Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospodářství Československé republiky po 1. světové válce

Hospodářství Československé republiky po 1. světové válce

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce zpracovává téma hospodářství Československé republiky po 1. světové válce. Nejprve seznamuje se situací v celé Evropě, se stavem jejího hospodářství, měn i s nově vznikajícími státy. Poté se zaměřuje na ekonomické postavení Československa, popisuje nově přijaté reformy a jejich působení na společnost. Rovněž informuje o vzniku centrální banky a jejích hlavních úkolech.

Obsah

1.
Hospodářské změny v Evropě po konci I. světové války
2.
Měnová situace v Evropě po I. světové válce
3.
Vznik Československa v roce 1918
4.
Hospodářství v Československu po I. světové válce
5.
Měnová reforma v roce 1919
6.
Vznik centrální banky v roce 1926
7.
Období hospodářské konjunktury
8.
Vliv světové hospodářské krize na čs. hospodářství
9.
Závěr
10.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2. Měnová situace v Evropě po I. světové válce
Většina států, která vstoupila do války, vyvolala za účelem možnosti masivního ozbrojování na svou měnu vysokou inflaci, která byla natolik vysoká, že většina států krátce po vstupu oznámila úpadek. Veškerá měna tak nebyla směnitelná za zlato, a celý svět (vyjma Spojených států) trpěl důsledky toho, co nyní někteří ekonomové preferují jako ideální tržní systém, tedy systém volně pohyblivých směnných kurzů, devalvacemi měny,souboji měnových bloků, devizovými regulacemi, cly a kvótami. Následkem těchto měnových situací se obchod na mezinárodní úrovni zcela rozpadl. Marky, franky, libry atd. postižené vysokou inflací se ke vztahu ke zlatu a dolaru znehodnocovaly. Tak zavládla ve všech národních hospodářstvích nejistota a měnová nestabilita.

3. Vznik Československa v roce 1918
Pro vznik Československa byl klíčovým okamžikem rozpad Rakouska – Uherska během první světové války. Vyhlášení Československé republiky dne 28. Října 1918 však předcházelo mnohé úsilí domácího a zahraničního odboje.

Hlavním „orgánem“ zahraničního odboje byla Československá národní rada, jenž vznikla v roce 1916. Tuto radu sestavil především Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937), který od roku 1914 žil v emigraci, ve Švýcarsku, později ve Francii a Velké Británii. Dalšími iniciátory byl Milan Rastislav Štefánik (1818 - 1919) a Edvard Beneš (1884 - 1948). Cílem Československé národní rady bylo sjednotit odboj, rozbít Rakousko - Uhersko a vytvořit samostatný československý stát. Pro větší váhu této myšlenky budovala československé jednotky ze zajatců a krajanů žijících v zahraničí – tzv. legie (60 tisíc mužů). Nejpočetnější byly v Rusku, další v Itálii a Francii (rota Nazdar – 300 vojáků).
Tyto legie byly poprvé a úspěšně nasazeny v bitvě u Zborova v listopadu roku 1917. Na základě ovládnutí celé Sibiře legiemi uznaly Spojené státy americké, Francie a Velká Británie Českou národní radu jako budoucí československou vládu a přijaly za svou, myšlenku rozbít Rakousko – Uhersko. Po Velké říjnové revoluci v Rusku byly legie prohlášeny za součást francouzské armády, a to z toho důvodu, aby čeští vojáci nebyly vydáni zpět do Rakouska – Uherska.

Na domácí scéně dalo za příčinu vzniku aktivního odboje zatčení Karla Kramáře (1860 - 1937) a Aloise Rašína (1867 - 1923), kteří byli následně odsouzeni k trestu smrti pro velezradu. Avšak nástup nového císaře Karla I. (1916-1918) je nakonec zachránil, neboť nový císař všechny politické vězně amnestoval a taktéž byl sympatizantem pro mír dle Wilsonových „čtrnácti bodů“.
Dne 18. Října 1918 se zahraničnímu odboji podařilo docílit ve Washingtonské deklaraci veřejného prohlášení o vzniku nezávislého Československa jako demokratické republiky. Dne 28. Října 1918 se konala v Ženevě schůzka představitelů Národního výboru československého vedeného Karlem Kramáře spolu s prozatímní zahraniční vládou, zastoupené Edvardem Benešem. Tento den výbor vydal zákon o zřízení samostatného československého státu.

4. Hospodářství v Československu po I. Světové válce
Po skončení první světové války a vzniku Československa dosahovala zemědělská a průmyslová produkce stěží poloviny předválečné úrovně. Nefungovala doprava, rostla inflace, projevoval se katastrofální nedostatek potravin. Zásobování potravinami fungovalo přídělovým systémem, hospodářství bylo centrálně řízené. Navíc v nově vzniklém státě existovaly vážné rozdíly mezi hospodářsky vyspělými českými zeměmi a poměrně zaostalým agrárním Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Ministrovi zahraničí Edvardu Benešovi se však alespoň podařilo získat pro Československo v Americe půjčku 58 mil. dolarů na nákup potravin a dalších 16 mil. dolarů od americké armády na nákup pšenice a brambor."

Poznámka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Dějiny národního hospodářství.
Práce obsahuje 2 tabulky, rozsah čistého textu je 6 stran. Kapitoly 6 - 9 vycházejí z volně dostupných internetových zdrojů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22207
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse