Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářský proces

Hospodářský proces


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z hospodářského procesu. Rozebírá výrobu, rozdělování a přerozdělování, směnu a spotřebu.

Obsah

1.
Výroba
2.
Rozdělování a přerozdělování
3.
Směna
4.
Spotřeba

Úryvek

"HP sledujeme v makroekonomické rovině.
Oblast, kde se uskutečňuje HP, se nazývá hospodářství nebo ekonomika.
Při jeho uskutečňování dochází k neustálému pohybu statků, služeb, peněz a práce.
Většinu statků musíme nejprve vyrobit.
Peníze, které získáme v procesu rozdělování, směňujeme na trhu za statky a služby, které v konečné fázi spotřebujeme.
Člení se na následující fáze: 1) výroba
2) rozdělování a přerozdělování
3) směna
4) spotřeba
1) Výroba – záměrná lidská činnost vytvářející ekonomické statky
- cíl - uspokojování potřeb člověka
- přeměnu výrobních zdrojů na ekonomické statky označujeme jako výrobní proces

Výrobní proces

Vstupy Výrobní proces Výstupy
Práce Pracovní proces Spotřební statky Ekonomické
Půda Přírodní proces Kapitální statky statky
Kapitál Technologický proces

- výrobní faktory: a) práce
b) přírodní zdroje
c) kapitál

A) Práce: cílevědomá lidská činnost, vytvářející statky a služby
- pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci
- pracovní sílu nemá každý člověk a ne každý člověk, který má prac. sílu ji využívá
- stát má omezené množství pracovní síly
- cenou práce je mzda
Druhy mezd: nominální – mzda, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec
- reálná – vyjadřuje, co si pracovník může za vydělané peníze
koupit, ovlivňuje inflace.
- velikost mzdy ovlivňuje: vzdělání, množství a kvalita vykonané práce, poptávka
B) Přírodní zdroje (půda): půdu potřebují všechna odvětví národního hospodářství
- půdy je omezené množství – ubývá
- vlastník půdy při jejím prodeji získá tržní cenu a při pronájmu
pozemkovou rentu
Pronájem > pozemková renta Absolutní – má ji každý pozemek
Diferenční – vyplývá z její kvality, polohy,
dostupnosti, vybavení
inženýrskými sítěmi.

- lesy, nerostné bohatství, vodní zdroje, přírodní síly

C) Kapitál: kapitálem rozumíme vše, co se vkládá do výroby pro to, aby vznikly větší hodnoty
- vlastnictví = ten kdo vkládá kapitál do výroby a má úmysl dosáhnout zisk pro sebe
- je omezený, vzácný a má svou cenu: úrok- cena kapitálu vloženého do fin. instituce
zisk- cena kapitálu, kterou očekává
vlastník při aktivním podnikání s tímto
kapitálem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541e986e6f50d.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarsky_proces.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse