Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářský cyklus, trh a jeho zákony - maturitní otázka 8/8

Hospodářský cyklus, trh a jeho zákony - maturitní otázka 8/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka zpracovává téma hospodářského cyklu, zabývá se trhem a jeho zákony. Vysvětluje všechny důležité pojmy související s touto tématikou, uvádí hlavní definice i členění. Popisuje jednotlivé fáze hospodářského cyklu, věnuje se inflaci, jejímu měření i typům. Seznamuje s problematikou nezaměstnanosti, jejími formami, strukturou a nastiňuje možná opatření jejího řešení. V části zaměřené na trh se zabývá penězi, jejich funkcí a informuje o působení nabídky a poptávky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Politologie a politika, volby a volební systémy - maturitní otázka 7/8

Obsah

1.
Hospodářský cyklus
1.1
Expanze
1.2
Vrchol
1.3
Krize (kontraxe)
1.4
Sedlo (dno)
2.
Ceny a Inflace
2.1
Míra inflace
2.2
Inflace tažená poptávkou
2.3
Inflace tažená nabídkou
2.4
Inflace mírná
2.5
Inflace pádivá
2.6
Hyperinflace
3.
Ekonomická rovnováha
3.1
Agregátní poptávka převyšuje nabídku
3.2
Agregátní nabídka převyšuje poptávku
3.3
Pavučinový model tržní rovnováhy
4.
Konkurence
4.1
Typy konkurence
5.
Nezaměstnanost
5.1
Pojmy
5.2
Struktura nezaměstnanosti
5.3
Druhy (formy) nezaměstnanosti
5.3.1Nezaměstnanost dobrovolná
5.3.2
Nezaměstnanost nedobrovolná
5.3.3
Nezaměstnanost frikční
5.3.4
Nezaměstnanost strukturální
5.3.5
Nezaměstnanost cyklická
5.4
Druhy opatření proti nezaměstnanosti
5.4.1
Aktivní opatření
5.4.2
Pasivní opatření
5.5
Míra nezaměstnanosti
5.6
Důsledky nezaměstnanosti
6.
Trh a jeho zákony
6.1
Peníze, zboží
6.2
Funkce peněz
6.3
Pojmy
6.4
Zákony trhu
6.5
Dělení poptávky
6.5.1
Individuální poptávka
6.5.2
Dílčí poptávka
6.5.3
Agregátní poptávka
6.6
Faktory ovlivňující poptávku
6.7
Dělení nabídky
6.7.1
Individuální nabídka
6.7.2
Dílčí nabídka
6.7.3
Agregátní nabídka
6.8
Faktory ovlivňující nabídku
6.9
Zákon nabídky
6.10
Zákon poptávky
7.
Podoby trhu
7.1
Dokonalá konkurence
7.2
Nedokonalá konkurence
7.2.1
Monopol
7.2.2
Oligopol
7.2.3Monopolistická konkurence

Úryvek

"Ekonomická rovnováha
- V tržním hospodářství má vliv vztah agregátní (celostátní) nabídky a poptávky
- Dovede-li národní ekonomika vyrobit tolik, kolik sama spotřebuje j v ekonomické rovnováze
- K nastolení ekonomické rovnováhy je potřeba aktivní hospodářské politiky státu
- Tržní rovnováha = situace na trhu, kdy jsou kupující ochotni nakoupit a prodávající nabídnout stejné množství zboží za přijatelnou cenu pro obě strany (kompromis)
- Tržní rovnováha nastává, když objem nabízené produkce a požadovaného zboží se rovná = tržní cena

Agregátní poptávka převyšuje nabídku – podezřelý stav, strana poptávky má více peněz, tento
Stav je založen na nezdravém principu (inflační peníze deformují ekonomické vztahy)

Agregátní nabídka převyšuje poptávku – firmy mohou zboží vyvézt a vydělat, pokud ne, krachují a stát má nižší příjmy z daní

Pavučinový model tržní rovnováhy:
= zachycuje skutečnost, že výrobci a spotřebitelé reagují na změny trhu opožděně a toto zachycuje pavučnicový model

Konkurence:
= nezbytná pro fungování trhu
= soutěž – možná jen tehdy pokud pro soutěžící existují stejná pravidla a stejné podmínky
– konkurence se projevuje v těchto oblastech:
– probíhá mezi nabídkou (výrobcem) a poptávkou (spotřebitel, kupující)
– střet zájmu vede ke kompromisu, vzniká rovnovážná cena
– mezi spotřebiteli – konkurence roste, když je nedostatek zboží na trhu a spotřebitelé jsou ochotni nakoupit i za vyšší cenu
– mezi výrobci – když na trhu přebytek zboží vede ke snižování ceny výrobku, aby ho prodali

– typy konkurence:
– cenová = soutěž mezi výrobci v cenách, kdy určití výrobci sníží cenu, aby lépe prodávali a zlikvidovali konkurenci
– necenová = získat spotřebitele kvalitou výrobku, servisem, reklamou, obalovou technikou, technickými parametry výrobku

Nezaměstnanost
- práce je jedním ze základních výrobních faktorů
- jev, se kterým se setkáváme v tržní ekonomice
- jedná se o část aktivního obyvatelstva, která chce pracovat, ale nemá odpovídající zaměstnání
- trvalým jevem
- nedobrovolnou nezaměstnanost měříme v procentech
- i pracovní síla je zbožím na trhu práce
- Nezaměstnanost vzniká, pokud na trhu práce převyšuje nabídka zaměstnanců poptávku firem"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20567
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse