Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hydrosféra - maturitní otázka 5/27

Hydrosféra - maturitní otázka 5/27

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma hydrosféra. Nejdříve vysvětluje její členění, poté popisuje oběh vody na Zemi, a následně představuje, co tvoří vodstvo oceánů a pevnin. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Atmosféra - maturitní otázka 4/27 a následující zde Biosféra - maturitní otázka 6/27

Obsah

1.
Základní členění hydrosféry
1.1.
Voda povrchová
1.2.
Voda podpovrchová
1.3.
Voda v atmosféře
1.4.
Voda v živých organismech
2.
Oběh vody na Zemi
2.1.
Velký oběh
2.2.
Malý oběh
3.
Vodstvo oceánů
3.1.
Oceány
3.2.
Moře
3.3.
Zálivy
3.4.
Průlivy
3.5.
Průplav
3.6.
Pobřežní čára
3.7.
Pobřeží
3.8.
Poloostrov
3.9.
Ostrov
3.10.
Mořské dmutí
3.11.
Vlnění
3.12.
Oceánské proudy
3.13
Dno světového oceánu
3.13.1.
Okraje pevnin
3.13.2.
Oceánské pánve
3.13.3.
Středooceánské hřbety
3.13.4.
Podmořské příkopy
4.
Vodstvo pevnin
4.1.
Vodní toky
4.1.1.
Délka vodního toku
4.1.2.
Spád vodního toku
4.1.3.
Horní tok řeky
4.1.4.
Střední tok řeky
4.1.5.
Dolní tok řeky
4.1.6.
Hustota říční sítě
4.1.7
Povodí
4.1.8.
Rozvodí
4.1.9.
Úmoří
4.1.10.
Průtok řeky
4.1.11.
Vodní stav
4.1.12.
Specifický odtok
4.1.13.
Řádovost toků
4.1.14.
Řádovost toků
4.2.
Jezera
4.2.1.
Vulkanická jezera
4.2.2.
Tektonická jezera
4.2.3.
Reliktní (zbytková)
4.2.4.
Hrazená
4.2.5.
Krasová jezera
4.2.6.
Smíšeného původu
4.2.7.
Slaná jezera
4.2.8.
Sladká jezera
4.2.9.
Meandrová jezera
4.3.
Umělé vodní nádrže
4.3.1.
Rybníky
4.3.2.
Přehradní nádrže
4.4.
Voda ve sněhu a ledu
4.4.1.
Pevninské ledovce
4.4.2.
Horské ledovce
4.4.3.
Vznik ledovců
4.5.
Podpovrchová voda
4.6.
Podzemní voda
5.
Kryosféra

Úryvek

"Základní členění hydrosféry
Vodní obal naší planety zahrnuje veškeré vodstvo, které se na zemském povrchu nachází. Voda je nezastupitelným přírodním zdrojem krajinné sféry určujícím život lidstva. V přírodě se voda vyskytuje ve všech skupenstvích (pevném, kapalném, i plynném) – jako jediná planeta má v sluneční soustavě vodu ve třech skupenstvích. Vodstvo rozdělujeme do čtyř základních kategorií – voda povrchová, voda podpovrchová, voda v atmosféře a voda v živých organismech.
Povrchová voda je obsažena v oceánech, v mořích, ve vodních tocích, v přírodně vytvořených útvarech (jezera, rašeliniště, bažiny), v umělých vodních nádržích (rybníky a přehrady) a ve formě sněhu a ledu. Podpovrchová voda je voda v půdních pórech, průlinách, puklinách a v dutinách hornin. Patří sem i voda v podobě podzemního ledu v rámci trvale zmrzlé půdy. Atmosférická voda se vyskytuje v plynném skupenství (vodní pára), v kapalném (dešťové srážky) a v pevném (sněhové srážky a kroupy). Voda v živých organismech je důležitou součástí všech živých rostlinných a živočišných organismů.
Rozdělení zásob vody na Zemi: 97% vody ve světovém oceánu („slaná“); 3% vody rozdělena mezi ostatní prostředí (na pevnině).

Oběh vody na Zemi
Mezi všemi složkami fyzickogeografické sféry dochází ke stálému oběhu vody. Jednou z nejdůležitějších vlastností vody je schopnost nepřetržitě se obnovovat procesem oběhu, jehož hlavním článkem je výměna vod mezi oceánem a pevninou. Na procesu oběhu se podílí asi 520 000 km3 vody, která během roku mění skupenství.
Oběh vody je způsoben energií Slunce a zemskou gravitací. Vlivem tepla se voda vypařuje z povrchu Země, z oceánů a moří, z řek, jezer i umělých vodních nádrží. Vzdušné proudy unášejí vodní páry na velké vzdálenosti. Poklesem teploty dojde ke kondenzaci vodních par, které se v podobě atmosférických srážek dostanou vlivem zemské přitažlivosti zpět na zemský povrch. Maximální množství srážek spadne na hladinu oceánu a pouhých 8,3 % srážek dopadá na pevninu. Z pevniny se část vody vypaří, část se vsákne a určité množství vody se vrací prostřednictvím povrchových i podpovrchových toků zpět do oceánu.
V rámci oběhu vody je třeba rozlišit malý a velký oběh. Jako velký oběh vody označujeme proces, při kterém nastává výměna vody mezi oceány a pevninou. Malý oběh prezentuje výměnu vody pouze nad pevninou, nebo pouze nad oceánem.
Celkem 79 % rozlohy souše je odvodňováno do světového oceánu. Zbylých 21 % zabírají bezodtoké oblasti. Nalezneme je zejména v subtropickém podnebném pásu, kde výpar a vsak vody převyšuje množství atmosférických srážek. Mnohé vodní toky v těchto oblastech tedy neodtékají až do moře, protože se voda postupně vypaří nebo se vsákne do propustných hornin. Za bezodtoké také označujeme regiony, kde vodní tok ústí do bezodtokého jezera."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text je cca 7 stran. Klíčová slova jsou tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20401
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse