Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hotovostní platební styk

Hotovostní platební styk


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví na téma hotovostní platební styk nejprve charakterizuje a člení finanční účty a poskytuje informace o evidenci pokladní hotovosti a účtování pokladny. Dále se věnuje charakteristikám a účtování záloh poskytnutých zaměstnancům, inventarizačních rozdílů, valutových pokladen, cenin i stravenek.

Obsah

1.
Charakteristika finančních účtů, finanční účty a jejich dělení
2.
Evidence pokladní hotovosti a účtování pokladny
3.
Zálohy poskytnuté zaměstnancům
4.
Inventarizační rozdíly a jejich vyřízení (pokladní skontro)
5.
Valutová pokladna
6.
Ceniny a jejich účtování
7.
Účtování stravenek

Úryvek

"1. Charakteristika finančních účtů, finanční účty a jejich dělení
Pro účtování finančních účtů je vyhrazena 2. účtová třída, kde se soustřeďují rozvahové účty, které mohou výt jak aktivní tak i pasivní. Nacházejí se zde především účty pro majetek, který se rychle přemění na peníze. Jedná se tedy o peněžní hotovost, šeky, ceniny, vklady v bankách bez výpovědní lhůty nebo vklady s výpovědní lhůtou do 1 roku a obchodovatelné cenné papíry, které ÚJ nemá v úmyslu držet déle než 1 rok.

Členění finančních účtů – finanční účty lze rozdělit od těchto skupin:
o aktivní účty (účtová skupina 21, 22, 25) a patří sem
a) 211 – Pokladna, 213 – Ceniny, 221 – Bankovní účty, které lze plynule přeměňovat do jiných majetkových složek.
b) účty pro zachycení cenných papírů v majetku podniku do jednoho roku. Jsou to účty: 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování, 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, 253 – Dluhové CP k obchodování, 255 – Vlastní dluhopisy, 256 – Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti.
o pasivní účty (účtová skupina 23 a 24) – patří sem účty, které zobrazují krátkodobé úvěrové vztahy podniku k bankám nebo k jiným osobám (PO i FO). Účty:
- 231 – Krátkodobé bankovní úvěry – krátkodobé úvěry bez ohledu na to, zda je úvěr převeden na běžný účet nebo na úvěrový účet.
- 232 – Eskontní úvěry – úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu.
- 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci – krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank. Neúčtuje se zde o krátkodobých půjčkách, od společníků.
o specifickým účtem je účet 261 – Peníze na cestě
- Tento účet slouží nejen k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů a bankovních výpisů. Používá se také při převodech mezi dvěma vlastními bankovními účty. Účet Peníze na cestě může vykázat ke dni účetní závěrky zůstatek aktivní nebo pasivní.
Oceňování
ÚJ jsou povinny oceňovat majetek a závazky způsoby podle zákona o účetnictví. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují vždy v nominální hodnotě. Veškeré CP a podíly se při pořízení oceňují pořizovací cenou. Její součástí jsou přímé náklady, které souvisí s pořízením (poplatky, provize makléřům…). Součásti PC NEJSOU úroky s úvěrů na pořízení a N spojené s držbou CP a podílů.

2. Evidence pokladní hotovosti a účtování pokladny
Placení z pokladny se provádí např. při proplacení cesťáků, drobných nákupů nebo i za klasické dodávky zboží. Pokladnu vede pokladník, který přijímá hmotnou odpovědnost a za hotovost v pokladně. Příjem a výdaj peněz může provádět jen na pokladně příjmových a výdajových pokladních dokladů. O pohybu hotovosti vede záznamy v pokladní knize, která může být vedena ručně nebo na počítači a má zpravidla tento obsah: datum, označení dokladu, text, příjem, výdej, zůstatek."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny barevně nebo tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27208
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse