Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodářská statistika v příkladech - přednášky

Hospodářská statistika v příkladech - přednášky

Kategorie: Hospodářská politika, Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se věnují praktickému využití statistiky v hospodářské ekonomice. Nejprve vysvětlují teoretické základy statistiky. Definují hlavní pojmy jako jsou regrese či korelace, zabývají se indexní analýzou i analýzou závislosti kvalitativních znaků. Poté se zaměřují na postavení statistiky ve výzkumu a podrobně si všímají jejího významu při zjišťování demografických údajů.

Obsah

1.
Regrese a korelace
1.1.
Závislost mezi statistickými znaky
1.2.
Nejužívanější nelineární funkce
1.3.
Soustavy normálních rovnic
1.4.
Pořadová korelace
1.4.1.
Spearmanův koeficient
2.
Vícenásobná regrese a korelace
2.1.
Parciální koeficient regrese b1…….bz
2.2.
korelace
3.
Indexní analýza
3.1.
Definice a vymezení ukazatelů
3.2.
Indexy v řadě ukazatelů
3.3.
Průměrný koeficient růstu
3.4.
Index
3.5.
Rozdělení indexů
3.6.
Rozklad indexu proměnlivého složení
4.
Indexy ukazatelů nestejnorodých
4.1.
Souhrnné indexy
4.2.
Cenové indexy
4.3.
Index fyzického objemu
5.
Analýza závislosti kvalitativních znaků
5.1.
Asociační tabulka
5.2.
Testování nezávislosti
5.3.
Určení síly závislosti v asociační tabulce
5.4.
Kontingenční tabulka
5.5.
Podmínka použití testu pro nezávislost
5.6.
Určení síly závislosti
5.7.
Mc Namarův test
5.8.
Relativní riziko
5.9.
Křížový poměr
5.10.
Atributní riziko
5.11.
Relativní atributivní riziko
5.12.
Kontingenční tabulky
5.13.
Znaménkové schéma odchylek
6.
Role statistiky ve výzkumu
6.1.
Model empirického výzkumu
6.2.
Základní pojmy
6.3.
Sociologický výzkum
6.4.
Individuální osobní dotazování
7.
Demografie
7.1.
Historie demografie
7.2.
České země
7.3.
Prameny demografických informací
7.4.
Zjišťování demografických údajů
7.5.
Ukazatelé stavu obyvatelstva
7.6.
Složení obyvatelstva dle pohlaví
7.7.
Složení obyvatelstva podle věku
7.8.
Věková pyramida
7.9.
Věk obyvatelstva
7.10.
Prameny demografických informací
7.11.
Zjišťování demografických údajů
7.12.
Údaje o stavu
7.13.
Sčítání lidu
7.14.
Ukazatele stavu obyvatelstva
7.15.
Složení obyvatelstva dle pohlaví
7.16.
Údaje pohybu
7.17.
Sňatek
7.18.
Narození
7.19.
Úmrtí
7.20.
Demografické ukazatelé
7.21.
Základní pojmy
7.22.
Úmrtnost
7.23.
Příčiny smrti
7.24.
Plodnost
7.25.
Klasifikace narozených
7.26.
Potratovost
7.27.
Sňatečnost a rozvodovost
7.28.
Migrace
8.
Statistika ekonomické aktivity obyvatelstva
8.1.
Cíl
8.2.
Členění obyvatelstva podle ekonomické aktivity
8.3.
Statistické zjišťování ukazatelů v oblasti práce a pracovních sil
8.4.
Sčítání lidí, domů a bytů
8.5.
Statistické výkaznictví
8.6.
Výběrová šetření pracovních sil
8.7.
Evidence úřadů práce
9.
Nezaměstnanost
9.1.
Sledování nezaměstnanosti
9.2.
Úřady práce
9.3.
Český statistický úřad
9.4.
Ukazatele
9.5.
Další charakteristiky zaměstnanosti
9.6.
Statistika podmínek práce

Úryvek

"Přednáška 3
Indexní analýza
Index – poměr dvou hodnot stejného ukazatele
Definice a vymezení ukazatelů
Ukazatel – specifická statistická veličina popisující určitou sociálněekonomickou skutečnost
- každý ukazatel má svůj obsah a zároveň svoji formálně logickou konstrukci, která ho řadí mezi statistické veličiny
Údaj – konkrétní hodnota ukazatele
Typy ukazatelů:
Několik hledisek členění
1. a) primární ukazatelé (prvotní)
b) sekundární ukazatelé (odvozené)
2. a) absolutní ukazatelé
b) relativní ukazatelé
3. a) extenzivní ukazatelé (množství, počet)
b) intenzivní ukazatelé (úrovně, př. produktivita práce…)
c) ukazatel struktury (př. 10% produkce z 1. dílny, 20% produkce z 2. dílny, 70% produkce
ze 3. dílny)
4. a) okamžikové (př. k určitému datu)
b) intervalové (př.úroky za měsíc)
5. Hledisko shrnování ukazatelů
a) stejnorodé ukazatelé – extenzivní
- intenzivní
(prodej stejného druhu kol)
b) nestejnorodé ukazatele – extenzivní
- intenzivní
(prodej v zelenině (jablka, hrušky…))

Indexy v řadě ukazatelů
Bazické indexy absolutní vyjádření: ∆ = yi – y0
Řetězové indexy absolutní vyjádření: ∆ = yi – yi-1
Převod bazických indexů na řetězové – dělením
[vzorec]
Převod řetězových indexů na bazické – násobením
[vzorec]

Koeficient růstu – řetězový index

Průměrný koeficient růstu
k = n

- udává jak v průměru klesá nebo roste hodnota ukazatele ve sledovaném časovém období

Index – poměr dvou hodnot stejného ukazatele
Lze je psát: 1) ve formě podílu (relativní ukazatel)
2) ve formě rozdílu (absolutní ukazatel) 91 – 90
Období sledování – období běžné i = 1
- období základní i = 0

Extenzivní ukazatel…….q
Intenzivní ukazatel……..p
Cena……………………c

Rozdělení indexů
Indexy"

Poznámka

Přednášky do předmětu Hospodářská politika v příkladech. Obsahují množství tabulek a vzorců, rozsah čistého textu je cca 31,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22250
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse