Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Hospodářský proces v centrálně administrativním hospodářství

Hospodářský proces v centrálně administrativním hospodářství

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor v seminární práci rozebírá sedmou kapitolu knihy Zásady hospodářského řádu od Waltera Euckena, která se zabývá centrálně plánovanou ekonomikou. V práci jsou analyzovány jednotlivé názory obsažené v knize a autor přidává svůj vlastní komentář.

Obsah

1.
Úvod
2.
Celkový charakter hospodářského procesu
2.1
Centrální administrativa
2.2
Znaky centrálně plánované ekonomiky
2.3
Důsledky
3.
Jednotlivé stránky hospodářského procesu
3.1
Investice
3.2
Postavení bank
4.
Závěr
4.1
Srovnání s tržní ekonomikou
4.2
Kolektivní vlastnictví
5.
Komentář

Úryvek

„První oddíl: Celkový charakter hospodářského procesu

Pokud chceme důkladně analyzovat hospodářský proces v centrálně administrativním hospodářství, nemůžeme začít u jednotlivých podniků a domácností. Řízení probíhá odlišným způsobem než v tržním systému, kde jednotlivé podniky rozhodují samy za sebe, čímž utvářejí celkový charakter řádu. Naše analýza musí začít u toho, jak centrální administrativa pracuje. Walter Eucken způsob řízení rozdělil do čtyř stupňů: Sběr statistických podkladů, vlastní plánování, vydávání výrobních příkazů jednotlivým podnikům a kontrola plánu. Pokud rozebereme všechny tyto stupně, musíme nutně dojít k tomu, že v každém z nich dochází k určitým nedostatkům. Statistika nás nutí k zjednodušování, neboť není možné sesbírat všechna potřebná data k řízení tak složitého mechanismu, jakým je hospodářský řád. Při plánování je administrativa nucena s nasbíranými daty naplánovat rozdělení výroby tak, aby se vyrovnaly potřeby a zdroje. To je úkol, který si vyžaduje velkou míru standardizace statků. Navíc plán je sestavován na delší časové období, ve kterém se může leccos změnit, což by vedlo k dalším problémům. Velice složitý úkol v podobě vydávání příkazů jednotlivým podnikům s sebou nutně nese i neustálé boje o plán. A konečně kontrola plánu často ukáže, že za neustále se měnících podmínek se musí též upravovat samotný plán, čímž se celá mašinérie vrátí na začátek.
Další skutečností, kterou se autorovi podařilo je objevit, jsou dva znaky, které vykazuje systém řízení v systému centrálně plánované ekonomiky. Prvním je, že plánování a řízení se nutně musí dít na základě globálních hodnocení a bez výpočtu mezních nákladů. Je celkem logické, že centrální autorita nemůže obsáhnout potřeby všech subjektů a musí dojít k určitému zjednodušení. Druhým znakem je, že centrální administrativa sama určí, jaká je potřeba a jak se bude uspokojovat. Určí tedy, kolik je čeho potřeba a kolik se toho vyrobí. Tímto se omezuje na minimum role a kontrola spotřebitele. Tržní systém umožňuje spotřebiteli vyjádřit individuální potřebu. U popisovaného systému je individuální potřeba jednotlivce nahrazena globálním hodnocením centrální autority.
Výše zmíněný fakt přináší i změněnou úlohu ceny, jakožto informátora o vzácnosti jednotlivých statků. V konkrétním německém případě zůstaly poměry vzácnosti na úrovni roku 1936. Pokud cena neodráží aktuální stav, nemůže být použita k efektivní ekonomické kalkulaci. Pokud by však centrální autorita ceny uvolnila, zbavila by se do značné míry svého postavení, protože preference jednotlivých podniků by se pak nemusely zcela shodovat s jejími plány. Přestože ceny neplní svou informativní funkci, není tedy v zájmu centrální moci je liberalizovat. Osobně si myslím, že tento závěr, ke kterému Eucken došel při zkoumání německého hospodářství let 1936 – 1948 bychom mohli vztáhnout i na ostatní případy CPE.
Jedním z důsledků centrálních plánů, který jsme již naznačili výše, je nutnost standardizace a normalizace výrobků. Plánování je tím jednodušší, čím jsou výroba i spotřeba schematičtější. Vede to ovšem k vyřazení individuálních přání jednotlivců a k zakládání velkopodniků vyrábějících standardizované statky. Centrální řízení má ale více zajímavých následků. Jedním z nich je změna vůdčí vrstvy, která řídí hospodářský proces. Jelikož jsou ekonomické úvahy stále více nahrazovány úvahami technickými, do popředí se místo obchodníků dostávají technici. Neopomenutelná je i role statistiků, která je důležitější, neboť jak jsme zmínili výše, statistice je přikládán velký význam.
Dalším problémem je otázka nastolení rovnováhy v centrálně plánované ekonomice. Hospodářská individuální rovnováha nastat samozřejmě nemůže, neboť spotřebitel se svou poptávkou aktivně nemůže vystupovat, jak jsme si ukázali výše. Rovnováha podniků též není myslitelná, neboť se musí vypořádávat s příděly a příkazy z centra. Musíme si uvědomit, že rovnováha (tak jak ji chápeme v tržní ekonomice) není ani cílem CPE. Navenek se sice může zdát, že rovnovážný stav nastal, ale pokud centrum naplánuje výrobu i spotřebu, je to rovnováha poněkud jiného typu, než nás zajímá. Neexistují totiž samostatné veličiny poptávka a nabídka. Není tedy ani možné uvažovat jejich vzájemné vyrovnání.“

Poznámka

Téma bylo zpracováno podle knihy Zásady hospodářského řádu od Waltera Euckena.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3605
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse