 km jižně a Valašské Meziříčí, které je vzdáleno 10 km na jihovýchod. Údolí je ohraničeno ze všech stran kopci více méně vysokými a pohořími s horami: Trojačkou, Holou Dolinou, Hundorfem, Huštýnem, Krátkou, Dlouhou a Javorníkem (Bartoň, 1998) (obr. 1).

(mapa)

Obr. 1 - Lokalizace obce Hodslavice na mapě širších územních vztahů,
červenou čarou označena obec Hodslavice
(zdroj:http//www.supermapy.centrum.cz)


2.2 Stručný popis obce Hodslavice

Obec se svými 1702 obyvateli se řadí ke středně velkým obcím okresu. Velká část katastru je vedena jako orná půda, trvalé travní porosty a zahrady. Obec vlastní základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko a dům s pečovatelskou službou.
V roce 1995 obec získala 3. místo v celkovém hodnocení ročníku 1995 v programu Obec roku. Dokončené akce Místního programu obnovy vesnice: založení skládky odpadu v roce 1993, oprava obecního úřadu, vybudování travnatého fotbalového hřiště a místní komunikace, chodníků v roce 1994, vybudování zdravotního střediska a vodovodu v roce 1995. V roce 1996 byla provedena rekonstrukce rozvodů elektřiny.
Od 90. let se v Hodslavicích rozvíjí ekologická výchova a vzdělávání dětí školního i předškolního věku a je zapojená do různých ekoprogramů. Proto v roce 1995 dostala Pamětní základní škola Františka Palackého za tuto činnost statut Zelená škola.
Obecní úřad vydává Zpravodaj obce Hodslavice. V minulosti byly vydány sborníky o Hodslavicích: Čtení o Hodslavicích z roku 1998 a Palackého rodná obec z roku 1948."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, fotografie a mapy, rozsah čistého textu činí cca 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24163
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse