Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářský cyklus

Hospodářský cyklus


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na hospodářský cyklus. Rozebírá křivku růstu HDP i typy hospodářských cyklů.

Obsah

1.
Křivka růstu HDP
2.
Typy hospodářských cyklů

Úryvek

"- Ekonomické dění ve společnosti je v trvalém pohybu a v trvalých změnách, tyto změny nejsou rovnoměrné, nerovnoměrné nám zakazují trhy.

- Cyklický vývoj hospodářství : - Hospodářský cyklus : - Cykličnost se nedotýká jen národních ekonomik, ale i světa ekonomiky
- HC je opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem a skutečným produktem NH

- Křivka růstu HDP :
HDP

2

3 4
1
Čas

- 1. Fáze : - Expanze (Rozvoj) : - Rozmach nabídky a poptávky
- Firmy dostávají zakázky a rostou zisky
- Firmy zaměstnávají více zaměstnanců
- Stát dostává více peněz v daních a z toho vyplývá že může více investovat

- 2. Fáze : - Na vrcholu : - Firmy mají nejvyšší výrobu = nejvyšší zisky
- Nejvyšší zaměstnanost
- Stát dostává nejvíce peněz na dávkách
- Ke konci této fáze ( lidé přestávají nakupovat ), trh je zasycen, zboží zůstává na skladě.- 3. Fáze : - Krize : - Pokles nabídky a poptávky
- Firmy vyrábějí méně, protože zboží nikdo nekupuje
- Snižují se zisky, podniky krachují, nezaměstnanost
- Krize se prohlubuje
- Stát dostává méně na dávkách, více vydává do sociální oblasti ( podpora nezaměstnanosti )"

Poznámka

Práce obsahuje malý graf.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541e99c910499.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarsky_cyklus.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse