Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Immanuel Kant - maturitní otázka 22/23

Immanuel Kant - maturitní otázka 22/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ze společenských věd se zabývá životem a dílem Immanuela Kanta. Autorka seznamuje nejen s jeho biografickými údaji, ale i zajímavostmi ze života. Poté přechází k představení témat, jimiž se Kant zabýval. Uvádí jeho názory na teorii poznání, etiku, osvícenství a náboženství. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Křesťanství - maturitní otázka 21/23 a následující Friedrich Wilhelm Nietzsche - maturitní otázka 23/23.

Obsah

1.
Život
2.
Teorie poznání
2.2.
A priori
2.3.
A posteriori
3.
Etika
3.1.
Světě věcí pro sebe
3.2.
Svět věcí o sobě
3.3.
Kategorický imperativ
4.
Osvícenství a náboženství

Úryvek

"Německý filozof, poslední představitel osvícenství, profesor metafyziky, logiky, fyziky, geografie, antropologie a práva, Immanuel Kant, strávil život v pruském Královci (Königsberg, dnes Kaliningrad). Byl velmi společenský a sám na sebe poměrně přísný, celý život dodržoval přísné zásady a rozvrhy. Do vydání svého zásadního díla, jímž je Kritika čistého rozumu (1781), byl Kant považován za představitele kontinentální racionalistické metafyziky se zájmem o přírodní vědy, především astronomii. Nejvýznamnějším Kantovým přínosem z tohoto období je teorie vzniku sluneční soustavy z prvotní pramlhoviny. V druhém a ve svém hlavním tvůrčím období (tzv. kritickém) se věnoval zkoumání předpokladů rozumu. Předkantovští filozofové používali rozumu, aby kritizovali svět. Kant postupoval obráceně: podrobil kritice rozum sám. Ale člověk není jen bytostí myslící, nýbrž i chtějící a cítící. Rozvrhl proto své učení na část teoretickou, etickou a estetickou; Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti aj.
Kant se řídil přesným denním rozvrhem: vstával v pět hodin, dopoledne přednášel, k obědu často zval hosty a odpoledne chodil na procházku po známé „Cestě filosofů“. Pokud se ale líčí jako profesorský pedant, je to přehnané. Hrával velmi dobře karty i kulečník a ve společnosti byl velice oblíbený, zejména jako skvělý vypravěč. Také na jeho přednášky vzpomínali jeho žáci s nadšením: Kant byl vtipný a hlavně vedl své posluchače k samostatnému myšlení. Dožil se téměř 80 let a byl pohřben ve dnes zničeném Královeckém dómu. Na ruské univerzitě v Královci je pamětní deska se slavným citátem: „Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“
Četba Humových spisů vyburcovala Kanta podle jeho vlastních slov z „dogmatického spánku“. Uvědomil si totiž platnost Humova soudu, že rozumové poznání bez smyslového názoru není obecně možné. Na druhé straně Humeův empirismus vede k závěru, že jisté poznání není vůbec možné, a tedy ke skepticismu. Hume ho přivedl ke kritickému zkoumání „podmínek možnosti poznání‘“, tedy schopností lidského rozumu. Provedl velkolepou syntézu racionalismu a empirismu.
Hume domyšlením některých důsledků empirismu ukazuje jeho nedostatky. Kritizuje kauzalitu - ukázal, že pojem kauzality, stejně jako např. pojem substance, vzniká v člověku opakováním sledu určitých vjemů. Vezmu-li např. z tělesa všechny kvality, které jsou nám dány impresemi, zbude pouze představa. Představa substance ale musí pocházet z nějaké imprese. Představa nemá vůbec svůj původ ve vnějším vnímání (to poskytuje pouze kvality a jejich spojení), nýbrž ve vnitřním nazírání, v činnosti rozumu. Svět je pouze uplývání těchto představ v mé mysli.
Locke se staví proti Descartovi – odmítá jeho učení o vrozených idejích a tvrdí, že rozum je původně tabula rasa, nepopsaný papír, na který se teprve dodatečně obtiskují zkušenosti. Poznání je tak podle Locka empirické – „nic není v rozumu, co předtím nebylo ve smyslech."

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20391
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse