Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodaření s vodou - přednášky

Hospodaření s vodou - přednášky

Kategorie: Stavebnictví, Vodní hospodářství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek obsahují poznatky o různých aspektech hospodaření s vodou. Úvodní část patří charakteristice základních pojmů a historii vodního hospodářství ve světě i u nás. Následně je rozpracována problematika jímání a úpravy vody, zásobování vodou, stokování a stokových sítí, čištění odpadních vod a průzkumných prací předcházejících návrhu vodního díla. Poté se zápisky vracejí zpět k čištění odpadních vod, tentokrát přírodních, a končí tématem biologických nádrží.

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů
2.
Historie vodního hospodářství ve světě a u nás
3.
Jímání a úprava vody
3.1.
Objekty jímání podzemní vody
3.2.
Objekty jímání povrchové vody
3.3.
Jakost vody
3.4.
Úprava vody
3.5.
Homogenizace
3.6.
Chemické hospodářství
3.7.
Kalové hospodářství
3.8.
Zdravotní zabezpečení vody
4.
Zásobování vodou
4.1.
Koncepce zásobování vodou
4.2.
Výpočet spotřeby vody
4.3.
Vodojemy
4.4.
Vodovodní síť
5.
Stokování, stokové sítě
5.1.
Odpadní vody
5.2.
Systém stokování
5.3.
Návrhy stokových sítí
5.4.
Objekty na stokových sítích
6.
Čištění odpadních vod
6.1.
Charakter odpadních vod
6.2.
Typy a stupně čištění
6.3.
Odstraňování dusíku z odpadních vod
6.4.
Metody odstraňování fosforu
6.5.
Stabilizace
6.6.
Zahušťování kalu
6.7.
Přírodní způsoby čištění
7.
Průzkumné práce
8.
Čistící procesy přírodních odpadních vod
8.1.
Ve vodním prostředí
8.2.
V mokřadním prostředí
8.3.
V půdním prostředí
9.
Biologické nádrže
9.1.
Typy
9.2.
Objekty na biologických nádržích

Úryvek

"Stokování je městské odvodnění, je to jedno z nejdražších a nejnáročnějších projekčních staveb, musí počítat s vlivem na ŽP, moderní koncepce spočívá ve vlivu na ŽP a vlivu na povrchové a podpovrchové vody v daném území, v současnosti se navrhuje integrovaný systém - 3 hlavní složky:
1) stokové sítě (SS) - zajišťují hygienickou dopravu tekutých odpadních produktů z odvodňované oblasti. Doprava musí být v souladu z bezpečně hydrologickými požadavky. Měli by chránit člověka proti úniku odpadních vod (OV) v blízkosti člověka, aby OV nenarušovala urbanizované území. Dříve soustavy – návrh odděleně, někdo si čistil sám či trativod – dnes už to být nemělo, ale některé ještě přetrvávají. Podle způsobu odvádění se dělí:
 Jednotná SS – veškerá splašková i odpadní voda je odváděna jedním potrubím od spotřebitelů na ČOV (nejčastější). Nezohlednění ekologických a hygienických rizik. Při přívalovém dešti ČOV nestíhá čistit. Začaly se na síti budovat odlehčovací komory (OK) na hlavních řadech. Za vyšších průtoků skrz OK se voda odseparuje a přes pískový filtr teče do recipientu.
Na kmenové stoce jsou odlehčovací komory, z nich výúsť do recipientu, ostatní jde do ČOV a z ní jde výúsť vyčištěné OV do recipientu.
 Oddílná SS – dešťová voda i splašková jsou vedeny samostatně.
Do odlehčovacích komor jde jen dešťová a ne, jak je na obrázku!!!
Dnes už nejsou dešťovky tak čisté – navrhujeme dešťové zdrže!
 Modifikovaná SS (polo-oddílná) – kombinace jednotné a oddílné SS v rámci odvodňování jednotného odvodňovacího celku. Vedeny dvě vedle sebe trubní sítě – splašková vedena hluboko, dešťová uložena mělce. Při dešti přichází dešťová voda v určitých místech do splaškové, když se zaplní dno dešťová jde do recipientu a splašková do ČOV.
- ulehlý kal – vzniká na povrchu, kdy zájmové území se provlhčí deštíkem, a když začne prudčeji pršet, uvolní i půda.
2) čistírny odpadních vod (ČOV)
3) recipient (R)

Sytém uspořádání gravitačních stokových sítí
o aby byl provoz, co neúspornější  základní princip dopravy OV používaných ve stokových sítí je gravitační doprava. Měl by tam převažovat beztlakový průtok s volnou hladinou.
o záleží na terénu, konfiguraci území, zástavbě, požadavkům na ČOV.
4 druhy - dle členitosti území:
1) radiální stoková síť – aplikuje se na uzavřené kotliny bez přímého spojení na recipient, v údolích.
2) Větvený systém – ve členitém území s nepravidelnou zástavbou, jednotlivé stoky vedeny nejkratší cestou ke hlavní a pak do ČOV.
3) Úchytný systém – v plochých říčních údolích s mírným sklonem odvodňovaného území směrem k vodovodnímu toku.
4) Pásmový systém – pro odvodňování rozsáhlých území s velkými výškovými rozdíly, rozčleněna do jednotlivých pásem."

Poznámka

Práce, zejména první a třetí přednáška, obsahuje pasáže dostupné v balíku materiálů na http://www.unium.cz/materialy/vut/fast/skripta-m12257-p1.html.
Práce zahrnuje doprovodné nákresy, tabulky a schémata, čistý text dosahuje cca 37 stran.
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně zvýrazněny.
Práce obsahuje pravopisné chyby, překlepy a věcné omyly (záměna jména Jang-c'-ťiang za Jank či ťiang, Kopajské jezero za Kopajvské, Curator Aquarium za Curator Aquarius, Vipsanius za Vispanius, Krčínem za Krčinám, v poznámce na straně 2 se nejedná o Severní Ameriku, ale severní Afriku).
Práce odkazuje na obrázky, které nejsou její součástí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22242
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse