Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářská politika státu

Hospodářská politika státu


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na hospodářskou politiku státu zejména národní hospodářství. Rozebírá subjekty národního hospodářství, funkce státu a nástroje hospodářské politiky.

Obsah

1.
Subjekty národního hospodářství
2.
Funkce státu
3.
Nástroje hospodářské politiky

Úryvek

"1) Právní systém a legislativní proces: - Zákony v ČR se schvalují v parlamentu, vyjadřuje se k nim prezident republiky a jsou zveřejněné ve sbírce zákonů
- Porušení zákonů trestají příslušné státní instituce

2) Měnový systém: - Reguluje množství peněz v oběhu a sazby

3) Státní rozpočet a fiskální politika: - Státní rozpočet je centralizovaný fond finančních prostředků, které vytváří ekonomické subjekty státu
- Stát prostřednictví státního rozpočtu přerozděluje finanční prostředky tam kam společnost potřebuje
- Fiskální politika je rozpočtová politika státu a týká se daní a přerozdělování peněz ze státního rozpočtu
- Porovnáním příjmů a výdajů státního rozpočtu zjistíme zda jde o rozpočet: - Vyrovnaný P = V
- Přebytkový P > V
- Schodkový P < V

4) Důchodová a cenová politika: - Regulace mezd: - Má zabránit nekontrolovatelnému vývoji inflace
- Stát nereguluje mzdy v soukromém sektoru
- Regulace cen: - Většina cen, zboží a služeb je regulována na základě tržního mechanismu
- Regulace cen se týká zboží a služeb v sociálně citlivých oblastech
- Stát může regulovat ceny prostř. Státních dotací

5) Zahraničně obchodní politika: - Zahraniční obchod je pro naši zemi životní nutností
- Nástroje: - Tvorba kurzu koruny k zahraničním měnám
- Dovozní a vývozní kvóty
- Cla
- Podpora exportu
- Obchodní embarga = zákaz vývozu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5421cf29342d7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarska_politika_statu_narodni_hospodarstvi.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse