Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Identifikace a vyhodnocení rizik na vybraném pracovišti v a.s. Škoda Auto

Identifikace a vyhodnocení rizik na vybraném pracovišti v a.s. Škoda Auto

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava - Výškovice

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá posouzením stavu BOZP na pracovištích
a robotizovaných pracovištích, kde se provádí svařovací práce, manipulace s výrobky
a jiné pracovní operace. Dále práce řeší požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost
pracovníků na uvedeném pracovišti včetně rozboru pracovní úrazovosti a používání OOPP.
V práci je provedena identifikace, analýza a vyhodnocení pracovních rizik.

Obsah

1
Úvod
2.
Přehled právních požadavků k dané problematice
3
O společnosti
3.1
Závod Kvasiny
4
Popis haly
5
Pracovní úrazy ve firmě na hale Svařovny
6
Popis výrobní linky
7
Strojní zařízení posuzované výrobní linky
7.1
Popis mezioperačního manipulátoru - Mechline Pro
7.1.1
Rizika, vyskytující se na daném pracovišti
7.1.2
Požadavky na obsluhu, opravy a údržbu při provozu manipulátoru
7.2
Svařování pomocí ručních svařovacích kleští ARO typu C a X
7.2.1
Rizika, vyskytující se na daném pracovišti
7.2.2
Požadavky na bezpečný provoz svařovacích kleští
7.2.3
Požadavky na obsluhu, opravy a údržbu při provozu svařovacích kleští
7.3
Popis pracovní stanice
7.3.1
Rizika, vyskytující se na daném pracovišti
7.3.2
Požadavky na obsluhu, opravy a údržbu při provozu pracovní stanice
7.4
Dávkovací jednotka pro lepidlo
7.4.1
Rizika, vyskytující se na daném pracovišti
7.4.2
Požadavky na bezpečný provoz dávkovací jednotky
7.4.3
Požadavky na obsluhu, opravy a údržbu při provozu dávkovací jednotky
8
Všeobecné požadavky na bezpečný provoz technických zařízení
9
Všeobecné požadavky na opravy a údržbu technických zařízení
9.1.1
Plán údržby a oprav manipulátoru
9.1.2
Plán údržby a oprav svařovacích kleští
9.1.3
Plán údržby a oprav pracovní stanice
9.1.4
Plán údržby a oprav dávkovací jednotky
10
Robotizovaná pracoviště
10.1
Bezpečné zásady pro pracovní činnost svářecího robotu KUKA
11
OOPP
12
Požadavky na kvalifikaci svářečů
12.1
Odborná způsobilost
12.2
Zdravotní způsobilost
12.3.
Školení a výcvik
13
Analýza a hodnocení rizik
13.1
Bodová polo-kvantitativní metoda
13.2
Vyhodnocení rizik
14
Konkrétní zjištění na pracovišti a návrhy na opatření
15
Interaktivní mapa
16
Závěr
17
Seznam použité literatury
18
Seznam obrázků
19
Seznam tabulek a grafů
20.
Přílohy

Úryvek

"1 Úvod
Automobilový průmysl patří mezi tahouny české ekonomiky v České republice a s tím je spojeno i zvyšování produktivity práce ve výrobním procesu, s využitím moderních technologií, které jsou však někdy nutné provázat s ručními a manipulačními pracemi jednotlivých pracovníků a zde mohou nastat podmínky, které ne vždy jsou bezpečné. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro každého výrobce prestižní záležitostí a obzvlášť velké výrobní společnosti si zakládají na svém dobrém jménu a proto investují do moderní technologie a do oblasti BOZP nemalé finance. Přesto na jednotlivých pracovištích, kde působí lidský činitel v souvislosti s používáním technických zařízení, může docházet k situacím, které buď přímo, nebo nepřímo ohrožují pracovníky při provádění těchto pracovních činností. Hlavním cílem mé bakalářské práce bude posoudit na vybraném pracovišti celkovou úroveň BOZP, vyhledat na tomto pracovišti pracovní rizika, tyto analyzovat, vyhodnotit a navrhnout technická, či organizační opatření, která by tato pracovní rizika eliminovala, případně zcela odstranila."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 28 stránek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31320
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse