Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Hospodaření obcí - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 8/17

Hospodaření obcí - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 8/17


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série státnicových otázek z veřejné ekonomiky, politiky a správy se stručně a heslovitě zabývá problematikou hospodaření obcí. Předchozí část série naleznete zde Veřejné rozpočty na celostátní úrovni - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 7/17 a následující zde Sociální politika - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 9/17.

Obsah

1.
Rozpočet
2.
Rozpočtový výhled
3.
Rozpočtový proces
3.1.
Postup
3.2.
Zásady
3.3.
Kontrola
4.
Příjmy
5.
Fondové hospodaření
6.
Majetek
7.
Dluhy obcí

Úryvek

"Rozpočet - obec musí každoročně sestavovat svůj rozpočet, podle kterého hospodaří. Rozpočet představuje bilanci příjmů a výdajů obce v daném roce. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.
Rozpočtový výhled – vedle rozpočtu povinnost sestavovat rozpočtový výhled na dobu 2 – 5 následujících let. Je to pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Je to východisku pro sestavování ročního rozpočtu obce.
Fondy
Rozpočtový proces - postup:
- volební programy,
- programy rozvoje = záměry obce z dlouhodobého hlediska,
- cíle na 1 rok = vstupy potřebné k sestavení rozpočtu,
- návrh rozpočtu = zdroje, závazná pravidla,
-zpracovává finanční odbor + začleňuje požadavky ost. odborů,
-předkládá se radě, vrací FO, zpět radě,…
- projednávání a schvalování -obec s zvolí jakákoliv pravidla jako provizorium
- plnění + průběžná kontrola,
- změny v rozpočtu -a)organizační – objektivní příčiny (neplní se příjmy,..)
- obec žádá o různé dotace, které ještě neví, zda dostane
-b) rozpočt. opatření – projednává zastupitelstvo
- závěrečná kontrola.
Rozpočtový proces – zásady:
- každoroční sestavování rozpočtu + rozpočtový vhled na 2-5 let dopředu,
- reálnost, pravdivost,
- úplnost, jednotnost,
- dlouhodobá vyrovnanost,
- publicita."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513ddaa1e54e7.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Hospodareni_obci_otazky_ver_eko_pol_sprava_8.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse