Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářská politika státu - maturitní otázka 4/5

Hospodářská politika státu - maturitní otázka 4/5

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o., Praha 4

Charakteristika: V maturitní otázce je přiblížena problematika hospodářské politiky státu. Jsou v ní definováni její nositelé, vnitřní vlivy a základní typy. Text se dále zmiňuje o jejích funkcích a cílech a podrobněji se rozepisuje o používaných nástrojích, tedy o fiskální a monetární politice. Stručně charakterizuje fáze hospodářského cyklu a v poslední části seznamuje s podstatou magického čtyřúhelníku. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Národní hospodářství - maturitní otázka 3/5 a následující zde Dokonalost a nedokonalost trhu, elasticita poptávky - maturitní otázka 5/5.

Obsah

1.
Nositelé hospodářské politiky (HP)
1.1.
Stát
1.2.
Mezinárodní organizace
1.3.
Nadnárodní orgány
2.
Hospodářská politika, vnitřní vlivy
3.
Typy HP v závislosti na politické orientaci strany
3.1.
Levicová
3.2.
Pravicová
3.3.
Středová
4.
Rozdělení politiky z časového hlediska
5.
Cíle a funkce HP
5.1.
Sociální
5.2.
Hospodářská
6.
Nástroje HP
6.1.
Monetární politika
6.1.1.
Typy politiky
6.1.2.
Nástroje
6.2.
Fiskální politika
6.2.1.
Cíle a úkoly
6.2.2.
Zaměření
7.
Hospodářský cyklus
7.1.
Fáze
8.
Magický čtyřúhelník

Úryvek

"Nositelé hospodářské politiky
• stát - centrální orgány státní moci
- vláda – nejvyšší výkonný orgán státu, je tvůrcem konkrétní aktuální hospodářské poli-tiky státu (zpracovává návrhy zákonů a předkládá je ke schválení parlamentu), politická orientace vlády určuje její charakter
- parlament – schvaluje zákony dané země (složený ze dvou komor poslanecké sněmov-ny a senátu)
- centrální banka – u nás ČNB, má za úkol střežit a korigovat komerční bankovní trh a množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování (inflaci). Jde o funkci udržování měnové stability.
• mezinárodní organizace
- WTO – World Trade Organization – cíle v oblasti odstraňování obchodního protekci-onismu
- MMF – mezinárodní měnový fond – základní úlohou je sledovat vývoj jednotlivých národních ekonomik a radit národním ekonomikám, které se odchylují od vyváženého měnového stavu a směřují k měnové krizi, jak tento vývoj zvrátit. Je v zájmu celého světového hospodářství, aby k měnovým krizím nedocházelo, protože lokální krize vždy lavinovitě zasáhne většinu světových ekonomik (kapitál nezná hranice – volně se přelévá) viz současná celosvětová hospodářská krize r. 2008 až???
- Světová banka – původně určena pro obnovu a rozvoj válkou zničených zemí Evropy, postupem času se vyvinula ve významnou mezinárodní finanční instituci k podporování ekonomického rozvoje členských zemí a zejména k poskytování pomoci rozvojovým zemím
- EU – hlavním cílem je hospodářské sjednocení Evropy zprvu jen v oblasti uhlí a oceli s postupem doby i v jiných hospodářských oblastech
• nadnárodní orgány
- orgány EU, např. Evropská komise, Evropská centrální banka

Hospodářská politika – vnitřní vlivy:
• Hospodářská komora - instituce zřízená podnikatelskými subjekty – podnikatelé se podí-lejí na tvorbě ekonomické legislativy, poskytuje poradenství
• Tripartita - je to vláda, podnikatelé, odbory = zabývá se projednáváním předpisů ovlivňu-jící podnikání a zaměstnanost – oficiální název té tripartity: Rada hospodářské a sociální dohody
• Lobbing - skupina, která bojuje za myšlenky, které jim vyhovují, lobbista přemlouvá vlá-du…
Typy hospodářské politiky v závislosti na politické orientaci strany
• Levicová (ČSSD, KSČM)
- plná zaměstnanost (co nejnižší míra nezaměstnanosti)
- vyšší daně – progresivní (s růstem příjmů rostou daně – bohatí odvádí více do SR)
- vyšší vládní výdaje
- deficit státního rozpočtu nevadí (výdaje>příjmy)
- regulace cen (regulované nájemné…)
- vyrovnává platební bilanci nízká inflace
- řeší spíše spokojenost občanů (paternalistická vláda)"

Poznámka

Střední škola Podnikatelská Akademie s. r. o..
Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje 1 schéma a 1 graf, rozsah čistého textu je cca 5,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21511
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse