Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Hotelnictví a turismus - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám

Hotelnictví a turismus - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám


Kategorie: Gastronomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha 8

Charakteristika: Tato práce obsahuje 20 podrobně vypracovaných otázek k bakalářským zkouškám na hotelové škole. Charakterizují základní problematiku nejen z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, ale také lázeňství a gastronomie.

Obsah

1.
Cestovní ruch jako socioekonomický jev
1.1.
Charakteristické rysy CR
1.2.
Typologie CR
1.3.
Trh cestovního ruchu
1.4.
Nadřazené systémy CR
1.5.
Rovnocenné systémy
1.6.
Předpoklady rozvoje CR
2.
Systém řízení cestovního ruchu
2.1.
Česká republika
2.1.1.
Organizce
2.2.
Systém řízení ve světě
2.2.1.
Všeobecné zaměření
2.2.2.
Oborové zaměření
3.
Makroekonomika CR
3.1.
Trh CR
3.2.
Nabídka CR
3.3.
Poptávka CR
3.4.
Služby CR
3.5.
Vztah CR a spotřeby
4.
Cestovní kancelář a její postavení v CR
4.1.
Historie CK
4.2.
Vymezení CK
4.3.
Funkce CK
4.4.
Služby CK
4.5.
Typologie CK
4.6.
Legislativní úprava podnikání cestovních kanceláří v EU A ČR
5.
Dopravní služby v CR
5.1.
Dopravní služby
5.2.
Železniční doprava
5.3.
Silniční doprava
5.4.
Letecká doprava
5.5.
Vodní doprava
5.6.
Vertikální doprava
5.6.
Městská doprava
6.
Lázeňství a jeho význam
6.1.
Balneoterapie
6.2.
Význam lázeňství
6.3.
Služby a lázeňství
8.4.
Funkce lázeňství
8.5.
Lázeňství v Evropě
8.6.
Lázeňská místa v ČR
8.7.
Osobnosti v lázních
7.
Hotel jako hospodářská jednotka
7.1.
Podstata služeb a jejich zvláštnosti
7.2.
Outsourcing
8.
Organizace a řízení hotelu
8.1.
Organizační struktura hotelu
8.2.
Ubytovací úsek
8.3.
Stravovací úsek
8.4.
Technický úsek
8.5.
Zásobování a skladování
8.6.
Pomocné provozy
9.
Systémové uspořádání hotelnictví v ČR
9.1.
Postavení hotelnictví v hospodářství ČR a ve světě
9.1.1.
Cestovní ruch
9.1.2.
Hotelnictví
9.1.3.
Průmysl CR
9.2.
Legislativní podmínky pro provozování hotelnictví v ČR
9.2.1.
Obecné předpisy pro podnikání v hotelnictví
9.2.2.
Všeobecné a zvláštní podmínky pro podnikání v hotelnictví
9.3.
Orgány a organizace řídící hotelový průmysl
9.4.
Kategorizace a klasifikace ubytovacích katapacit
10.
Technika v hotelu
10.1.
Konstrukce hotelových staveb
10.2.
Standardy hotelového pokoje
10.3.
Inženýrské sítě
10.4.
Technické podmínky pro provozovatele hotelu
10.5.
Technologie, stroje a zařízení v hotelu
10.6.
Bezpečnost hotelového provozu
11.
Řízení ubytovacího úseku
11.1.
Služby poskytované hotelem
11.1.1.
Ubytovací úsek
11.1.2.
Stravovací úsek
11.1.3.
Technický úsek
11.2.
VIP statut
11.3.
Spolupráce s cestovními kancelářemi
11.4.
Cenová diferenciace
11.5.
Informační a rezervační systémy
12.
Hotelové řetězce a jejich postavení v hotelnictví
12.1.
Hotelové řetězce vznikají 4 způsoby
12.2.
Trendy v hotelnictví
12.3.
Historie ( Integrační procesy v hotelnictví)
12.4.
Způsoby provozování hotelů
13.
Metody provozování hotelů
13.1.
Hotelová
13.2.
Hotelové řetězce
13.3.
Výhody a nevýhody členství v hotelovém řetězci:
13.4.
Způsoby řízení hotelů
13.5.
Rezervační a marketingové systémy
14.
Hotelové sporty
14.1.
Legislativní podmínky
14.2.
Indoorové sportovní aktivity v hotelu
14.3.
Outdoorové sportovní aktivity
15.
F&B Management v hotelovém a restauračním podniku
15.1.
FB management
15.2.
Nákupní a skladovací činnost
15.3.
Výrobní činnost
15.4.
Plánování výroby
15.5.
Hospodaření se zásobami
15.6.
Využívání konveniencí
15.7.
Formy prodeje a způsoby obsluhy
15.8.
Cateringová činnost
15.9.
Využívání konveniencí
15.10.
Banketní činnost
16.
Řízení samostatného restauračního podniku
16.1.
Zahájení provozu
16.2.
Organizování – organizační struktura
16.3.
Hygienické podmínky
16.4.
Výrobní středisko
17.
Sestavení nabídky stravovacího úseku
17.1.
Rozdělení nabídkových lístků
17.2.
Gastronomické pořadí pokrmů
17.3.
Gastronomické pořadí nápojů
17.4.
Gastronomické pořadí pokrmů a nápojů
18.
Základní technologie přípravy pokrmů´
18.1.
Úpravy pokrmů
18.1.1.
Vaření
18.1.2.
Dušení
18.1.3.
Pečení
18.1.4.
Smažení
18.1.5.
Dohotovování pokrmů
18.1.6.
Kořenění a dochucování
18.1.7.
Zhušťování
18.1.8.
Cezení a lisování (pasírování)
18.1.9.
Zjemňování (legírování), krájení
18.1.10.
Konečná úprava před výdejem (expedice)
18.2.
Nové směry v gastronomii
18.2.1.
Konvenience
18.3.
Zážitková gastronomie
19.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
19.1.
Povinnosti zaměstnavatele
19.2.
Zaměstnanci mají povinnost
19.3.
Systém kritických bodů v gastronomii – HACCP
19.4.
Kvalita služeb v gastronomii
19.5.
Systém kontroly v gastronomii
19.6.
Kontrolní orgány v gastronomii
20.
Nápoje
20.1.
Typologie nápojů
20.1.1.
Nealkoholické nápoje
20.1.2.
Alkoholické nápoje
20.1.3.
Základní pravidla servisu nápojů
20.1.4.
Nápojový lístek

Úryvek

"7. HOTEL JAKO HOSPODÁŘSKÁ JEDNOTKA

Definice hotelu:
„Hotel slouží pro poskytování ubytování, stravování a k uspokojování dalších potřeb.“ „Zařízení poskytující ubytování a doplňkové služby lidem mimo domov.“

Podstata služeb a jejich zvláštnosti:
- místo s výskytem předpokladů cestovního ruchu a spotřebitel jde za těmito atraktivitami
- časovost; jejich tvorba, realizace i spotřeba je místně i časově propojena
- pomíjivost je dána tím, že pokud nejsou služby spotřebovány v době, kdy jsou k dispozici, jejich výkon je ztracen
- osobní charakter; slouží k bezprostřednímu uspokojování potřeb účastníků CR a jsou službou pro lidi
- výsledkem společné činnosti mnoha odvětví, která se podílejí na zabezpečení fungování systému CR

Služby
Úroveň poskytovaných služeb je důležitá pro hotel jako celek. Řídící pracovníci by měli mít možnost tuto úroveň ovlivňovat. Není možné být přítomen každému styku zaměstnanců s hosty a neustálé kontroly, ale lze úroveň ovlivnit prostřednictvím výběru a výcviku personálu.

Při rozboru služeb je třeba brát v úvahu očekávání a přání všech stran.
 zákazník – očekává uspokojení svých potřeb a odpovídající chování personálu
 poskytovatel služeb, pracovník – přichází do kontaktu s hostem, musí mít motivaci pro práci a uspokojení z ní
 firma, hotel – hosté musí být spokojeni s poskytnutými službami; pracovníci musí být spokojeni s vykonávanou prací; služby úspěšné z hlediska zvyšování prodeje, produktivity a udržení konkurenční výhody

Základem poskytování služeb je vzájemný vztah dvou osob, který je určen sociálními, ekonomickými a osobními charakteristikami zúčastněných. Pokud porovnáme vzájemné postavení, výhoda je vždy na straně hosta, automaticky se předpokládá, že obsluhující se bude chovat s úctou, bude se usmívat atd. Postavení pracovníka je vždy nižší než postavení hosta a host má vždy pravdu.

Hotely poskytují hostům vedle přechodného ubytování i řadu dalších doplňkových služeb. Rozsah a kvalita služeb, které musí ubytovací střediska poskytovat při uspokojování poptávky, nazýváme standardem služeb. Standard služeb ovlivňuje více faktorů, zejména charakter ubytovacího zařízení (ubytování ve městě, v rekreačním středisku), provozní předpoklady (náročnost služeb na prostorové předpoklady, pohotovost personálu), klientela (zvyklosti, tradice, struktura hostů), sezónní vlivy, úroveň využití lůžkové kapacity (s růstem průměrné doby pobytu hosta rostou požadavky na standard služeb).

Poskytované služby můžeme rozdělit na:
• ubytovací služby – recepce, pokoj
• stravovací služby – restaurace, bar
• doplňkové služby služby – bazén, fitnes, tenis, sauna
• osobní služby – etážový servis, donáška zavazadel, čištění obuvi, praní prádla, sportovní a kulturní vyžití

Dále se poskytované služby dělí podle toho, jestli jsou placené nebo neplacené.

Placené služby:
- poskytovány proti peněžní úhradě ze strany hosta
- prodej vybraného zboží, časopisů, květin, hygienických potřeb
- zprostředkování telefonických hovorů, možnost faxového spojení
- praní, čištění a žehlení prádla, čištění obuvi
- půjčovna sportovních potřeb
- poskytování tlumočnických a průvodcovských služeb
- obstarávání jízdenek, vstupenek, nákupů; dopravních prostředků
- zajištění hlídání dětí hotelových hostů"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z mnoha zdrojů, např.: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/oborove-informace/ceska-centrala-cestovniho-ruchu/1000434/25; http://ekonom.zcu.cz/prostor/MPCR/15_otazka_CK+CA.doc.49/; http://mujweb.cz/www/skriptum/statni%20zaverecne%20zkousky/cestovni%20ruch/szz-cr-otazka24.doc.; http://www.cvis.cz/hlavni.php?stranka=novinky/clanek.php&id=62; http://www.cestovni-ruch.cz/hotelieri/kosmak/aktualni.php; http://www.jidelni-listky.cz/sestavovani-jidelnich-a-napojovych-listku-jidelni-listky-napojove-listky-hotelove-karty-cash-boxy-vinne-karty-koktejlove-listky-gastro-gastronomia.html; http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p=I&PC_8411_name=Z%C3%A1kon%20o%20ochran%C4%9B%20spot%C5%99ebitele&PC_8411_l=145/2000&PC_8411_ps=10.
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce - Vysoká škola hotelová v Praze, obor Hotelnictví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15410
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse