Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > IAS 36 - snížení hodnoty aktiv

IAS 36 - snížení hodnoty aktiv


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, Praha 3

Charakteristika: Tento text popisuje snížení hodnoty aktiv, které řeší v rámci Mezinárodních účetních standardů standard IAS 36. Zabývá se nejen identifikací aktiva, jehož hodnota může být snížena, ale také vyčíslením zpětně získané částky. Informuje o uznání a vyčíslení ztráty ze snížení hodnoty penězotvorných jednotek a goodwillu. Seznamuje se snížením hodnoty aktiv podle českých účetních předpisů a zmiňuje zveřejnění doplňujících informací.

Obsah

0.
Úvod
1.
Identifikace aktiva, jehož hodnota může být snížena
2.
Vyčíslení zpětně získatelné částky
3.
Uznání a vyčíslení ztráty ze snížení hodnoty penězotvorných jednotek a goodwillu
3.
1. Zpětně získatelná částka a účetní hodnota penězotvorné jednotky
3.
2. Přiřazování goodwillu penězotvorným jednotkám
3.
Testování penězotvorných jednotek s goodwillem na snížení hodnoty
3.
4. Ztráta ze snížení hodnoty penězotvorné jednotky
4.
Snížení hodnoty aktiv podle českých účetních předpisů
5.
Zveřejnění

Úryvek

"3. 1. Zpětně získatelná částka a účetní hodnota penězotvorné jednotky
Zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky je vyšší z reálné hodnoty penězotvorné jednotky snížené o náklady na prodej a z její hodnoty z užívání. Účetní hodnota penězotvorné jednotky musí být stanovena na shodném základě způsobem, kterým byla určena zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky. Účetní hodnota penězotvorné jednotky:
- zahrnuje účetní hodnotu pouze takových aktiv, která mohou být přiřazena přímo nebo přidělena na rozumném a konzistentním základě penězotvorné jednotce a která budou vytvářet budoucí peněžní příjmy použité při určování hodnoty z užívání penězotvorné jednotky a
- nezahrnuje účetní hodnotu jakéhokoli uznaného závazku, ledaže zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky nemůže být určena bez zřetele na tento závazek.
To je proto, že reálná hodnota snížená o náklady na prodej a hodnota z užívání penězotvorné jednotky jsou určeny bez peněžních toků, které se vztahují k aktivům, která nejsou součástí této penězotvorné jednotky, a k závazků, které nebyly uznány.
Z praktických důvodů je zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky často stanovena po zvážení aktiv, která nejsou její součástí (např. pohledávky nebo jiná finanční aktiva), nebo závazků, které již byly zachyceny v účetní závěrce (např. dluhy, penzijní závazky a jiné rezervy). V takových případech je účetní hodnota penězotvorné jednotky navýšena o účetní hodnotu těchto aktiv a snížena o účetní hodnotu těchto závazků.

3. 2. Přiřazování goodwillu penězotvorným jednotkám
Pro účely testování snížení hodnoty musí být goodwill, pořízený podnikovou kombinací od data akvizice, přiřazen každé penězotvorné jednotce nebo skupině penězotvorných jednotek nabyvatele, pokud se očekává, že budou mít prospěch ze synergie kombinace, bez ohledu na to, zda jsou těmto jednotkám nebo skupinám jednotek přidělena jiná aktiva nebo závazky nabývaného. Každá jednotka nebo skupina jednotek, ke které je přiřazen goodwill:
- musí představovat nejnižší úroveň účetní jednotky, na které se goodwill sleduje pro účely interního řízení a
- nesmí být větší než segment založený buď na primárním nebo sekundárním formátu vykazování účetní jednotky, který je stanoven v souladu s IAS 14 – Vykazování podle segmentů.

Goodwill pořízený podnikovou kombinací představuje platbu realizovanou nabyvatelem v očekávání budoucích ekonomických prospěchů z aktiv, která nelze identifikovat jednotlivě a samostatně uznat. Goodwill nevytváří peněžní toky nezávisle na jiných aktivech nebo skupinách aktiv a často přispívá k peněžním toků více penězotvorných jednotek. Goodwill někdy nelze přiřadit přesně jednotlivým penězotvorným jednotkám, ale pouze skupinám penězotnovrných jednotek. Ve výsledku se nejnižší úroveň účetní jednotky, která je určena pro sledování goodwill pro potřeby interního řízení, skládá z více penězotvorných jednotek, ke kterým se goodwill vztahuje, ale k nimž jej nelze přiřadit."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.pwc.com/extweb/insights.nsf/docid/519C623B2B3A106A802575AE003E32FF; ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/CZ/32003R1725-CZ.doc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví a auditingu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17434
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse