Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Horní komory Rakouska a Slovinska

Horní komory Rakouska a Slovinska

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce představuje horní komory slovinského a rakouského parlamentu – Státní radu a Spolkovou radu. Pozornost je věnována především počátku a vývoji obou komor. Zabývá se nejen jejich současnou podobou, ale také způsobem volby a kompetencemi, kterými disponují.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historický vývoj
2.1
Slovinsko
2.2
Rakousko
3.
Současná podoba horních komor
3.1
Způsob volby
3.2
Hlavní pravomoci
4.
Shrnutí
5.
Závěr

Úryvek

"3.1 Způsob volby
Volební období Státní rady je pětileté , samotná volba je nepřímá – vedením zájmových organizací nebo místními zastupiteli. Je tedy možné kumulované zastoupení občanů po linii jak profesní, tak teritoriální reprezentace. Mandát je ověřován samotnou Státní radou, případné odvolání řeší ústavní soud.
Spolková rada je také volena nepřímo, a to zemskými sněmy pomocí poměrného volebního systému. Volební období poslanců je zde však závislé na volebním období jednotlivých zemských sněmů , při volbě je zachován princip proporcionality. Volby do zemských sněmů se navíc konají v různých termínech, takže „složení Spolkové rady je tak seismografem politických nálad v jednotlivých zemích“.

3.2 Hlavní pravomoci
Pravomoci Státní rady nejsou příliš obsáhlé, Rada může předkládat Státnímu sboru stanoviska ve věcech jeho působností, fakticky se však jedná o stanoviska jejích výborů. Přijímána jsou buď z podnětu členů Státní rady, a nebo obligatorně na žádost Státního sboru. Státní rada si může vynutit obnovené hlasování Státního sboru – má tedy právo suspensivního veta. Svůj nesouhlas však musí dát najevo do 7 dnů od schválení tohoto zákona. Veto může být přehlasováno absolutní většinou poslanců. Státní rada má také právo požadovat vyhlášení legislativního referenda, a to jak předběžného, tak dodatečně. Státní sbor je povinen referendum vyhlásit. Dále si může vynutit zahájení vyšetřování ve věcech veřejného zájmu a obracet se na ústavní soud ve věcech ústavnosti a zákonnosti právních předpisů.

Kompetence Spolkové rady jsou obdobně nízké jako u Státní rady. Nejvýznamnějším právem je možnost vznášet námitky proti rozhodnutí přijatých Národní radou – disponuje tedy suspensivním vetem. Spolková rada tak může návrh zákona vrátit do 8 týdnů s odůvodněnými připomínkami zpátky Národní radě. K přehlasování veta však Národní radě stačí prostá většina přítomných poslanců za přítomnosti minimálně poloviny všech poslanců. Podle rakouské ústavy také existuje skupina zákonů, jež vyžadují kontrasignaci Spolkové rady. Jedná se o ústavní zákony, popřípadě ustanovení ústavní povahy, obsažená v obyčejných zákonech, jimiž se omezuje působnost zemí v zákonodárství nebo výkonné moci. Vyžadována je kvalifikovaná většina. Ústava však také zahrnuje skupinu zákonů, u kterých je součinnost Spolkové rady vyloučena – rozpočtové zákony, zákon o jednacím řádu Národní rady, zákon o rozpouštění Národní rady a další. Zajímavým ustanovením je tzv. právo absolutního veta, kdy v důsledku uplatňování zásady diskontinuity v činnosti Národní rady nemůže nově zvolená Národní rada pokračovat v činnosti té předchozí.

4. Shrnutí
Slovinská Státní rada i rakouská Spolková rada jsou postaveny na odlišných ústavních základech a prošly rozdílným vývojem. Počátek horní komory ve Slovinsku je třeba spatřovat už v dobách bývalé Jugoslávie a jejím zastoupení sociálních a profesních skupin v parlamentu. Samotná Státní rada však vznikla až po přijetí slovinské ústavy v roce 1991, kdy byl dosavadní trikameralismus nahrazen dvoukomorovým systém. Rakouská Spolková rada prošla vývojem zcela odlišným. Její počátek je spojován s přijetím rakouské ústavy v roce 1920. Jejím hlavním posláním byla reprezentace jednotlivých rakouských provincií. Její výsledná podoba byla výsledkem konfrontace mezi rakouskými politickými elitami. Po rozpuštění v roce 1934 byla znovu obnovena po Druhé světové válce. Její podoba zůstala nezměněna až do konce 80. let 20. století, kdy se projevily snahy častí rakouských elit Spolkovou radu posílit. ...."

Poznámka

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14899
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse