Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hydrogeochemie - vypracované otázky

Hydrogeochemie - vypracované otázky

Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá z 59 otázek a odpovědí z oblasti hydrogeochemie. Věnuje se například odběru vzorku, látkám vyskytujícím se v povrchových, podzemních či odpadních vodách, a také charakterizuje tvrdost vody. Výčet všech zpracovaných témat se nachází v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Jak jsou definovány rozpuštěné látky ve vodách
2.
Co je to CHSK (COD)
3.
Definujte nepřímé metody pro stanovení organického znečištění ve vodách
4.
Definujte přímé metody stanovení organického znečištění ve vodách
5.
Jak mohu jednoduše určit, že můj rozbor vod je správně provedený
6.
Které parametry stanovujeme při odběru vzorku? Které ihned po jejich doručení do laboratoře
7.
Nádoby na odebírání vzorů vody pro analýzu organických polutantů
8.
Zajištění nádoby pro odběr vzorků pro biologický rozbor
9.
Jaké formy dusíku se stanovují ve vodách
10.
Jak stanovujeme CO2 ve vodách
11.
Oxid uhličitý a jeho iontové formy – podmínky výskytu
12.
Co je to uhličitanová rovnováha
13.
Co je to agresivita vody
14.
Humibnové látky – co to je?
15.
Co vyjadřuje konduktivita?
16.
Na jakém parametru je závislé pH při jeho sledování
17.
Jak se stanovuje rozpuštěný kyslík ve vodách
18.
V jaké formě se v povrchových vodách vyskytují těžké kovy
19.
V jaké formě se v povrchových vodách vyskytuje Zn a Cd
20.
Jak se musí konzervovat vzorek pro stanovení těžkých kovů
21.
Vyjmenujte hlavní anionty ve vodách
22.
Sírany v povrchových vodách
23.
Co je AMD a za jakých podmínek vzniká
23.1.
Jakými metodami mohu ovlivnit produkci AMD
24.
Co je to ppm a ppb
25.
Vyjmenujte hlavní kationty ve vodách
26.
V jakých vodách se vyskytuje stratifikace
27.
Co je to tvrdost vody
28.
Proč jsou nebezpečné dusitany v pitných vodách
29.
Proč je problémová přítomnost fosforečnanů ve vodách
30.
Kdy se používá monitorování jakosti povrchových vod on-line
31.
V jakých koncentracích se vyskytují chloridy v povrchových vodách
32.
Pro které vody je typický zvýšený obsah chloridů
33.
Co indikuje zvýšený výskyt amoniakálního dusíku
34.
Na jakém faktoru závisí forma výskytu amonných iontů/amoniaku
35.
Přepočítejte koncentraci 10 mg/l (NH4)+ na N-NH4
36.
Přepočítejte koncentraci 10 mg/l (NO3)- na N-NO3
37.
Co vyplývá z poměru CHSK/BSK
38.
Vyjmenujte formy dusíku ve vodách
39.
Co jsou to tenzidy
40.
Co je to AOX
41.
Co jsou to EOX a kdy se stanovují
42.
V jaké formě se vyskytují Fe a Mn ve vodách
43.
Jaké formy anorganického uhlíku ve vodách znáte
44.
Jak se stanovují formy uhlíku ve vodách
45.
Vyjmenujte přirozené organické látky ve vodách
46.
Definujte ukazatele kyslíkového režimu
47.
Poměr mezi obsahem Ca/Mg a Na/K ve vodách
48.
Sodík a draslík v povrchových vodách – význam, výskyt
49.
Nebezpečné sledované kovy v odpadních vodách
50.
Nebezpečné sledované pesticidy v odpadních vodách
51.
Formy výskytu železa v povrchových a podzemních vodách
52.
Formy výskytu manganu
53.
Co jsou to nepolární extrahovatelné látky
54.
Přepočítejte 40 mg/l Ca na mmol/l
55.
Které kovy ovlivňují organoleptické vlastnosti vody
56.
Které kovy a polokovy vykazují chronickou toxicitu
57.
Které kovy a polokovy ve vodách řadíme mezi toxické
58.
Které kovy nebo polokovy mají karcinogenní/teratogenní účinky
59.
Co jsou to xenobiotika

Úryvek

"6. Které parametry stanovujeme při odběru vzorku? Které ihned po jejich doručení do laboratoře?

Přímo na místě se doporučuje stanovit pach, chuť, teplotu vody a vzduchu, vizuální posouzení vzhledu vzorku (organoleptické vlastnosti, zákal i do 24 hod), konduktivitu, pH, chlor, ozón, rozpuštěný kyslík, kyselinovou nebo zásadovou neutralizační kapacitu (KNK, ZNK), oxid uhličitý, železo. Tyto postupy jsou obzvlášť důležité u podzemních vod, u nichž jsou vzorky ovlivněny teplotní a tlakovou změnou.
Do 6 hodin od odebrání vzorku by měl být stanoven amoniakální dusík (sloučeniny dusíku obecně jsou ve vodách málo stabilní a podléhají zejména biochemickým přeměnám), podobně
i dusitany, dusičnany, celkový fosfor, fenoly, Ca, suma Ca + Mg, tyto ukazatele je vhodné stanovit do 24 hod od odebrání vzorku. V tomto případě jsou nádoby, v nichž je voda přechovávána chlazeny, obvykle na 2 – 5 °C.

7. Do jakých nádob odebíráme vzorky vody určené pro analýzu organických polutantů?

Organické látky, se podobně jako ty anorg. vzorkují buď do skleněných, nebo plastových nádob (PE). Ropné látky, tuky, oleje, VOC, AOX (adsorbovatelné organicky vázané halogeny), EOX (extrahovatelné…) a vody určené pro stanovení TOC a CHSK se vzorkují výhradně do skleněných nádob, u stanovení chlorovaných fenolů, PAU a PCB pak speciálně
do skla tmavého.

8. Jak musí být zajištěna nádoba pro odběr vzorků pro biologický rozbor?

Vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor mají vydržet vysoké teploty při sterilizaci (před vlastním vzorkováním), proto mají být vyrobeny z jakostního skla nebo z plastů bez toxických látek, o obsahu většinou 300 ml.
Vzorkovnice se vzorkem k mikrobiologickému rozboru se neplní po okraj, ale ponechává se bublina k aseptickému promíchání vzorku před vlastním stanovením. Zátka vzorkovnice je chráněna hliníkovou fólií, nesmí dojít k dotyku rukou zábrusu nebo hrdla vzorkovnice. Vzorky jsou chlazeny, chemicky fixovány (stabilizace a imobilizace biologických objektů) a rychle transportovány do laboratoře.

9. Jaké formy dusíku se stanovují ve vodách?

Ve vodách se stanovuje celkový dusík TN (total nitrogen), který se dále dělí na anorganicky vázaný dusík a organicky vázaný dusík, takže platí:
TN = Nanorg + Norg .
TN se stanovuje instrumentálním stanovením tzv. celkového vázaného dusíku (TNb – total bound nitrogen).

Mezi hlavní formy anorganicky vázaného dusíku patří amoniakální, dusitanový a dusičnanový dusík, takže platí vztah:
Nanorg = Namon + NNO2 + NNO3.
Amoniakální dusík N (NH4+ +NH3) se skládá z dusíku amonného (N-NH4) a dusíku amoniakového (N – NH3)."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje schéma, tabulku a vzorce, rozsah čistého textu je cca 26,5 stran. Primárně je určena pro studenty environmentálních oborů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Rozsah jednotlivých otázek je od jednoho řádku po 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21928
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse