Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Hospodářské dějiny - podklady ke zkoušce

Hospodářské dějiny - podklady ke zkoušce

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je historickým přehledem pohledu na ekonomii jako vědu a také obsahuje charakteristiku hlavních představitelů jednotlivých proudů jako byli Tomáš Akvinský, Dans Scottus, Louis Molina, Juan de Lugo, John Wycliff, Matěj z Janova, Tomáš Štítný, Jan Hus, Antonio Serra, Thomas Mun, Jean Baptiste Colbert, Johan von Justi, Joseph von Sonnenfels, David Hume, John Locke, Francois Quesnay, A. R. J. Turgot, Adam Smith, David Riccardo, Thomas Robert Maltus, John Stuart Mill, Jean Baptiste Say, Thomas More Charles, Francois Marie Fourier, Claude Henry de Rouvray Saint-Simone, Robert Owen, Karel Marx, Bedřich Engels, Vladimir Iljič Uljanov - Lenin, Alfred Marshall, Arthure Pigou, Vilfredo Pareto, Irwing Fisher, Leon Walraz, Wilhelm Hermann Gossen, Carl Menger, Eugen von Böhm-Baverk, Friedrich von Wieser, Friedrich August von Hayek, Thorsten Bernde Veblen, John Rogers Commons, John Keneth Galbraith a John Keneth Galbraith.
Obsah:
1. Antika
2. Středověk
3. Merkantilismus (15. - 18. st.)
4. Kameralismus
5, Filosofové prvorozených zákonu
6. Škola fyziokratu
7. Moderní klasická politická ekonomie
8. Francouzský utopický socialismus
9. Marxismus
10. Leninismus
11. Neoklasická ekonomie
12. Lausannská škola
13. Cambridgeská škola
14. Rakouská subjektivně psychologická škola
15. Institucionalismus
16. Keynesiánství
Úryvek z práce:
"Rakouská subjektivne psychologická škola
německá hist. škola - přelom 19. a 20. st.; paralela neoklas., blíží se obsahově, mikro - spotřebitel a chování, uspok. potřeb, indiv. prožívání, max. užitek při min. vynaložení energie, času a peněz
odlišnosti: metoda zkoumání (ne zkušenost) - teoret. analýza, abstrakce; odděl. spol. a přír. věd - odmítá použití matiky (dematematizace)
myšlenky Wilhelma Hermanna Gossena - předchůdce; Vývoj zákonů lidského chování - teorie mezního užitku
přijímané:
zákon klesající mezní užitečnosti - s rostoucí spotřebou klesá intenzita potřeby spotřebitele
hranice nasycenosti - nezájem o statek
teorém racionálně se chovajícího spotřebitele - ovlivněn důchody, alokace zdrojů do více statků, srovnání ceny a mezního užitku, preference; rovnováha spotřebitele - poměr cena a MU výr. = cena a MU jiného výr.
kritizované:
pracovní úsilí na statek - práce příjemná než získáme důchod, indiv. potřebný, dále neužitečná; důchod. efekt; substit. efekt
Carl Menger
zakladatel, rak. z Vídně, 3 un. současně, doktor práv, žurnalista, prof. ekonom, přednáší ve Vídni (centrum vzděl. po Lausanne, Camb.), 2 katedry ekonomie (teorie a hosp. politika), klasifikace statků a potřeb
statky 1. řádu - přímý vliv, spotř. věci a služby; statky vyšších řádů - zdroje pro 1. řád
Mengerovy škály potřeb: pokles potřeby s rost. uspokojením
teorie hodnoty - celková hodnota = úhrn statků s mezním užitkem
2. generace:
Eugen von Böhm-Baverk
Víděňák, práva, prof. ek., daň. reforma, ministr financí; Kapitál a úrok; Konec Marxova systému
teorie potřeb - pro zachování života, zdraví, malé utrpění, malá ztráta štěstí
teorie ceny - pojem smluvní cena (modely)
teorie kapitálu - statek vyššího řádu (metoda) k výrobě st. 1. ř.; půda + práce - původní výr. f.
Friedrich von Wieser
působil v Praze, doktor práv, prof., ministr obchodu, přednášel klas. ek. ve Vídni, vedl katedru ek.
Teorie společenského hospodářství - ekonomické kalkulace, analýza N (explicitní, implicitní)
N obětované příležitosti - ušlé zisky; efektivní alokace zdrojů a org. hosp.
Friedrich August von Hayek
Rak. ek,. morav. předci, nar. Vídeň, otec prof. a lékař, doktor politologie, zakladatel Rak. národohosp. spol., odešel do Ang., doktor ekon., liberál - striktní odmítání st. zásahů, ideální systém - kapitalismus, odmítal soc., kom., faš. - nedemokratické, vedouk totalitě, kritika keynes., zal. Mont Pelerin Society - 400 význ. lib. ek.
kritika soc. - nebezpečí, un. ve Freiburgu, souč. v Salzburgu a Tokiu, čestné doktoráty, makro
Teorie peněz a obchodního cyklu - hosp. cyklus; Ceny a výroba - liberalismus; Osudová nadutost, omyly socialismu
Denacionalizace peněz - teorie svob. bank. a sour. peněz; Cesta do otroctví - kritika soc., keynes., předpověděl vývoj
hosp. cyklus - střídání fází, monetární cyklus - způs. peníze, kritika st. zásahů, emisního monopolu a bank. regulace (polit. rozh.), zrušení CB, rovnováha - konkurence OB
socialismus - umělý systém, popírá demokracii, vede k totalitě, kolektivismus, nesvoboda jedince, plánování - sankce
objev - smluvní cena; vynález - návrh na zrušení st. pen. monopolu, návrh na změny demokr. - odmítá stát blahobytu..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4228
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse