Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Inflace a protiinflační politika

Inflace a protiinflační politika

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce rozebírá téma inflace a s ní spojenou protiinflační politiku České republiky. Popisuje, co to inflace vůbec je, jak ji můžeme měřit a jaké známe její typy. Věnuje se důsledkům inflace, jejími negativními vlivy a v závěrečné kapitole se zabývá možnostmi protiinflační politiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Inflace a její měření
2.1
Index spotřebitelských cen (CPI)
2.2
Index cen výrobců (PPI)
2.3
Deflátor HDP (HNP)
2.4
Nevyrovnaná inflace
2.5
Čistá inflace
3.
Cílování inflace v ČR
3.1
Hlavní atributy cílování inflace
3.2
Inflační cíle
4.
Stupně inflace podle její závažnosti
5.
Důsledky a náklady inflace
5.1
Vliv inflace na reálné důchody a bohatství
5.2
Inflace zatěžuje ekonomické subjekty dodatečnými náklady
5.3
Vliv inflace na ekonomickou aktivitu
6.
Vyrovnaná a anticipovaná inflace
7.
Inlace tažená poptávkou, tlačená náklady, setrvačná inflace
7.1
Inflace tažená poptávkou (poptávková inflace)
7.2
Inflace tlačená náklady
7.3
Setrvačná inflace (očekávaná)
8.
Možnosti protiinflační politiky
8.1
Protiinflační politika orientovaná na agregátní poptávku
8.2
Důchodová politika
8.3
Monetární politika
9.
Závěr
10.
Použité zdroje
11.
Přílohy

Úryvek

"4. STUPNĚ INFLACE PODLE JEJÍ ZÁVAŽNOSTI

Rozlišujeme tři stupně inflace podle závažnosti. Běžný případ je mírná inflace (tzv. plíživá), při které ceny rostou jen mírným tempem, jsou relativně stabilní a lidé důvěřují penězům. Míra inflace bývá v tomto případě řádově jednociferná.
Další případ je pádivá inflace (tzv. cválající), při které ceny rostou o desítky až stovky procent. Pokud se proti inflaci včas nezakročí a rozvine se, můžou nastat vážné hospodářské poruchy. Finanční trhy pomale skomírají, lidé hromadí statky a postupně ztrácí důvěru k penězům.
Poslední varianta inflace je hyperinflace, jedná se o extrémní případ, kdy ceny rostou obrovským tempem (př. Německo po 1. světové válce). Peníze přestávají fungovat a začíná se rozšiřovat naturální směna. Je nutné provést měnovou reformu.
Dále můžeme inflaci rozdělit na: zjevnou, potlačenou a skrytou. Zjevná inflace nastává, pokud je ekonomická nerovnováha spojena s růstem cenové hladiny. Potlačená inflace nebo také „blokovaná“ inflace se objevuje v případech, kdy se státní orgány snaží brzdit inflaci, ale nejsou schopny odstranit příčiny.
Skrytou inflaci můžeme pozorovat např. při velkém podílu stínové ekonomiky, nebo když cenové indexy nevykazují skutečný růst cenové hladiny.

5. DŮSLEDKY A NÁKLADY INFLACE
Lze rozdělit do následujících podskupin:

5.1 Vliv inflace na reálné důchody a bohatství

Reálný důchod představuje množství statků a služeb, jež si může člověk za daný nominální důchod pořídit. Nominální důchod je počet peněz, které obdržíme ve formě mzdy, nájemného, zisku, úroku v bance, atp.
Pokud budeme uvažovat, že inflace a příslušný nominální důchod porostou rozdílným tempem, inflace bude nevyrovnaná, reálné mzdy a jejich podíl na reálném HDP poklesnou, inflace pak povede k přerozdělení reálných mezd ve prospěch jiných důchodů.
Jev taxflace nebo také jev fiskální brzdy je efekt spojení inflace a zdanění. S rostoucími nominálními mzdami, se kterými je spojena rostoucí cenová hladina, se příjemci mezd dostávají do vyšší důchodové skupiny s vyšší mírou zdanění. Pokud je růst reálných mezd pomalý, klesá reálný disponibilní důchod domácností. Proti této skutečnosti se zavádí odečitatelné položky od základu daně.
Zvláštní pozornost se také věnuje transferovým platbám, které se každoročně indexují. Inflace též postihuje vlastnické důchody jako úroky z úspor.

5.2 Inflace zatěžuje ekonomické subjekty dodatečnými náklady

Sem můžeme zařadit například náklady spojené s řízením struktury aktiv. Je výhodné co nejvíce snížit držbu peněz a dobře investovat.
Inflace způsobuje také další náklady spojené například s tisknutím nových cenovek v provozovnách, nových ceníků, náklady spojené s častějším kolektivním vyjednáváním, apod."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, Bc. Ekonomika a management, Písemná práce k modulu Makroekonomie.
Práce je doplněna grafy a tabulkami. Rozsah čistého textu je cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20387
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse