Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Informační strategie

Informační strategie


Kategorie: Management, Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Na příkladu fiktivní firmy autor představuje, jak by krok po kroku zdokonaloval informační technologie daného podniku. Práce seznamuje s předmětem podnikání dané firmy a následně ji celou analyzuje. Všímá si především technické vybavenosti firmy a její strategie v tomto směru. V další části autor uvádí opatření, která by pomohla zdokonalit informační technologie podniku. Závěrečná část patří plánu rozvoje vybraného informačního systému, který si firma zvolila.

Obsah

1.
Informace o společnosti
2.
Analýza
2.1
Současný stav informačních technologií
2.2
Zhodnocení současného stavu a vize do budoucna
2.3
Strategie společnosti
2.4
Postoj vedení společnosti k IS/IT
2.5
Technická a softwarová vybavenost firmy
3.
Informační strategie
3.1
Aktualizace www stránek
3.2
Stanovení procesů pro nahrazení dosavadního IS MELZER
3.3
Shromáždění informací o IS na trhu pro malé a střední firmy
3.4
Bezpečnost a stabilita IS I6
4.
Objem finančních a nefinančních zdrojů pro zajištění realizace IS
4.1
Finanční zdroje
4.1.1
Srovnání cen u vybraných IS
4.1.2
Finanční zdroje pro tvrorbu www stránek
5.
Plán rozvoje u vybraného IS
5.1
Střednědobý plán rozvoje IS
5.2
Dlouhodobý plán rozvoje IS
6.
Závěr

Úryvek

"2.1 Současný stav informačních technologií
V době fungování tohoto systému bylo nutné vést paralelně databázi kontaktů v MS Acces, ze které byly zákazníci obesíláni s pozvánkami na veletrhy, výstavy, konference a semináře. Vytváření technických a cenových nabídek, které tvoří nejpodstatnější část obchodní činnosti firmy, bylo nutno vytvářet v šabloně MS Word a následně je komprimovat do uzamčeného PDF souboru.
2.2 Zhodnocení současného stavu a vize do budoucna

Tento systém tedy přestal vyhovovat hned z několika důvodů. Vytyčil bych nedostatečnou univerzalitu, zastaralou platformu OS DOS, neflexibilitu, absenci CRM apod.
Z těchto a dalších důvodů bylo zahájeno výběrové řízení na nový IS, který by dokázal pružně reagovat na nedostatky dosavadního a bylo by možné v něm nechat provádět alespoň malé množství uživatelských úprav např. export nabídky do formátu PDF, pokročilé filtrování podle projektů, středisek a dalších zvolených parametrů apod. Hledaným prostředkem byl rychlý a flexibilní modul, který by spojoval ekonomické a obchodní nástroje v jeden celek. Každý zaměstnanec ve společnosti by měl přístup pouze k těm funkcím a nástrojům, které jsou nezbytné pro jeho činnost a zaměstnanecké povinnosti. Dalším úkolem, který si firma předsevzala bylo zadání pro vyhotovení zcela nových www stránek společnosti, které budou sloužit jako její hlavní reprezentace. Shromažďování podkladů pro tyto stránky trvalo přibližně jeden rok a výsledná podoba webu byla náplní nesčetného množství porad.

2.3 Strategie společnosti

Společnost XXX s.r.o. se zaměřuje na průmyslová odvětví trhu a to v České a Slovenské republice. Široké portfolio nabízených komodit umožňuje pronikat do velkého množství směrů a to převážně do těžkého průmyslu. Strategií společnosti je udržování dobrých vztahů se stávajícími zákazníky a tvorba emailových i dopisních kampaní a tištěných i webových inzercí pro získávání nových zákazníků. Pro širší informovanost slouží také pořádání firemních seminářů, na kterých se představí kompletní sortiment společnosti formou video projekce s přednesem včetně demonstračního předvedení strojů a přístrojů na konkrétních typech aplikací.
Aktuálním problémem, který v současnosti musí řešit vedení společnosti je tvorba cen vzhledem k vývoji aktuálního kurzu a ke stále těsnějšímu konkurenčnímu prostředí, které přestalo uznávat pravidla hry pro „fair play“ Jedním ze strategických prvků na který se společnost zaměřila je i obranná politika v rámci které si chrání před konkurencí nejen ceny, ale i některé technické parametry nabízených přístrojů."

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). Práce je částečně kompilační a obsahuje obrázek a tabulku. Čistý text je cca 6 stran. Práce z Fakulty podnikatelské z VUT v Brně pro předmět Managment informačních technologií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19981
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse