Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Idea a principy právního státu - slovensky

Idea a principy právního státu - slovensky

Kategorie: Právo, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kompletní rozbor myšlenky právního státu včetně historických souvislostí.

Obsah

Úvod
1.
Idea právneho štátu
1.
1 Liberalizmus
1.
2 Prirodzenoprávne teórie
1.
3 Pozitívnoprávne teórie
1.
4 Teórie spoločenskej zmluvy
1.
5 Konštitúcionalizmus
2.
Princípy právneho štátu
2.
1 Záruka základných práv a slobôd
2.
2 Ústavnosť a zákonnosť
2.
3 Suverenita ľudu
2.
4 Deľba a kontrola moci
2.
5 Obmedzená vláda
2.
6 Legitimita štátnej moci
Záver
Relevantná literatúra

Úryvek

"1. 3 Pozitívnoprávne teórie
Z pohľadu filozofickej teórie práva je pozitívne právo odvodené od práva prirodzeného, teda štátu je dovolené upravovať právne vzťahy či už súkromnoprávne alebo verejnoprávne prostredníctvom právnych predpisov, ktoré nie vždy musia mať formu zákona, a o týchto vzťahoch aj autonómne rozhodovať. V rade ústav po celom svete je obsiahnuté pravidlo, kde štát môže konať len na základe zákonného zmocnenia, a to len v hraniciach, ktoré sú ma zákonom dané. Pre prípady, že sa predsa len štát dopustí pochybenia na poli porušenia ľudských práv, existujú v právnych systémoch jednotlivých krajín celé rady opravných prostriedkov, či už vo forme rôznych odvolaní či sťažností k ústavným súdom, ale aj vo forme práv akcesorických, ako napr. právo petičné, zhromažďovanie, výkon zastupiteľskej demokracie alebo možnosť požiadať o pomoc orgány „nadnárodné“ ako napr. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Zákon tvorený štátom tak vytvára prostredie, v ktorom sa má prirodzeným právam dostať významu a dôležitosti.

1. 4 Teórie spoločenskej zmluvy
V relatívne nedávenej dobe položil filozof Thomas Hobbes základy pre filozofické objasnenie úlohy štátu. V jeho pojatí sa štát riadi jediným cieľom, ktorým je ochrana spoločnosti. Význam pre problematiku právneho štátu leží však inde.
Štát, ktorý sa chce honosiť označením právny, musí totiž vzísť z vôle ľudí. V dnešnej dobe je samozrejme absolútne vylúčené, aby sa v časových intervaloch pravidelne konali spoločenské výskumy, či ľud súhlasí alebo nesúhlasí s filozofickým pojmom štátu. Podstata stojí na myšlienke, že každý človek apriórne súhlasí s existenciou štátu, tzn. nedokáže si predstaviť ani zaistiť systém života iný, ako život v spoločnosti sústredenej do štátu. Človek tak svojím tacitným súhlasom prevedie časť svojich osobných práv (nie však prirodzených) na štát, tzn. že sa vzdá možnosti rozhodovať o niektorých významných otázkach svojho života, napr. v oblasti trestného práva, platby daní alebo výkonu školskej politiky. Za túto obetu však očakáva, že mu štát zabezpečí priestor bezpečný pre svoj pokojný život, do ktorého mu v prípade riadneho plnenia svojich povinností nebude zasahovať.
Ak teda štát nedodržiava svoj cieľ, ktorým je blaho spoločnosti, a stáva sa len nástrojom ovládania bezbranných, nemôže nikdy docieliť uznania sa za štát právny.

1. 5 Konštitúcionalizmus
Táto myšlienka vyjadrujúca predpoklad existencie právneho štátu v existencii jedného (alebo viacej) zákona, ktorý stanoví obsah základných pravidiel pre fungovanie štátu samého, stojí na výslednici stretu teórie prirodzenoprávnej a pozitívnoprávnej. Vyjadruje tak vlastne, vedľa zakotvenia základnej organizácie štátu, aj obsah katalógu práv a slobôd zaručených každému človeku na území štátu, ktoré sa tak stávajú nadradené zákonodarnej a výkonnej moci štátu a významným interpretačným prostriedkom v rozhodovacej praxi súdu. Ich písaná povaha však nie je obligatórna, dokazuje to napr. ústava Veľkej Británie, ktorá je založená na nepísaných, avšak časovo uznaných obyčajach, alebo normy medzinárodného práva ľudských práv. Myšlienka predpisu nadradeného právu zákonnému je však v každom právnom štáte absolútne dodržiavaná."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9689
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse