Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hudba antiky: společenská funkce hudby, instrumentář, hudební teorie - maturitní otázka

Hudba antiky: společenská funkce hudby, instrumentář, hudební teorie - maturitní otázka

Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka na hudebním gymnáziu se věnuje hudbě antiky, její společenské funkci, instrumentáři a hudební teorii. Člení starořecké dějiny a předkládá přehled múz řecké mytologie. Uvádí nejen řecké školy zabývající se hudební teorií, ale také antické teoretiky hudby. Pojednává o řeckém tónovém systému, instrumentáři a hudebních žánrech starých Řeků. Následně se krátce obrací na hudbu ve starověkém Římě, kde zmiňuje samostatnou instrumentální hudbu, vznik první známé organizace profesionálních hudebníků a hudební prvky převzaté od Židů. Na závěr poskytuje stručný seznam antické hudební terminologie.

Obsah

1.
Hudba antiky: společenská funkce hudby, instrumentář, hudební teorie
1.1.
Základní členění starořeckých dějin
1.2.
Múzy řecké mytologie
1.3.
Řecká školy zabývající se hudební teorií
1.3.1.
Škola Pythagorova (kánonická)
1.3.2.
Škola harmonická (aristoxenovská)
1.3.3.
Škola systematická
1.3.4.
Anicius Manlius Severinus Boethius
1.3.5.
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus
1.3.6.
Ostrogóti
1.4.
Řecký tónový systém
1.4.1.
Postavení dvou vnitřních tónů tetrachordu (diatonické, chromatické, enharmonické členění)
1.4.2.
Řecké módy
1.4.3.
Teorie rytmu a metra
1.4.4.
Notace
1.4.5.
Dochované hudební památky
1.5.
Instrumentář
1.5.1.
Strunné nástroje (kithara, barbiton, lyra, forminx)
1.5.2.
Dechové nástroje (syrinx, salpinx, bucina)
1.5.3.
Bicí nástroje
1.5.4.
Vynález vodních varhan
1.6.
Hudební žánry starých Řeků
1.6.1.
Vokální
2.
Starověký Řím
2.1.
Samostatná instrumentální hudba
2.2.
Vznik první známé organizace profesionálních hudebníků
2.3.
Hudební prvky převzaté od Židů
3.
Antická hudební terminologie

Úryvek

"Instrumentář:
a/ strunné nástroje : především drnkací rámové chordofony.
Od starých Egypťanů převzali Řekové obloukovou a úhlovou harfu – nástroje hojně rozšířené in u předoasijských národů (Sumerové, Babylóňané, Židé)
Za své vlastní, autenticky řecké strunné drnkací nástroje považovali Řekové především tyto:
kithara (velká, 7 - 12 strun, hraná prsty i plektrem), ušlechtilý nástroj boha Apollóna a vyšších společenských vrstev
barbiton - typ kithary, avšak jednodušší a z "obyčejnějšího" materiálu, užívaný v nižších společenských vrstvách
lyra - malá kithara (pouze asi 3 - 4 struny)
forminx - typ lyry - čtyřstrunná malá "kithara"
V 5. stol. př.n. l. se poprvé objevují chordofony hmatníkové - loutny, které Řekové nevynalezli, ale převzali od národů Malé Asie a Předního Východu (Persie - v 5. stol. byly známé řecko-perské války). To byly nástroje loutnového typu.
b/ dechové nástroje nejznámější byl aulos - dvouplátkový, tedy šalmajový aerofon, který se často vyráběl jako dvojitý - tedy dvě píšťaly spojené dohromady. Aulos mohl být jak dvojplátkový (čili předchůdce dnešního hoboje) tak i jednoplátkový (předchůdce klarinetu). Přesnější rozlišení mezi oběma typy řecká terminologie nezná.
syrinx neboli "Panova flétna" – typ hranové flétny; řada různě dlouhých, voskem spojených hranových píšťal z rákosu (nástroj užívaný dodnes v řadě folklórních instrumentářů - v Evropě např. v Rumunsku).
salpinx - nátrubkový nástroj - dlouhá trubka většinou z bronzu, užívaná především jako signální a ceremoniální nástroj ve vojsku a při slavnostních obřadech. Salpinx byla rovná, nijak nestočená do kruhu ani do elipsy jako dnešní trubkové nebo rohové nástroje.
bucina - taktéž nátrubková, ale stočená do kruhu, užívaná ke stejným účelům jako salpinx
Řekové znali rovněž celou řadu bicích nástrojů – kovových idiofonů typu gongů a dnešních činelů, dále membranofony různých druhů (typ dnešních bubnů), navíc různé klapačky a řehtadla. Pozoruhodným „bicím“ nástrojem byl tzv. krupézion (latinsky scabellum) – nožní klapačka. Měla tvar sandálu s dvojitou dřevěnou podrážkou umožňující střídavé údery patou a špičkou nohy. Krupézion umožňovalo hráči k tanci, aby si takto při hře třeba na aulos či lyru, barbiton, syrinx (nikoli na kitharu – ta se v taneční hudbě nepoužívala) sám zdůrazňoval rytmus nohou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13490
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse