Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospodářská politika a státní rozpočet

Hospodářská politika a státní rozpočet

Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá základními otázkami hospodářské politiky státu, veřejných financí a státního rozpočtu. Vymezuje podstatu, subjekty a cíle hospodářské politiky a postihuje nástroje jejích částí, monetární a fiskální politiky. Popisuje dále činnosti státu v jednotlivých pojetích hospodářské politiky a dostává se k tématu veřejných financí jako součásti fiskální politiky. Dotýká se zde typů a zdůvodnění zásahů státu do ekonomiky a jmenuje rovněž druhy veřejných výdajů. Posledním okruhem zájmu je státní rozpočet jak v obecné poloze, tak v podobě českého státního rozpočtu. Závěr je autorovým zhodnocením české hospodářské politiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle hospodářské politiky
3.
Nástroje hospodářské politiky
3.1.
Monetární politika
3.1.1.
Přímé nástroje
3.1.2.
Nepřímé nástroje
3.1.3.
Cíle monetární politiky
3.2.
Fiskální politika
3.2.1.
Vestavěné stabilizátory
3.2.2.
Záměrná opatření
3.2.3.
Typy fiskální politiky
3.3.
Typy hospodářské politiky
4.
Veřejné finance
4.1.
Veřejný sektor
4.2.
Veřejné výdaje
5.
Státní rozpočet
5.1.
Příjmy státního rozpočtu
5.2.
Výdaje státního rozpočtu
5.3.
Rozpočtové případy
5.3.1.
Deficit státního rozpočtu
5.3.2.
Krytí deficitu státního rozpočtu
6.
Státní rozpočet ČR
6.1.
Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
7.
Závěr

Úryvek

"2 Cíle hospod{řské politiky
Hospodářská politika státu – souhrn cílů v hospodářství a nástrojů k dosažení těchto cílů.
Stát sleduje na trhu vlastní cíle, proto se chová odlišně od firem a domácností. Používá specifické nástroje a způsoby k naplnění svých cílů.
Koncepcemi tvorby hospodářské politiky se zabývá praktická hospodářsk politika. Ta vychází z teoretických poznatků a doporučení a navíc na sebe bere politickou zodpovědnost. Respektuje politický stav v zemi a mezinárodní situaci. Proto se rozhodnutí praktické hospodářské politiky liší od teoretických poznatků, jsou často kompromisní a zohledňují názory voličů.
V rámci státu tvoří jeho hospodářskou politiku řada institucí, v první řadě vláda a parlament. Zde v rámci jednotlivých institucí se mohou prosazovat osobní cíle pracovníků, různé lobbistické skupiny. Dále zde působí mezinárodní organizace a nadnárodní společnosti, mezinárodní dohody, politika EU, které mají vliv na hospodářskou politiku státu.
Dva základní cíle hospodářské politiky státu:
1) zajištění cenové stability
2) podpora zaměstnanosti

3 Nástroje hospodářské politiky
3.1 Monetární politika
Neboli, peněžní a úvěrov{ politika. Je uskutečňována prostřednictvím centrální banky, která je nezávislá na státu. Tato centrální banka ovlivňuje množství peněz v ekonomice a jejich cenu (úrokové míry). Tzn., že buď zvýší , nebo sníží množství peněz v ekonomice – expanzivní, nebo restriktivní politika. K tomu má přímé (administrativní) a nepřímé (tržně orientované) nástroje.
3.1.1 Přímé nástroje
- Regulace investičního úvěru – centrální banka je tím, kdo v konečné fázi rozhodne, kdo a v jaké výši dostane investiční úvěr
- Regulace spotřebního úvěru – centr{lní banka v souladu se st{tními omezeními rozhoduje , zda poskytne spotřební úvěr a za jakých podmínek
- Úvěrové stropy pro komerční banky
- Nastavení maxim{lního rozpětí mezi diskontní sazbou a úroky
- Reporting komerčních bank o nadlimitních úvěrech

3.1.2 Nepřímé nástroje
- Politika minimálních rezerv – banky musí č{st svých aktiv (procento z depozit – čím likvidnější tím vyšší procento) uložit na běžném účtu u centr{lní banky. Jelikož toto ovlivňuje úvěrovou schopnost bank, nepoužívá se tento nástroj často. Zvýšení minimálních rezerv je nástroj restriktivní politiky, snížení pak nástroj expanzivní politiky.
- Operace na volném trhu – nákup, nebo prodej cenných papírů. Při prodeji zvyšuje banka poptávku po penězích, tzn. úrokové sazby jdou nahoru (banka odčerpá část volných peněz – restriktivní politika), při nákupu klesají úrokové sazby (navýší se množství volných peněz – expanzivní politika).
- Diskontní politika – centrální banka ovlivňuje množství peněz na trhu, pomocí diskontní sazby, tzn. úrokové míry, za které poskytuje peněžní prostředky komerčním bankám. V případě navýšení diskontní sazby se jedná o restriktivní politiku (sníží se množství peněz na trhu), v případě snížení jde o expanzivní politiku."

Poznámka

Součástí práce je tabulka a graf o rozsahu cca 1/2 strany. Částečně zpracováno formou odrážek.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22868
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse