Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Immanuel Kant

Immanuel Kant

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce se stručně zabývá životem Immanuela Kanta. Poté v následujících oddílech představuje oblasti, kterým se věnoval a přibližuje jednotlivé termíny, které ke kantovské filosofii neoddělitelně patří (smyslová a rozumová stránka zkušenosti, koperníkovský obrat, věci pro nás a věci o sobě, kategorický imperativ, vztah člověka a víry). Na základě těchto poznatků vytváří autorka svou vlastní reflexi a klade si další otázky.

Obsah

1.
Fakta
2.
Teorie poznání
3.
Kantova etika
4.
Bůh
5.
Závěrečné shrnutí

Úryvek

"Kantova etika

Dalším pilířem Kantovy filosofie je etika. Důležitým předpokladem je „autonomie mravního citu“ (jeho nepodmíněnost), což znamená, že člověk je schopen se svobodně rozhodnout pro jednání podle určitých zásad a norem nezávisle na vnějších podmínkách. Tento předpoklad nazval Kant „kategorický imperativ“. Ten vysvětluje tak, že člověk jedná podle mravů na základě své volby, tvrdí, že schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným je uložena v rozumu člověka. Všichni lidé mají přístup ke stejnému mravnímu zákonu (apriori). Tento zákon má stejnou platnost jako fyzikální zákony. Není vázán na žádné určité situace, ale platí pro lidi v každé situaci a v každé době. Říká nám, jak se máme chovat ve všech okamžicích. S tímto tvrzením ale nesouhlasím, což vysvětluji v dalších odstavcích.

Všichni lidé mají „praktický rozum, který nám dá vědět, co je morálce špatné a co je dobré. Schopnost rozlišovat mezi špatným a dobrým je stejně vrozená jako ostatní vlastnosti člověka.

Podle mého je sice člověk schopen chovat se eticky a rozlišit co je dobré a co špatné, ale toto chování je ovlivnitelné vnějšími podmínkami a vlivy.V běžném životě můžeme být „mravní“ a slušně se chovající, změní-li se však prostředí, změníme i jednání. Tento můj názor ovlivnil pokus amerického psychologa Philipa G. Zimbarda, který se svým týmem na základě inzerátu vybral 24 „zralých, emočně stabilních, nepatologických inteligentních mužů – bělochů, kteří byli studenti vysoké školy a pocházeli ze střední vrstvy. Hodem mincí bylo určeno, kdo bude hrát roli vězně a kdo dozorce. Účastníci studie byli převezeni do improvizovaného vězení, kde se zhostili svých úloh. Experiment měl trvat dva týdny, po šesti dnech však musel být předčasně ukončen, protože výsledky byly tak hrozivé, že se experimentátoři báli pokračovat. Účastníci se natolik vžili do svých úloh, že se naprosto změnilo jejich chování a „dozorci“ ztratili veškeré své mravní a etické hodnoty, začali dokonce používat i násilí. Na tomto malém odbočení do světa psychologie jsem chtěla poukázat, že Kantův kategorický imperativ je podle mne myšlenka ušlechtilá, ale v reálném světě se nevyskytuje. Podle mne lidé, kteří mají své zásady a normy, se snadno přizpůsobí změně prostředí a okolních podmínek a své normy snadno začnou porušovat.

Kant také říká: „Jednej podle zásady, o které bys chtěl, aby se stala obecným zákonem.“ Je to vlastně jedno z božích přikázání „co sám nechceš, nečiň druhým“. V dnešní době se tímto podle mne řídí málokdo. Možná v Kantově době, kdy byla většina lidí hluboce křesťansky založena a řídila se desaterem přikázání, mohlo toto tvrzení fungovat. Dnes, kdy se lidé už neopírají o víru a řídí se tím, co chtějí, myslím tento zákon etiky nedodržují. V každé době byli samozřejmě zločinci. Zločin je s lidskou civilizací spojen odnepaměti, ale násilí se stupňuje, dnes už se nemůžeme cítit bezpečně nikde. A nejde jen o zločin, kdyby se mělo stát obecným zákonem chování mnohých lidí, zvítězila by lhostejnost, přetvářka, honba za bohatstvím a sobeckost. Vím, že tyto mé názory jsou pesimistické, já sama nepotkávám jen lhostejné a sobecké jedince, obzvláště v mé práci s tělesně postiženými je tomu spíš naopak, ale někdy se pozastavuji nad dnešní společností obecně a jejími hodnotami, které ji tvoří. Obzvláště ti, kteří by měli jít příkladem, myslím tím lidé na nejvyšších postech, občas nevidí nic jiného, než svůj prospěch.

Kant dále formuloval kategorický imperativ takto: „Jednej tak, aby ses choval k lidství jak v osobě tvé, tak v osobě druhého, jako k účelu nikdy jako k prostředku“. Což chápu tak, že by člověk neměl zneužít lidství a důstojnost jiného člověka ke svému prospěchu. Nejen druhých, ale i sama sebe. Morálně jedná člověk pouze tehdy, když si uvědomuje, že jedná morálně, že je to naše povinnost. Kantova etika se proto často nazývá etikou povinnosti. Rozhodující nejsou důsledky mého morálního činu, ale to, že vím, že jednám morálně a dělám to ze svého přesvědčení a ne ke svému prospěchu. To, že se člověk rozhodne nebýt zlý, i když je to proti jeho vlastním zájmům, znamená, že jedná svobodně. Povznést se nad svoje choutky a zlozvyky vyžaduje nezávislost a svobodu. Právě tato svoboda nás odlišuje od ostatních živočichů, kteří se řídí jen svými potřebami."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8966
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse